Circulaire economie

Fieldlab CIM

Nederland is onderweg om in 2050 ‘circulair’ te zijn. Een economie waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen en hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt. Om de transitie te realiseren is innovatie nodig in technologie, producten, diensten en businessmodellen. Saxion start het Fieldlab Circulaire Innovaties in de Maakindustrie (CIM) met als doel deze transitie voor bedrijven te faciliteren met interdisciplinair toegepast onderzoek en het delen van praktische kennis.

Heb je een circulaire uitdaging of vraagstuk voor het Fieldlab CIM?

Vul dan hier het formulier in!

Circulaire innovaties in de maakindustrie


Het ontbreekt bedrijven in de praktijk vaak aan kennis en ervaring om de ideeën voor circulariteit te implementeren. Het Fieldlab CIM helpt deze bedrijven door oplossingen te vinden die de implementatie van circulaire producten, werkwijzen en/of businessmodellen mogelijk maken.

Beeldmerk Fieldlab CIM

CIM voor circulaire innovaties – een multidisciplinaire aanpak

Met verschillende lectoraten en diverse opleidingen werken we aan een veerkrachtige en circulaire Nederlandse maakindustrie, die door minder gebruik en afhankelijkheid van primaire grondstoffen kan concurreren op de wereldmarkt.

Dat doen we door systematisch te werken aan technologische innovaties en het organiseren van waarde behoud van grondstoffen, halffabricaten en producten in kringlopen. De essentie is het ontwerpen en organiseren van sluitende materiële kringlopen, waarbij zo min mogelijk grondstoffen aan de natuur worden onttrokken en zo min mogelijk afval in de natuur terugkeert.

Open for Business!

Op vrijdag 31 januari 2020 heeft hogeschool Saxion het ‘Fieldlab Circulaire Innovaties in de Maakindustrie (CIM)’ geopend in samenwerking met de Cleantech Regio, CIRCLES en de provincie Overijssel. Fieldlab CIM wil uitgroeien tot een expertisecentrum in Oost Nederland waar maakbedrijven terecht kunnen met praktische problemen in de transitie richting circulair werkwijze en systemen.

Bekijk de aftermovie

Zo werkt het Fieldlab CIM

Heb je een circulaire uitdaging waarvoor je graag met Saxion en partners een oplossing wilt realiseren? Vul dan het formulier in.

Na ontvangst van het formulier nemen we contact met je op om het vraagstuk te bespreken. Als we kansen zien maken we er een gezamenlijk project van door de juiste expertise binnen Saxion aan te haken. Dit kan betekenen een project met onderzoekers, een studentenproject of een combinatie van beide.

Een project kan in de uitvoering de volgende drie vormen hebben:

  1. Studenten voeren zelfstandig een onderzoek uit als onderdeel van een interdisciplinair semester, een minor, een (afstudeer)stage.
    In deze vorm kan geen resultaatafspraak worden gemaakt.
  2. Studenten èn onderzoekers van Saxion voeren onderzoek en werkzaamheden uit. Daarmee is de kwaliteit van het resultaat beter geborgd en kunnen ook resultaatafspraken gemaakt worden.
  3. Onderzoekers voeren onderzoek en werkzaamheden uit. Ook hierbij kunnen resultaatafspraken gemaakt worden.

Elk project start met een kick-off bijeenkomst. De betrokken onderzoekers, studenten en ondernemer(s) stemmen de vraag en het resultaat af en maken een plan voor uitvoering van het project.

Het Fieldlab CIM heeft onder voorwaarden een budget voor financiering van betrokken onderzoekers. Van betrokken bedrijven wordt altijd een eigen bijdrage verwacht, in cash en/of in-kind. Eventueel kunnen onderzoekers met betrokken bedrijven op zoek naar aanvullende financiering. Samenwerking tussen onderzoekers en bedrijf is essentieel voor een goed resultaat.

.

Het Fieldlab CIM houdt zich bezig met meerdere projecten. Deze vind je op de overzichtspagina voor alle projecten van het lab.

Nieuws van dit lab

Contact

timberhaaker.jpg

Timber Haaker

Lector Business Models en Coördinerend Lector Fieldlab CIM

+31 6 20956717 Link
Harrie van Bommel

Harrie van Bommel

Hoofddocent/Onderzoeker en Programmamanager Fieldlab CIM

0612479741