Dalton Café

Deel en denk mee in het Dalton Café!

"George Steiner [...] definieert de eigenheid van het continent (Europa) aan de hand van vijf onderscheidende kenmerken. Het eerste is, interessant genoeg, de alomtegenwoordigheid van cafés, die hij, beschaafd als hij is, niet zozeer beschouwt als drenkplaatsen van de hopeloze waar zure vergetelheid wordt geschonken in een bodemloos glas, als wel als ontmoetingsplaatsen waar de intelligentsia samenzweert, schrijft en debatteert, en waar de bepalende filosofieën zijn ontstaan, alsmede de toonaangevende artistieke stromingen en de ideologische en esthetische revoluties."
- Ilja Leonard Pfeiffer, Grand Hotel Europa, p.126.

(Digitaal) Dalton Café

De NDV organiseert in samenwerking met ons lectoraat ook dit jaar weer het (Digitaal) Dalton Café. In het Dalton Café delen we ontwikkelingen in het po en vo, waarbij onderzoek en praktijkervaringen centraal staan. We houden ontwikkelingen in onderwijsland tegen het licht en we delen onze dromen over fantastisch onderwijs. Onderwerpen die in het café de revue passeren zijn: hoe geven we vorm aan goed burgerschap in de daltonklas? Wat zijn kenmerken van een goede daltonschool? Hoe leren topleraren? Hoe zit het met de pedagogiek in het daltononderwijs en wat is bekend over effectief daltononderwijs? Ook worden gastsprekers uitgenodigd op basis van wat we in het Dalton Café belangrijk vinden. 

We nodigen alle leraren en docenten werkzaam in het daltononderwijs binnen het po en vo uit!

Dalton Café's 2021-2022

 • Maandag 27 september 2021
  Thema: doelgericht werken en leren (doelgroep VO & PO bovenbouw) 
 • Maandag 22 november 2021
  Thema: professionalisering leraren (doelgroep PO & VO) 
 • Maandag 17 januari 2022
  Thema: overstap PO-VO (doelgroep bovenbouw PO & onderbouw VO) 
 • Maandag 14 maart 2022
  Thema: leren van en met elkaar (doelgroep PO & VO) 
 • Maandag 9 mei 2022
  Thema: Helen Parkhurst als inspiratiebron (doelgroep PO & VO) 

Aanmelden kan via deze link
Alle sessies zijn online en van 16.00 tot 17.00 uur.
Al eerder aangemeld? Dan hoeft dit niet nogmaals.

Het digitaal dalton café wordt geïnitieerd vanuit de NDV, in samenwerking met het lectoraat Vernieuwingsonderwijs. Het is gericht op het delen van kennis aan de hand van lopende en/of uitgevoerde onderzoeken, waarbij de koppeling naar de daltononderwijspraktijk wordt gemaakt. Zelf onderzoek gedaan binnen het daltononderwijs? Geef dit door aan Vera Otten-Binnerts.

 

Nieuws

17-05-2021 DaltonCafe - leren in het narratief (verslag bijeenkomst) 
12-04-2021 DaltonCafé - 1 jaar corona en daltononderwijs (verslag bijeenkomst)
12-04-2021 Werken met QR-codes in het daltononderwijs
12-04-2021 Doelencheckers
19-12-2018 Dalton Onderzoeksgroep bespreekt daltononderzoek

Downloads

DOG stimuleert praktijkonderzoek, door Vera Otten - onderzoeker lectoraat Vernieuwingsonderwijs
Onderzoek excellente Daltonscholen, door Vera Otten en Patrick Sins - onderzoekers lectoraat Vernieuwingsonderwijs
Onderzoek naar letters, door Dolf Janson - onderwijsadviseur JansonAdvies
Onderzoek naar toegepaste leerstrategieën, door Bart Smeets - docent Erasmus College Zoetermeer.  
De retoricaleerling en burgerschapsvorming, door Arne Peypers - docent geschiedenis Haarlemmermeer Lyceum, Hoofddorp
De kwaliteit van daltonidentiteit verbeteren, door Karel Hermans - Afdelingsleider Almeerse Scholengroep Helen Parkhurst.