PIHC Voucher Electro-mechanische FlexinOl Resynchronisatie SupportT (EFORT) in hartfalen

Ter ondersteuning van het falende hart is in 2017 een proof-of-principle opgeleverd dat via een elektrisch signaal (zoals van pacemakers) een smart material aanstuurt (vormverandering) om zo een pompfunctie te verbeteren.

Elektromechanische resynchronisatietherapie

Met dit onderzoek werken we nu toe naar een proof-of-concept en brengen we elektromechanische resynchronisatietherapie een stap dichter bij de patiënt. Hiervoor gebruiken wij geheugenmaterialen rondom een ex vivo dierenmodel (varkenshart) en expertise van UT (materiaalkunde), MST (cardio-thoracale chirurgie), ZGT (cardiologie, hartfalen) en Saxion (slimme apparaten en materialen). De geheugenmetalen worden in verschillende hartmodellen getest, met als doel de contractiliteit van de hartspier te verbeteren.

Financiering en partners

Het project betreft een proof-of-principle met subsidie vanuit het Pioneers In Healthcare Innovation Fund. Partners in het project zijn ZGT (projectleider), MST, Universiteit Twente en Saxion (Ambient Intelligence en Smart Functional Materials).

Looptijd

Het project loopt januari t/m december 2018.

Meer informatie PIHC Voucher Electro-mechanische FlexinOl Resynchronisatie SupportT (EFORT) in hartfalen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wouter Teeuw, lector Ambient Intelligence bij de Academie Creatieve Technologie.

WouterTeeuw_155x155.jpg

Dr. ir. Wouter Teeuw

lector Ambient Intelligence

06 20 917 481 Link