Circulaire economie

Fieldlab CIM

We zijn onderweg naar een Circulaire Economie. Nederland moet in 2050 ‘circulair’ zijn. Om de transitie te realiseren is innovatie nodig in technologie, producten, diensten en businessmodellen. Saxion start het Fieldlab Circulaire Innovaties in de Maakindustrie (CIM) met als doel deze transitie voor bedrijven te faciliteren met interdisciplinair toegepast onderzoek en het delen van praktische kennis.

Circulaire innovaties in de maakindustrie

In de praktijk blijkt dat bedrijven vaak nog wel komen tot een eerste idee voor circulariteit, maar dat het ontbreek aan de kennis en ervaring om tot duurzame implementatie te komen. Het Fieldlab CIM richt zich daarom met name op de vervolgstappen. Op het vinden van oplossingen die leiden tot daadwerkelijke implementatie van circulaire producten, werkwijzen en/of businessmodellen.

Beeldmerk Fieldlab CIM

CIM voor circulaire innovaties – een multidisciplinaire aanpak

Met verschillende lectoraten en diverse opleidingen werken we aan een veerkrachtige en circulaire Nederlandse maakindustrie, die door minder gebruik en afhankelijkheid van primaire grondstoffen kan concurreren op de wereldmarkt.

Dat doen we door systematisch te werken aan technologische innovaties en het organiseren van waarde behoud van grondstoffen, halffabricaten en producten in kringlopen. De essentie is het ontwerpen en organiseren van sluitende materiële kringlopen in combinatie met sluitende business cases.

Feestelijke opening

Op vrijdag 31 januari 2020 opent hogeschool Saxion het ‘Fieldlab Circulaire Innovaties in de Maakindustrie (CIM)’ in samenwerking met de Cleantech Regio, CIRCLES en de provincie Overijssel. Fieldlab CIM wil uitgroeien tot een expertisecentrum in Oost Nederland waar maakbedrijven terecht kunnen met praktische problemen in de transitie richting circulair werkwijze en systemen.

Meld je aan voor de opening van het Fieldlab CIM

.

Contact

timberhaaker.jpg

Timber Haaker

Lector Business Models

+31 6 20956717 Link
Siep Littooij

Siep Littooij

Projectleider

0630124083