Het project Funcy is gericht op doorontwikkeling van eerdere projecten op het gebied van ontwerpen van producten met functionele oppervlakken. Het mkb heeft de sterke wens dat het reeds goed volwassen geworden Fablab Enschede uitgebreid wordt met een Expertisecentrum Functionele Oppervlakken voor kunststoffen: de oprichting daarvan is het doel van dit project. Hiermee wordt het mogelijk om producten met meer functionaliteit en meer intelligentie te ontwikkelen.

Het beoogde expertisecentrum is een middel om toegepaste kennis te dissemineren onder zowel studenten als in het mkb. We breiden de reeds bestaande kennis in dit project uit met vier hoofdthema’s:

  • Kleinserie Statisch functionele  oppervlakken
  • Grootserie Statisch functionele oppervlakken
  • Kleinserie Actief functionele  oppervlakken
  • Grootserie Actief functionele oppervlakken.

Binnen elk hoofdthema’s onderzoeken we ten minste één toepassingscase. Bestaande kennis op het gebied van Passief functionele oppervlakken, productietechnieken en basiskennis van bovenstaande thema’s zijn reeds in ruime mate voorhanden, onder andere in het Fablab Enschede.

Samenwerkingspartners

In het project Funcy werken samen: van Saxion de lectoraten Industrial DesignLichtgewicht ConstruerenAmbient Intelligence en Sustainable & Functional Textiles, de technologiebedrijven ClafisArtecsSenoviProtypBenchmarkNedap, productontwerpbureau People Creating Value en de toepassende bedrijven BAM in samenwerking met UvexMDT X-RayLAYaLAYVernayKITT Engineering, en het Industrial Design Center en Technologiekring Twente

Looptijd

Het project Funcy loopt 1 september 2015 tot 31 augustus 2017.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Erik Goselink, e.a.goselink@saxion.nl

Het project Funcy wordt medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).