Header beeld staat ook bij onderzoek texenergie op saxion.nl-ami .jpg

Het Lectoraat Ambient Intelligence maakt omgevingen slim. Het lectoraat richt zich daarbij hoofdzakelijk op toepassingen rondom veiligheid, sport en smart industry. Projecten rondom veiligheid zijn veelal in samenwerking met de brandweer. In deze projecten zijn oplossingen ontwikkeld om in gebouwen zonder infrastructuur met sensoren te bepalen waar een brandweerman is.

Rondom sport besteedt het lectoraat veel aandacht aan het monitoren van sporters. Zo gebruik men (sensor)technologie en big data analyse voor het vroegtijdig detecteren van signalen van overbelasting en daarmee het voorkomen van blessures.

Via projecten in de smart industry helpen we MKB’ers om de efficiëntie van hun project of de kwaliteit van hun product te verbeteren met behulp van data.  Altijd richt het onderzoek richt zich op metingen via sensoren (sense), modellen om de gemeten data te interpreteren (think) en het geven van terugkoppeling aan de gebruiker (act).

The most profound technologies are those that disappear. They weave themselves into the fabric of everyday life until they are indistinguishable from it.

Mark Weiser, Xerox Park, 1991

Samenwerking lectoraat Ambient Intelligence

Kennis wordt opgebouwd door projecten waarin bedrijven, studenten, docenten en onderzoekers samenwerken. Het lectoraat heeft een groot netwerk van (regionale) bedrijven en kennisinstellingen. Dankzij goede contacten met het bedrijfsleven is het onderzoek vaak vraaggestuurd. Ook werkt het lectoraat samen met lectoraten van Saxion en andere hogescholen, zoals Windesheim, Fontys, Hanze, Utrecht, Amsterdam en ArtEZ. Het onderzoek is daarbij multidisciplinair. Daarnaast is er een formele en structurele samenwerking met Thales, de Universiteit Twente en Roessingh R&D.

Kijk ook op de pagina van het Ambient Intelligence Lab voor meer informatie over wat we doen.

Onderzoekslijnen

Connected embedded systems

De onderzoekslijn connected embedded systems richt zich op het toepasbaar maken van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van internet-gekoppelde embedded systemen binnen de bestaande engineering praktijk. We ontwikkelen praktische kennis en prototypes rond o.a. het verkrijgen van data uit sensoren (meten), sensorfusie en filtering, data distributie, communicatieprotocollen en (embedded) software ontwikkeling.

Gerelateerd onderzoek:

Beeld 1.jpg

Applied data science

De onderzoekslijn Applied data science richt zich erop hoe je vanuit (gemeten sensor) data komt tot ‘situational awareness’: wie is aanwezig, wat doen ze, wat is er aan de hand, of zelfs wat zijn de intenties. Naast data opslag en beheer gaat het hier vooral om (big) data analyse, data mining, lerende systemen en beslissingsondersteuning.

Gerelateerd onderzoek:

Beeld 2.jpg

Augmented interaction

De onderzoekslijn Augmented Interaction zet verschillende technologieën in om natuurlijke, intuïtieve interactie te realiseren. Door gebruik te maken van cross reality (augmented, mixed en virtual reality), gecombineerd met fysieke representaties zoals robots maken we het onzichtbare op een natuurlijke manier zichtbaar en interactief. In onze visie is er niet langer een scheiding tussen interactie met computers en interactie met de echte wereld.

Gerelateerd onderzoek:

> TFF Military
> Saxion Pepper in de zorg / Pepper als gastheer
> SaxionEpy Drost as Living Lab 

Beeld 3.jpg

Publicaties 

Het lectoraat is over de jaren heen betrokken geweest bij verschillende publicaties en naslagwerken. Hieronder staat een lijst met de meest recente.

WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES (PEER REVIEW)

 • Chris T. M. Baten, Wiebe de Vries, Leendert Schaake, Juryt Witteveen, Daniel Scherly, Konrad Stadler, Andres Hidalgo Sanchez, Eduardo Rocon, Danny Plass-Oude Bos, and Jeroen Linssen, XoSoft Connected Monitor (XCM) Unsupervised Monitoring and Feedback in Soft Exoskeletons of 3D Kinematics, Kinetics, Behavioral Context and Control System Status, In: Carrozza M., Micera S., Pons J. (eds) Wearable Robotics: Challenges and Trends. WeRob 2018. Biosystems & Biorobotics, vol 22. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-01887-0_75 
 • Kortier, H.G., Bonestroo, W.J., Tangelder, R.J.W.T. (2018). MIMU PDR with bias estimation using an optimization-based approach. Paper presented at the 9th International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN'2018), 24-29 September 2018, Nantes, France.

PUBLICATIES IN VAKBLAD (SEMI-WETENSCHAPPELIJK)

 • Dr. ir. Jan Laarhuis, ‘MoSeS ondersteunt brandweer’, NIDV Magazine, 1-2018

Bijdrage aan symposia (presentatie)

 • W.B. Teeuw, Internet of Things: De technologische ontwikkelingen rondom het ‘Internet of Things’ en de invloed daarvan op het publieke domein, Masterclass Digitale Transformaties in de Publieke Sector (Universiteit Twente), Regardez La Vie, Utrecht, 12 Oktober 2018

 • J. Laarhuis, Event Infotainment Systeem voor Military Boekelo, Presentatie bij gecombineerde Rotary Enschede / Kick-off TFF-Military project bijeenkomst, Enschede, 8 oktober 2018.

 • J.M. Linssen, Fitting Fashion Using Machine Learning, Eindsymposium Passende Mode via Internet, Amsterdam, 21 september 2018.

 • J.M. Linssen, Fitting Fashion Using Machine Learning, Saxion Research Conference 2018, Enschede, 21 juni 2018.

 • W.B. Teeuw, How can technology help in preventing Rhino poaching?, Symposium Kenyan ungulats as indicators of poaching, Wageningen UR (ZODIAC), 20 juni 2018.

 • W.B. Teeuw, Data in smart industry, Scania Technology Day, Nieuwe Buitensociëteit Zwolle, 15 juni 2018.

 • J.M. Linssen, R. Booij, A. Brezoi, B. Mulders en M van Veen, Smart oplossing om online kleding te passen, Het Grootste Kennisfestival van Nederland 2018, Deventer, 14 juni 2018.

 • Bonestroo, W.J. (Wilco), Wat is ROS? : En wat kan ik ermee?, Presentatie ROS Industrial Robotics voor You, mei 2018.

 • Dr.ir. W.A.P. (Wouter) van Kleunen en dr.ir. W.J. (Wilco) Bonestroo, Ontwikkel je eigen Bluetooth Low-Energy device, NIOC Congres 2018, Leeuwarden, 6 en 7 maart 2018. https://os.mbed.com/users/wkleunen/code/saxion_nioc/ 

 • Jan Dirk Schagen, Koen van Turnhout, Wilco Bonestroo, Ralph Niels. Toolkit en Kaartenset HBO Onderzoeksonderwijs in ICT. NIOC Congres 2018, Leeuwarden, 6 en 7 maart 2018.

 • W.J. Bonestroo, Location of of Things and People, invited talk op ICT.OPEN 2018. Amersfoort, 19 en 20 maart 2018.

Demo's / Prototypes (producten beroepspraktijk)

BOEKEN/PROEFSCHRIFTEN

 • Martin Serrano, Nikolaos Isaris, Hans Schaffers, John Domingue, Michael Boniface, and Thanasis Korakis (Eds.), Building the Future Internet through FIRE, River Publishers, June 2017. Link

WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES (PEER REVIEW)

 • Hans Schaffers, Thanasis Korakis, Congduc Pham, Abdur Rahim, Antonio Jara and Martin Serrano, European Challenges for Experimental Facilities, In: Serrano et al (Eds.), Building the Future Internet through FIRE, River Publishers, June 2017, pp 3-42.
 • Martin Serrano, Michael Boniface, Monique Calisti, Hans Schaffers, John Domingue, AlexanderWillner, Chiara Petrioli, Federico M. Facca, Ingrid Moerman, Johann M. Marquez-Barja, Josep Martrat, Levent Gurgen, Sebastien Ziegler, Serafim Kotrotsos, Sergi Figuerola Fernandez, Stathes Hadjiefthymiades, Susanne Kuehrer, Thanasis Korakis, TimWalters and Timur Friedman, Next Generation Internet Research and Experimentation, In: Serrano et al (Eds.), Building the Future Internet through FIRE, River Publishers, June 2017, pp 43-84.
 • Hans Schaffers, Smart applications and systems: towards effective networks of innovation and co‐creation, Keynote presentation, 9th Advanced Doctoral Conference on Computing, Electrical and Industrial Systems (DoCEIS' 2017), May 2017.
 • Jesus Ortiz, Eduardo Rocon, Valerie Power, Adam de Eyto, Leonard O’Sullivan, Markus Wirz, Christoph Bauer, Samuel Schülein, Konrad S. Stadler, Barbara Mazzolai, Wouter B. Teeuw, Chris Baten, Corien Nikamp, Jaap Buurke, Freygardur Thorsteinsson, Jeanette Müller, XoSoft - A vision for a soft modular lower limb exoskeleton, Wearable Robotics:  Challenges and Trends, Proceedings of the 2nd International Symposium on Wearable Robotics, WeRob2016, Springer International Publishing, 2017, pp. 83-88.

BIJDRAGE AAN SYMPOSIA (PRESENTATIES)

 • Peter Ebben, presentatie MoSeS, 'OvD dagen' van Brandweer Nederland, Vliegveld Twenthe, 11 januari 2017.
 • Peter Ebben, presentatie MoSeS, 'OvD dagen' van Brandweer Nederland, Vliegveld Twenthe, 18 januari 2017.
 • Wilco Bonestroo. Internet of Things for a Sustainable World. ACT International Week, International Project Day, Enschede, 16 maart 2016.
 • Wilco Bonestroo. Principes van plaatsbepaling. Masterclass “IoT – Plaatsbepaling”. Alumnibijeenkomst HBO-ICT, Saxion, Enschede, mei 2017.
 • Wouter van Kleunen, Plaatsbepaling onder water. Masterclass “IoT – Plaatsbepaling”. Alumnibijeenkomst HBO-ICT, Saxion, Enschede, mei 2017.
 • Etto Salomons, Plaatsbepaling van geluid. Masterclass “IoT – Plaatsbepaling”. Alumnibijeenkomst HBO-ICT, Saxion, Enschede, mei 2017.
 • Henk Kortier, Inertiele sensoren en dead reckoning. Masterclass “IoT – Plaatsbepaling”. Alumnibijeenkomst HBO-ICT, Saxion, Enschede, mei 2017.
 • Steyn Potze (student in excelentietraject Creative Technology Research). iBeacons. Masterclass “IoT – Plaatsbepaling”. Alumnibijeenkomst HBO-ICT, Saxion, Enschede, mei 2017.
 • Evert Duipmans, sensorfusie op basis van particle filters. Masterclass “IoT – Plaatsbepaling”. Alumnibijeenkomst HBO-ICT, Saxion, Enschede, mei 2017.
 • MoSeS team, Veiliger en efficienter werken met MoSeS, slotevent, Saxion, Enschede, 31 oktober 2017.
 • Wouter Teeuw, Internet of Things: wat is dat eigenlijk?, Netwerkbijeenkomst De Maatschappij, AhrmaCoatings, Deventer, 5 juli 2017.
 • Etto Salomons, Inferring human activity using ambient sound, Workshop 3-days of IoT sensation, Universiteit Twente, 13 november 2017

WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES (PEER REVIEW)

 • E.L. Salomons, H. van Leeuwen, and P.J.M. Havinga, “Impact of Multiple Sound Types on Environmental Sound Classification,” In: Proceedings of the IEEE Sensors Conference 2016, 30 Oct - 03 Nov 2016, Orlando, FL, USA.
 • E.L. Salomons, P.J.M. Havinga, and H. van Leeuwen, “Inferring Human Activity Recognition with Ambient Sound on Wireless Sensor Nodes,” Sensors, vol. 16, no. 10, p. 1586, Sep. 2016.
 • M. Baratchi, P. Ebben, W.B. Teeuw, J. Laarhuis, L. Teunissen, M. Van Steen, Towards Decisive Garments for Heat Stress Risk Detection, Proc. UBICOMP/ISWC ’16 adjunct workshop Designing, Developing, and Evaluating the Internet of Personal Health, Heidelberg, Germany, September 12, 2016, pp. 1095-1100.
 • Michael Boniface, Scott Kirkpatrick, Hans Schaffers, The Role of Experimentation Facilities in Open Innovation Ecosystems for the Future Internet, In: Open Innovation 2.0, Yearbook 2016, European Commission, May 2016.
 • Noortje H. Rijken, Remko Soer, Ewold de Maar, Hilco Prins, Wouter B. Teeuw, Jan Peuscher, Frits G.J. Ooserveld (2016). Increasing Performance of Professional Soccer Players and Elite Track and Field Athletes with Peak Performance Training and Biofeedback: A Pilot Study, Journal of applied psychophysiology and biofeedback.

BIJDRAGE AAN SYMPOSIA (PRESENTATIES)

 • Wouter Teeuw, Research Group Ambient Intelligence: Lunchlezing studieverenging Watt,  Saxion, Enschede, 24 november 2016.
 • Jan Laarhuis, Peter Ebben, Wilco Bonestroo, Evert Duipmans, Mike Ligthart, MoSeS workshop bij Experience Day Brandweer Twente, TRONED, Enschede, 29 juni 2016 (5x).
 • Hans Schaffers, Collaborative Enterprising Ecosystems and Business Models for Smart Manufacturing (Presentation and Session Chair), Industrial Technologies 2016: Creating a smart Europe, RAI Amsterdam, 23 June 2016.
 • Wouter Teeuw & Mike Ligthart, Social Robots, Panel and workshop at Symposium Man or Machine, Saxion, Deventer, 8 June 2016.
 • van Aggelen, A., de Boer, V., Groen, M., Meys, W., Reitsma, J., Bonestroo, W.J., Veenstra, M. (2016). Observe: Semantic Context-based Content Recommendation for Adaptive Public Screens, poster presented at ICT.OPEN March 2016, Amersfoort, The Netherlands.
 • Bonestroo, W.J. & Dorrestein, S. (2016) De risico's van de sensorsamenleving.Presentatie in een reeks bijeenkomsten  reeks van bijeenkomsten met als hoofdthema de impact van technologie op werk op 29 maart, CeeCee Spot, Enschede, Nederland.
 • Wilco J. Bonestroo, Henk G. Kortier, Ronald J.W.T. Tangelder, Marijke I. Timmermans, Gerard C.M. van Os, Richard M.H. Evering (2016). SaxShoe - Integrating IMU sensors into firefighters safety shoe, poster presented at Sense of Contact, 14 December 2016, Amsterdam, The Netherlands.

Benieuwd naar een mogelijk afstudeeropdracht?

Bekijk de opdracht

Nieuws van dit lectoraat

Evenementen van dit lectoraat

Het team

WouterTeeuw_155x155.jpg

Dr. ir. Wouter Teeuw

lector Ambient Intelligence

06 20 917 481 Link
linssen-jeroen.jpg

Jeroen Linssen

Associate lector Ambient Intelligence

06 - 8278 4767 LinkedIn
PeterEbben.jpg

Peter Ebben

Docent-onderzoeker Ambient Intelligence

06 - 2017 7412 LinkedIn
TatianaGoering_155x155.jpg

Dr. Tatiana Goering-Zaburnenko

Docent-onderzoeker Ambient Intelligence

LinkedIn
JanLaarhuis_155x155.jpg

Jan Laarhuis

Bedrijfslector Ambient Intelligence

0880191047 LinkedIn
NirvanaMeratnia_155x155.jpg

Dr. Nirvana Meratnia

Gastlector (Universiteit Twente)

Link
EttoSalomons_155x155.jpg

Ir. Etto Salomons

Docent-onderzoeker/PhD-student Ambient Intelligence

06 - 2249 0677 LinkedIn
DannyPlass_155x155.jpg

Danny Plass

Docent-onderzoeker Ambient Intelligence

06 - 15072877 LinkedIn Link
chris-baten.jpg

Chris Baten

Gastonderzoeker ('t Roessingh R&D)

088 - 019 5740 LinkedIn
Johannes_de_Boer.jpg

Johannes de Boer

Docent-onderzoeker/PhD-student

06 - 2249 0507 LinkedIn
Evert+Duipmans.jpg

Evert Duipmans

Docent-onderzoeker Ambient Intelligence

06 - 1090 7857 LinkedIn
IMG-20180805-WA00082.jpg

Bram Buurlage

Docentonderzoeker

Martin Wesselink.jpg

Martin Wesselink

Docent-onderzoeker Ambient Intelligence

06 - 5361 9907 LinkedIn
0.jpg

Dawid Zalewski

Docent-onderzoeker

Bram Ton.jpg

Bram Ton

Docentonderzoeker

LinkedIn
Alejandro Moreno.jpg

Alejandro Moreno, Ph.D.

HBO Postdoc at Ambient Intelligence / Lecturer at Creative Media and Game Technologies

0622755608 LinkedIn
geen foto beschikbaar

Rene van den Nieuwenhoff

Docentonderzoeker

Faizan Ahmed

Faizan Ahmed

Docentonderzoeker

Javier Ferreira Gonzalez.jpg

Dr. Javier Ferreira Gonzalez

Associate lector Ambient Intelligence

LinkedIn
fotoIrene.jpg

Ir. Irene Sijgers

Projectleider

0622398939 LinkedIn
Kristel van der Zant

Kristel van der Zant

Project support

0683251414 LinkedIn
0.jpg

Véronique de Vries - Horvath

Financieel project ondersteuner

0880193611 LinkedIn