Dalton Café

Deel en denk mee in het Dalton Café!

"George Steiner [...] definieert de eigenheid van het continent (Europa) aan de hand van vijf onderscheidende kenmerken. Het eerste is, interessant genoeg, de alomtegenwoordigheid van cafés, die hij, beschaafd als hij is, niet zozeer beschouwt als drenkplaatsen van de hopeloze waar zure vergetelheid wordt geschonken in een bodemloos glas, als wel als ontmoetingsplaatsen waar de intelligentsia samenzweert, schrijft en debatteert, en waar de bepalende filosofieën zijn ontstaan, alsmede de toonaangevende artistieke stromingen en de ideologische en esthetische revoluties."
- Ilja Leonard Pfeiffer, Grand Hotel Europa, p.126.

De NDV organiseert in samenwerking met ons lectoraat op donderdag 3 april en woensdag 3 juni 2020 het Dalton Café.

In het Dalton Café delen we ontwikkelingen in het po en vo, waarbij onderzoek en praktijkervaringen centraal staan. We houden ontwikkelingen in onderwijsland tegen het licht en we delen onze dromen over fantastisch onderwijs. 
Onderwerpen die in het café de revue passeren zijn: hoe geven we vorm aan goed burgerschap in de daltonklas? Wat zijn kenmerken van een goede daltonschool? Hoe leren topleraren? Hoe zit het met de pedagogiek in het daltononderwijs en wat is bekend over effectief daltononderwijs? Ook worden gastsprekers uitgenodigd op basis van wat we in het Dalton Café belangrijk vinden. 

We nodigen alle leraren en docenten werkzaam in het daltononderwijs binnen het po en vo uit!

Donderdag 9 april en woensdag 3 juni 2020
15.30 - 17.30 uur
Seats2Meet Amersfoort
Opgeven kan bij Vera Otten (mail).

Doe mee, denk mee, deel ervaringen!

Nieuws:
19-12-2018 Dalton Onderzoeksgroep bespreekt daltononderzoek >>

Downloads:
DOG stimuleert praktijkonderzoek, door Vera Otten - onderzoeker lectoraat Vernieuwingsonderwijs
Onderzoek excellente Daltonscholen, door Vera Otten en Patrick Sins - onderzoekers lectoraat Vernieuwingsonderwijs
Onderzoek naar letters, door Dolf Janson - onderwijsadviseur JansonAdvies
Onderzoek naar toegepaste leerstrategieën, door Bart Smeets - docent Erasmus College Zoetermeer.  
De retoricaleerling en burgerschapsvorming, door Arne Peypers - docent geschiedenis Haarlemmermeer Lyceum, Hoofddorp
De kwaliteit van daltonidentiteit verbeteren, door Karel Hermans - Afdelingsleider Almeerse Scholengroep Helen Parkhurst.