Ambient Intelligence

Ambient Intelligence

Het Lectoraat Ambient Intelligence ontwikkelt technologie die ‘alles’ slim maakt. Enabling IT for a smart world. We richten ons op de IT voor een ‘slimme wereld’, en maken deze IT ook geschikt voor deze toekomstige ‘slimme wereld’. Sensortechnologie, artifical intelligence, augmented reality, dat is waar het om draait. Het lectoraat ontwikkelt daarmee toepassingen rondom veiligheid, sport, smart industry, duurzame energievoorziening en het monitoren van dieren; maar is in principe toepassingsdomein onafhankelijk. We richten ons op kennis, methoden en tools.

Read the English text

Ambient Intelligence

Rondom sport besteedt het lectoraat bijvoorbeeld veel aandacht aan het monitoren van sporters. Zo passen we (sensor)technologie en big data analyse toe voor het vroegtijdig detecteren van signalen van overbelasting en daarmee het voorkomen van blessures.

Via projecten in de smart industry helpen we MKB’ers om de efficiëntie van hun project of de kwaliteit van hun product te verbeteren met behulp van data. Altijd richt het onderzoek richt zich op metingen via sensoren (sense), modellen om de gemeten data te interpreteren (think) en het geven van terugkoppeling aan de gebruiker (act).

The most profound technologies are those that disappear. They weave themselves into the fabric of everyday life until they are indistinguishable from it.

Mark Weiser, Xerox Park, 1991

Samenwerking lectoraat Ambient Intelligence

Kennis wordt opgebouwd door projecten waarin bedrijven, studenten, docenten en onderzoekers samenwerken. Het lectoraat heeft een groot netwerk van (regionale) bedrijven en kennisinstellingen. Dankzij goede contacten met het bedrijfsleven is het onderzoek altijd vraaggestuurd. Voor toepassingen werkt het lectoraat samen met, en kan het putten uit de kennis van domein specifieke lectoraten van Saxion of andere hogescholen, zoals Windesheim, Van Hall Larenstein of de Haagse Hogeschool. Het maakt ons onderzoek multidisciplinair. Daarnaast is er een formele en structurele samenwerking met Thales, de Universiteit Twente en Roessingh R&D.

Het lectoraat beschikt over meerdere labs. Kijk ook op de pagina van het Ambient Intelligence Lab voor meer informatie over onze faciliteiten.

Het lectoraat Ambient Intelligence neemt actief deel in de volgende netwerken: Platform PRIO, Nederlandse AI Coalitie, The Garden of Kairos en T-Valley.

Onderzoekslijnen

Connected embedded systems

De onderzoekslijn connected embedded systems richt zich op het toepasbaar maken van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van internet-gekoppelde embedded systemen binnen de bestaande engineering praktijk. We ontwikkelen praktische kennis en prototypes rond o.a. het verkrijgen van data uit sensoren (meten), sensorfusie en filtering, data distributie, communicatieprotocollen en (embedded) software ontwikkeling.

Lees meer over de onderzoeken
Connected embedded system

Applied data science

De onderzoekslijn Applied data science richt zich erop hoe je vanuit (gemeten sensor) data komt tot ‘situational awareness’: wie is aanwezig, wat doen ze, wat is er aan de hand, of zelfs wat zijn de intenties. Naast data opslag en beheer gaat het hier vooral om (big) data analyse, data mining, lerende systemen en beslissingsondersteuning.

Lees meer over de onderzoeken
Beeld 2.jpg

Augmented interaction

De onderzoekslijn Augmented Interaction zet verschillende technologieën in om natuurlijke, intuïtieve interactie te realiseren. Door gebruik te maken van cross reality (augmented, mixed en virtual reality), gecombineerd met fysieke representaties zoals robots maken we het onzichtbare op een natuurlijke manier zichtbaar en interactief. In onze visie is er niet langer een scheiding tussen interactie met computers en interactie met de echte wereld.

Gerelateerd onderzoek:

> Automatische gesprekken t.b.v. optimale stadionbezetting

> NWA-ORC LoaD

> RAAK MKB Rots in de branding 

> KIEM GoCI Grip op herstel bij Fysio 

> PhD Project Imagining the future of women’s health

Beeld 3.jpg

Showcases

De mobiele technologie van MoSeS helpt hulpverleners om snel een betrouwbaar beeld te schetsen van de situatie zodat zij een adequaat besluit kunnen nemen om hun veiligheid te vergroten.

Meer informatie

Een ‘Event Information System (EIS)’ dat de camareanman automatiseert en de beelden brengt naar jury en publiek.

Meer informatie

De SaxShoe is een schoenzoolsysteem waarmee je in real-time kan zien waar iemand zich in een gebouw bevindt en hoe deze persoon zich beweegt.

Meer informatie

XoSoft is een zacht, modulair exo-skelet voor de onderste ledematen die ouderen en mensen met een handicap ondersteunt bij het lopen.

Meer informatie

AIOSAT ontwikkelt een concept om brandweerlieden veiliger te laten werken.

Meer informatie

Onderzoek naar blessurepreventie met behulp van big data.

Meer informatie

Onderzoek voor Scania over hoe de sensor- en productiedata gebruikt kan worden om verstoringen in de productie te voorkomen.

Meer informatie

Publicaties 

Het lectoraat is over de jaren heen betrokken geweest bij verschillende publicaties en naslagwerken. Hieronder staat een lijst met de meest recente.

Publicaties in vakblad (semi-wetenschappelijk)

 • Slim en snel data verwerken, publicatie in “Op het spoor” editie november 2021, Bram Ton, Faizan Ahmed en Jeroen Linssen
 • Ocepek M, Žnidar A, Lavrič M, Škorjanc D, Andersen IL. DigiPig: First Developments of an Automated Monitoring System for Body, Head and Tail Detection in Intensive Pig Farming. Agriculture. 2021 Dec 21;12(1):2.

Bijdrage aan symposia (presentaties)

 • Applied data@saxion, netwerkmeeting, presentatie voor werkgroep Data @ AI van HBO-i, Jeroen Linssen, 03-02-2021
 • Smart Microgrids, WP 4.2 Technical Session (04/02/21), (Quintec project), Miha Lavric en Javier Ferreira Gonzalez
 • Insights into the invisible, presentatie tijdens ICT open 2021, Bram Ton, 11-02-2021
 • Machine learning based sensor fusion for localization : initial test results, presentatie tijdens ICT open, Tania Andrea, David Zalewski en Javier Ferreira Gonzalez, 11-02-2021
 • Self-configurable UWB based sensor network for localization applications, poster ict open, Valentin Tosetchi, Dawid Zalewski en Javier Ferreria Gonzalez, 12-02-2021
 • Pesten, kun je dat tegengaan met een bullying game?  Persbericht Jeroen Linssen, Anne Hurenkamp, Ines Schell en Matthijs van Veen, 06-04-2021
 • TFF Military: applicaties voor bezoeker en jury, presentatie tijdens einddemo project, Peter Ebben, 06-04-2021
 • TFF Military einddemo: Virtual Camera, Evert Duipmans, 06-04-2021
 • Station 2 – EIS Distributed wireless infrastructure and horse monitoring system, einddemo TFF military project, Javier Ferreira Gonzalez, 06-04-2022
 • Semantic segmentation of railway catenary systems, mid term advice report, Bram Ton, Faizan Ahmed en Jeroen Linssen (adviesrapport voor project TFF Digitalisatie Bovenleidingen en draagconstructies) 09-04-2021
 • Pepper under control, rapport in de vorm van een afstudeerverslag, Karlo Drvoderic en Jeroen Linssen, 22-04-2021
 • Uitzending RTV Oost over het project TFF Military, Jan Laarhuis en Evert Duipmans, 01-05-2021
 • Wat is Artificial Intelligence, Teqnow webinar kwaliteitscontrole, Jeroen Linssen, 20 05 2021
 • Rondetafelgesprek WorldClassMaintenance & Big Data, Jeroen Linssen, Rondetafelgesprek met experts op het gebied van data, AI en onderhoud, 20-05-2021
 • Segmenting small objects in a large point cloud using the Super Point Graph Model, Egbert Dijkstra, Faizan Ahmed, Bram Ton en Jeroen Linssen, 01-07-2021
 • Kunstmatige intelligentie, buzz of business. Podcast over kunstmatige intelligentie in het MKB, Jeroen Linssen, 15-07-2021
 • Presentation of Ambient Intelligence at the offshore expertise center of Rijkswaterstaat, Jeroen Linssen, 31-08-2021
 • Presentation of Ambient Intelligence at the Offshore Expertise Center of Rijkswaterstaat, Jeroen Linssen, 03-09-2021
 • Some steps on the stairs to digital twinning, RCT Gelderland,bijeenkomst over de voordelen van digital twinning, Jeroen Linssen, 16-09-2021
 • Segmantic segmentation of catenary arches, Presentatie tijdens T valley Tech conference, Bram Ton, 30-09-2021
 • Automatisering van AI gebaseerde data-analyses, presentatie op T-valley congres, Jeroen Linssen, 30-09-2021
 • Maar uw bedrijf slimmer met The Internet of Things, Webinar IOT Oost, Wouter Teeuw, 28-10-2021
 • The why of AI; managing expectations and limitations of AI based Technology in Industry, presentation on the international conference of emerging trends in business and management, Jeroen Linssen, 12-11-2021
 • Managing the uncertain future of AI, keynote speech at the international conference of emerging trends in business and management, Jeroen Linssen, 12-11-2021
 • Internet of Things research methodology for SMEs. Presentation at FIMS - Saxion international conference on “Emerging Trends in Business and Management”, Miha Lavrič, 12-11-2021
 • ICT OPEN 2021, online, the Netherlands, B. Ton, Insights to the invisible, Prima Vera, 11-2-2021
 • ICT Open 2021, online, the Netherlands, T. Andrea Grama, D. Zalewski, J. Ferreira Gonzalez, Machine learning based sensor Fusion For Localization – Initial Test Results, 10-02-2021
 • ICT Open 2021, online, the Netherlands, Valentin- Florin Tosetchi, D. Zalewski, J. Ferreira Gonzalez,
 • Self configurable UWB based sensor network for localization applications, 10-02-2021

Onderwijsmateriaal

 • Data, data and even more data, Jeroen Linssen, gastcollege HBO- ICT 01-04-2021
 • AI trainingssessie 1: methodologie & data mining, Jeroen Linssen, 21-5-2021
 • AI trainingssessie 2: machine leaning, Jeroen Linssen en Miha Lavric, 04-06-2021
 • AI trainingssessie 3: deep learning, Jeroen Linssen, 18-06-2021
 • Embedded IOT solutions, guest lecture at the IoT specialization course from HBO-ICT, Jeroen Linssen, 27-09-2021

Demo’s / Prototypes (producten beroepspraktijk)

 • Object classification of railway structures, Creation of a pipeline to prepare point clouds, generate training data and detect objects in a point cloud, Joey Teunissen, Benjamin Bakir, Job Jonkers Ahmed Rehad, Thomas Tunc, Matthijs van Veen en Jeroen Linssen, 05-02-2021

Presentaties

 • EFRO Flywheel technology for energy storage in microgrids - Smart Microgrids, 4-2-2021, J. Ferreira Gonzalez, M. Lavric , internal presentation
 • ICT OPEN 2021, online, the Netherlands, B. Ton, Insights to the invisible, Prima Vera, 11-2-2021
 • ICT Open 2021, online, the Netherlands, T. Andrea Grama, D. Zalewski, J. Ferreira Gonzalez, Machine learning based sensor Fusion For Localization – Initial Test Results, 10-02-2021
 • ICT Open 2021, online, the Netherlands, Valentin- Florin Tosetchi, D. Zalewski, J. Ferreira Gonzalez,
 • Self configurable UWB based sensor network for localization applications, 10-02-2021

Studentenprojecten (stage-, minor-, afstudeerverslagen)

 • Best practices for data analytics at Pentas, Octavian Dima, 15-7-2021 
 • Comparison of data analytics for sleuces, Quyen Dang, 15-7-2021 
 • Project approach tool- collaboration, Lars Hendriks, 10-1-2021
 • Automated animal image classification from camera traps, Guus Janssen , Falco Berendhaus, Iris Bolhuis, Dominique Netters, Willem Lefferts, 5-2-2021 
 • Point-cloud classification of railway objects, Thomas Tunc, Benjamin Bakir, Job Jonkers, Joey Teunissen, Rehan Ahmed, 5-2-21 
 • Ontwikkeling AR spel voor supporters, Indre Satinskyte, Kaloyan Krastev, Martynas Zilinskas, Max Molewijk, Rik Oomkes, Stef Klein Nagelvoort, 5-2-2021 
 • Nasogastric tube insertion training for nurses, Andrei Martashov, 5-2-2021 
 • Analysing sportkeur data and creating a dashboard for real time monitoring, Alparslan Selvi, Serkan Demirhan, Fatih Kartal, 5-2-2021 
 • Selecting a new platform for Military Horse Positioning, Thymo van Beers, Tim Hofman, Wout van Mensvoort, 7-2-2021 
 • Analysis and presentation of Scania data, Catalina Doschinescu, Slav Mitov, Nikola Todev, Shumous Jumaily al, 7-2-2021 
 • Design an app and API for infrastructural maitenance in the field, Josh van Asten, 7-2-2021 
 • Create a BIM Unity app that can retrieve information from a BIM server, Andrei Terus, 7-2-2021 
 • PepperManualControl, Karlo Drvoderic, 23-4-2021 
 • Develop a dashboard to display spirometry data of the latest session and over time, Bernard Merveille, 23-4-2021 
 • ML-based algorithms for Migrogrid optimizations, Anton Zuboskyi, 9-7-2021
 • Develop a small system of camera + pi to detect how many people are in the queue,  Ruben Assink, 9-7-2021 
 • 3d videos - experiential information booth on the lockers, Carina Campisi, 9-7-2021 
 • ML-based algorithms for Migrogrid optimizations, Anton Zuboskyi, 9-7-2021 
 • Project approach tool: automatic feedback, Robin van Alst, 9-7-2021 
 • Using deep learning for point cloud segmentation, Mani Salahmand, 9-7-2021 
 • Investigate the usage of the ESP32 Ultra Low Power co-processor as processor for sensor data collection, David Comman, Hidde Moll, Luciano Orlandini, Midas Kortman, Thymo van Beers, 9-7-2021 
 • Simple machine learning algorithms, which could run on embedded platform, David van Hartevelt, Jeroen van der Heiden, Luc Grefte, Pepijn Keizer, 9-7-2021 
 • Chatbots voor automatische gesprekken, Vincent Witten, 30-4-2021 
 • Refactor the load monitoring system and prepare the system to be used in an open source community, Dovydas Valiulis, 9-7-2021 
 • Functionality to annotate damages, structural, safety problems in a Unity BIM viewer application, Niek Tempert, 9-7-2021 
 • Analysing sportkeur 2.0 data and creating a dashboard for real time monitoring the data, Fatih Likoglu, Lars van den Broek, Gianni Valenzuela Flores, 9-7-2021 
 • Neus-maagsonde, Andrei Martashov, 9-7-2021 
 • Neus-maagsonde, Duy Hoang, 9-7-2021 
 • Neus-maagsonde, Noortje Klein Willink, Kieu Nguyen, Willemijn Lanzing, Marieke van Essen, Mayke Stoverink, Jetskte Wilmink, 9-7-2021 
 • Danny Neus-maagsonde, Jesse de Rooij, Christian Richters, William te Wierik, Jelmer Santing, 9-7-2021 
 • Comparison of models for point cloud classification/segmentation, Egbert Dijkstra, 2-7-2021 
 • Opensource data manager platform, Benjamin Bakir, 12-11-2021 

Wetenschappelijke publicaties (peer review)

 • SpiroPlay, a Suite of Breathing Games for Spitometry by lkds& experts, Danny, Plass, OUde Bos, CHI play '20, November 2-4, Virtual Event Canada
 • Intramusculair EMG versus surface EMG of Lumbar Multifidus and Erector Spinae in Healthy Participants, Anke Hofste, Remko Soer, Etto Salomons, Frits Oosterveld, Jan Peuscher, Andre Wolf, Han vd Hoeven, Gerbrand Groen, Hermie Hermsen, Spine, Volume 45, numer 20, pp E1319 – E1325, Wolters Kluwer
 • Dijkstra, M. W. S., Siebrand, E., Dorrestijn, S., Salomons, E. L., Reneman, M. F., Oosterveld, F. G., Soer, R., Gross, D. P., & Bieleman, H. J. (2020). Ethical considerations of using machine learning for decision support in occupational health: An example involving periodic workers’ health assessments. Journal of Occupational Rehabilitation, 30(3), 343.
 • PrimaVera: Synergising Predictive Maintenance, Bram Ton, Rob Basten, John Bolte, Jan Braaksma, Alessandro di Bucchianico, Philippe Calseyde, Frank Grooteman, Tom Heskes, Nils Jansen, Wouter Teeuw, Tiedo Tinga, Mariëlle Stoelinga,  Applied Sciences, Vol. 10, No. 2, Nov. 2020, https://www.mdpi.com/2076-3417/10/23/8348 .

Publicaties in vakblad (semi-wetenschappelijk)

 • “Niet de robots maar de bouw is aan zet”, artikel in Bouwen in het Oosten editite maart 2020 – J. Linssen.

Bijdrage aan symposia (presentaties) 

 • Applied research on artificial intelligence at Saxion, Oost NL, Apeldoorn 19-05-2020, Jeroen Linssen, Wouter Teeuw

Onderwijsmateriaal 

 • AI- training session 1: methodology & datamining – J. Linssen 29-05-2020
 • AI-training session2 – machine leraning- M. Lavric 12-06-2020
 • AI-training session 3- deep learning overview – Dr. Ioannis Katramados (lector), Hossein Rahmani (researcher NHL Stenden), juli 2020

Demo’s / Prototypes (producten beroepspraktijk) 

 • DSI, Data science in Industry (an overview of methods and tools) Faizan Ahmed, Prachi Bagave, Miha Lavric, Jeroen Linssen, 31-08-2020, Enschede
 • DSI- IoT in Industry ( an overview of tools and a case study), Faizan Ahmed, Martin Wesselink, Prachi Bagave, Jeroen Linssen, 31-08-2020, Enschede
 • DSI- Bronkhorst – Forecasting handbook , Lammert Heijen, 31-08-2020, Ruurlo

Presentaties

 • Insights in to the invisible, Consortium meeting Prima Vera, 26-11-2020, B. Ton  Universiteit Twente, online meeting
 • Project Approach tool.nl; Danny Plass, HBO-ICT, HBO-I platformmeeting, 23-09-2020
 • WP2 ontwikkeling belastingmonitor Software, Eindevent Belastingmonitor 29-10-2020, Etto Salomons, TEAMS meeting
 • Dirstibuted and secured microgrids, J. Ferreira Gonzalez, Consortium presentation for the EFRO Quinteq flywheel, 1-10-2020
 • Embede IoT Solutions @AMI, Javier Ferreira Gonzalez, 01-10-2020 , Guess lecture at the IoT Specialization course from HBO-ICT, 1st October 12:30-13:00 via Teams
 • Ambient Intelligence: Enabling IT for a smart world, Seminar Pervasive Systems,Universiteit Twente, Enschede, 8 October 2020, Wouter Teeuw
 • TFF Military - IES Software Defined Wireless Networking     Javier Ferreira Gonzalez, Eyuel Debebe, Jan LaarhuisPresentation for project stakeholders, 07 2020
 • “The ranger alarm system, and IoT approach to prevent poaching” J. Ferreira Gonzalez, 2019-December-09
   KWS Tsavo Research Conference 2020, Sarova Taita Hills Lodge, Tsavo, Kenya
 • Sensing alarm responses of ungulate herds to prevent poaching of endangered fauna. The ranger alarm system, an IoT approach, J. Ferreira,  ACT Studiedag, Saxion UAS, Enschede, 01 2020    
 • Project Firebot; D. Plass, consortiummeeting 24-04-2020
 • Clusterbijeenkomst WCM Oost- Datamining voor predictive maintenance, Jeroen Linssen 30-06-2020
 • Clusterbijeenkomst NPAL- Datamining voor predictive maintenance, Jeroen Linssen 25-08-2020
 • W.B. Teeuw, “Ambient Intelligence for Dummies: The impact of the internet of things”, ACT studiedag, Saxion, Enschede, 27 januari 2020
 • AI & HMI GRID Pitching \session Ambient INtelligence Lab, 17-12-2020, Dr. J. Linssen, digitaal
 • Predictive maintenance, asset management and data science, 17-12-2020, Dr. J. Linssen, digitaal

Studentenprojecten 

 • Automatic DAC quality control, Wybren Oppedijk, bachelor thesis, juli 2020
 • Bouwatch- Process Report Identification and visualization of displacement of surveillance masts, Vincent Bruggmena, Colin Hemeltjen, Jasper Sijgers, Dovydas Valiulis, Anthonu van der Berg (tutor)
 • Excellence Track- Datascience Bronkhorst SDales Analysis Project Report, Quyen Dang, Jeroen Linssen, 17-7-2020
 • Euromoulings – energie monitoring, Jeroen Linssen, Timo van den Steenhoven, Jordu van Dillen, Bram van Ostaijen, 8-7-2020
 • Pentas Smart Silos, J. Linssen, Rayvano Keizer, Michiel Brink, Dick Pellen juli 2020
 • Machine learning based sensor fusion for localization applications”, T. Grama, D. Zalewski, J. Ferreira Gonzalez, 2020-January
   Alice & Eve event “celebrating women in computing”, Twente University, Enschede, The Netherlands.
   https://fmt.ewi.utwente.nl/events/aliceandeve2020/

Wetenschappelijke publicaties (peer review) 

 • Moreno, A., Poppe, R., Gidson, J.L., Heylen, D., Automated and unobtrusive measurement of physical activity in an interactive playground, International Journal of Human Computer Studies, 2019
 • Bruijnes, M., Linssen, J., Heylen, D.K.J., Special edition editorial: Virtual Agents for Social Skills Training, Journal of Multimodal User Interfaces, 2019 vol 13, issue 1, pp 1-2.

Bijdrage aan symposia (presentaties)

 • Linssen, J. Lessons learned from data science in industry, Twente Data Meetup (Saxion Edition), Enschede, 07-11-2019.
 • Linssen, J. AI, wat kunnen we er praktisch mee in het mkb? AI – Het nieuwe DNA in business, Enschede, 07-11-2019.
 • Linssen, J. Me, Myself, and ITech. Gastcollege Interaction Technology University of Twente, Enschede, 21-10-2019.
 • Goering, T. Big Data Technology for Detection of Athletes Overload, ICT Square, Enschede, 27-06-2019.
 • Linssen, J. Data in Smart Industry: How can SMEs improve their business with data? ICT Square, Enschede, 27-06-2019.
 • Linssen, J. Studeren met robots. HBO-i Kijkje in de Keuken, Deventer, 19-06-2019.
 • Linssen, J., Wesselink, M., Veltman, J., Sijgers, I., Teeuw, W. Data-driven uptime improvement for Scania. Saxion Smart Solutions Festival, Deventer, 14-06-2019.
 • Linssen, J. Parallelsessie 'Machine learning in de zorg, e-commerce & product-optimalisatieprocessen’. Parallelsessie op evenement ‘Boost AI in uw organisatie’, Deventer, 09-05-2019.
 • Teeuw, W.B., TFF-Military: Event Information Systeem voor Military Boekelo, Startevent x3D: ICT voor Diergedrag, Diergezondheid en Dierenwelzijn, VKON, Den Ham, 25 april 2019.
 • Goering- T., Moses – Mobile Sensing for safety, Health Monitoring System, International Conference E- society, Utrecht, 11-04-2019.
 • Teeuw, W. Situational Awareness of health and safety, USA4EUROPA Conference, Brussel, April 2019
 • Ferreira Gonzalez, J., Buurlage, B., Zalewski, D.R.,: AIOSAT, Autonomous Indoor & outdoor Safety Tracking System, ICT Open, Amersfoort, 19 en 20-03-2019.
 • Linssen, J., Booij, R., Brezoi, A., Mulders, B., Veen, van, M., Ferreira Gonzalez, J., Fitting Fashion Using Machine learning, ICT Open, Amersfoort, 19 en 20-03-2019.
 • Plass, D., Kwaliteitsmodel voor HBO-ICT onderzoek, SURF Workshop Utrecht 18-03-2019
 • J. Ferreira Gonzalez, Sensing Alarm responses of ungulate herds tp prevent poaching of endangered fauna, 9-12-2019 Tsavo research Conference Kenya

Onderwijsmateriaal

 • Linssen, J. Data, data en nog eens data – Wat moeten, kunnen, en willen we ermee? Gastcollege Bedrijfseconomie, Deventer, 29-05-2019.

Presentaties

 • Teeuw, W., Research@saxion, presentatie tijdens stuurgroep meeting EFRO E-PLM 2.0 12-09-2019 F:\KCDTAmI\Projecten\2192168 EFRO E-PLM 2.0\02 Uitvoeringsfase\Stuurgroep

In de media

WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES (PEER REVIEW)

 • Chris T. M. Baten, Wiebe de Vries, Leendert Schaake, Juryt Witteveen, Daniel Scherly, Konrad Stadler, Andres Hidalgo Sanchez, Eduardo Rocon, Danny Plass-Oude Bos, and Jeroen Linssen, XoSoft Connected Monitor (XCM) Unsupervised Monitoring and Feedback in Soft Exoskeletons of 3D Kinematics, Kinetics, Behavioral Context and Control System Status, In: Carrozza M., Micera S., Pons J. (eds) Wearable Robotics: Challenges and Trends. WeRob 2018. Biosystems & Biorobotics, vol 22. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-01887-0_75 
 • Kortier, H.G., Bonestroo, W.J., Tangelder, R.J.W.T. (2018). MIMU PDR with bias estimation using an optimization-based approach. Paper presented at the 9th International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN'2018), 24-29 September 2018, Nantes, France.

PUBLICATIES IN VAKBLAD (SEMI-WETENSCHAPPELIJK)

 • Dr. ir. Jan Laarhuis, ‘MoSeS ondersteunt brandweer’, NIDV Magazine, 1-2018

Bijdrage aan symposia (presentatie)

 • W.B. Teeuw, Internet of Things: De technologische ontwikkelingen rondom het ‘Internet of Things’ en de invloed daarvan op het publieke domein, Masterclass Digitale Transformaties in de Publieke Sector (Universiteit Twente), Regardez La Vie, Utrecht, 12 Oktober 2018

 • J. Laarhuis, Event Infotainment Systeem voor Military Boekelo, Presentatie bij gecombineerde Rotary Enschede / Kick-off TFF-Military project bijeenkomst, Enschede, 8 oktober 2018.

 • J.M. Linssen, Fitting Fashion Using Machine Learning, Eindsymposium Passende Mode via Internet, Amsterdam, 21 september 2018.

 • J.M. Linssen, Fitting Fashion Using Machine Learning, Saxion Research Conference 2018, Enschede, 21 juni 2018.

 • W.B. Teeuw, How can technology help in preventing Rhino poaching?, Symposium Kenyan ungulats as indicators of poaching, Wageningen UR (ZODIAC), 20 juni 2018.

 • W.B. Teeuw, Data in smart industry, Scania Technology Day, Nieuwe Buitensociëteit Zwolle, 15 juni 2018.

 • J.M. Linssen, R. Booij, A. Brezoi, B. Mulders en M van Veen, Smart oplossing om online kleding te passen, Het Grootste Kennisfestival van Nederland 2018, Deventer, 14 juni 2018.

 • Bonestroo, W.J. (Wilco), Wat is ROS? : En wat kan ik ermee?, Presentatie ROS Industrial Robotics voor You, mei 2018.

 • Dr.ir. W.A.P. (Wouter) van Kleunen en dr.ir. W.J. (Wilco) Bonestroo, Ontwikkel je eigen Bluetooth Low-Energy device, NIOC Congres 2018, Leeuwarden, 6 en 7 maart 2018. https://os.mbed.com/users/wkleunen/code/saxion_nioc/ 

 • Jan Dirk Schagen, Koen van Turnhout, Wilco Bonestroo, Ralph Niels. Toolkit en Kaartenset HBO Onderzoeksonderwijs in ICT. NIOC Congres 2018, Leeuwarden, 6 en 7 maart 2018.

 • W.J. Bonestroo, Location of of Things and People, invited talk op ICT.OPEN 2018. Amersfoort, 19 en 20 maart 2018.

Demo's / Prototypes (producten beroepspraktijk)

BOEKEN/PROEFSCHRIFTEN

 • Martin Serrano, Nikolaos Isaris, Hans Schaffers, John Domingue, Michael Boniface, and Thanasis Korakis (Eds.), Building the Future Internet through FIRE, River Publishers, June 2017. Link

WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES (PEER REVIEW)

 • Hans Schaffers, Thanasis Korakis, Congduc Pham, Abdur Rahim, Antonio Jara and Martin Serrano, European Challenges for Experimental Facilities, In: Serrano et al (Eds.), Building the Future Internet through FIRE, River Publishers, June 2017, pp 3-42.
 • Martin Serrano, Michael Boniface, Monique Calisti, Hans Schaffers, John Domingue, AlexanderWillner, Chiara Petrioli, Federico M. Facca, Ingrid Moerman, Johann M. Marquez-Barja, Josep Martrat, Levent Gurgen, Sebastien Ziegler, Serafim Kotrotsos, Sergi Figuerola Fernandez, Stathes Hadjiefthymiades, Susanne Kuehrer, Thanasis Korakis, TimWalters and Timur Friedman, Next Generation Internet Research and Experimentation, In: Serrano et al (Eds.), Building the Future Internet through FIRE, River Publishers, June 2017, pp 43-84.
 • Hans Schaffers, Smart applications and systems: towards effective networks of innovation and co‐creation, Keynote presentation, 9th Advanced Doctoral Conference on Computing, Electrical and Industrial Systems (DoCEIS' 2017), May 2017.
 • Jesus Ortiz, Eduardo Rocon, Valerie Power, Adam de Eyto, Leonard O’Sullivan, Markus Wirz, Christoph Bauer, Samuel Schülein, Konrad S. Stadler, Barbara Mazzolai, Wouter B. Teeuw, Chris Baten, Corien Nikamp, Jaap Buurke, Freygardur Thorsteinsson, Jeanette Müller, XoSoft - A vision for a soft modular lower limb exoskeleton, Wearable Robotics:  Challenges and Trends, Proceedings of the 2nd International Symposium on Wearable Robotics, WeRob2016, Springer International Publishing, 2017, pp. 83-88.

BIJDRAGE AAN SYMPOSIA (PRESENTATIES)

 • Peter Ebben, presentatie MoSeS, 'OvD dagen' van Brandweer Nederland, Vliegveld Twenthe, 11 januari 2017.
 • Peter Ebben, presentatie MoSeS, 'OvD dagen' van Brandweer Nederland, Vliegveld Twenthe, 18 januari 2017.
 • Wilco Bonestroo. Internet of Things for a Sustainable World. ACT International Week, International Project Day, Enschede, 16 maart 2016.
 • Wilco Bonestroo. Principes van plaatsbepaling. Masterclass “IoT – Plaatsbepaling”. Alumnibijeenkomst HBO-ICT, Saxion, Enschede, mei 2017.
 • Wouter van Kleunen, Plaatsbepaling onder water. Masterclass “IoT – Plaatsbepaling”. Alumnibijeenkomst HBO-ICT, Saxion, Enschede, mei 2017.
 • Etto Salomons, Plaatsbepaling van geluid. Masterclass “IoT – Plaatsbepaling”. Alumnibijeenkomst HBO-ICT, Saxion, Enschede, mei 2017.
 • Henk Kortier, Inertiele sensoren en dead reckoning. Masterclass “IoT – Plaatsbepaling”. Alumnibijeenkomst HBO-ICT, Saxion, Enschede, mei 2017.
 • Steyn Potze (student in excellentietraject Creative Technology Research). iBeacons. Masterclass “IoT – Plaatsbepaling”. Alumnibijeenkomst HBO-ICT, Saxion, Enschede, mei 2017.
 • Evert Duipmans, sensorfusie op basis van particle filters. Masterclass “IoT – Plaatsbepaling”. Alumnibijeenkomst HBO-ICT, Saxion, Enschede, mei 2017.
 • MoSeS team, Veiliger en efficienter werken met MoSeS, slotevent, Saxion, Enschede, 31 oktober 2017.
 • Wouter Teeuw, Internet of Things: wat is dat eigenlijk?, Netwerkbijeenkomst De Maatschappij, AhrmaCoatings, Deventer, 5 juli 2017.
 • Etto Salomons, Inferring human activity using ambient sound, Workshop 3-days of IoT sensation, Universiteit Twente, 13 november 2017

WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES (PEER REVIEW)

 • E.L. Salomons, H. van Leeuwen, and P.J.M. Havinga, “Impact of Multiple Sound Types on Environmental Sound Classification,” In: Proceedings of the IEEE Sensors Conference 2016, 30 Oct - 03 Nov 2016, Orlando, FL, USA.
 • E.L. Salomons, P.J.M. Havinga, and H. van Leeuwen, “Inferring Human Activity Recognition with Ambient Sound on Wireless Sensor Nodes,” Sensors, vol. 16, no. 10, p. 1586, Sep. 2016.
 • M. Baratchi, P. Ebben, W.B. Teeuw, J. Laarhuis, L. Teunissen, M. Van Steen, Towards Decisive Garments for Heat Stress Risk Detection, Proc. UBICOMP/ISWC ’16 adjunct workshop Designing, Developing, and Evaluating the Internet of Personal Health, Heidelberg, Germany, September 12, 2016, pp. 1095-1100.
 • Michael Boniface, Scott Kirkpatrick, Hans Schaffers, The Role of Experimentation Facilities in Open Innovation Ecosystems for the Future Internet, In: Open Innovation 2.0, Yearbook 2016, European Commission, May 2016.
 • Noortje H. Rijken, Remko Soer, Ewold de Maar, Hilco Prins, Wouter B. Teeuw, Jan Peuscher, Frits G.J. Oosterveld (2016). Increasing Performance of Professional Soccer Players and Elite Track and Field Athletes with Peak Performance Training and Biofeedback: A Pilot Study, Journal of applied psychophysiology and biofeedback.

BIJDRAGE AAN SYMPOSIA (PRESENTATIES)

 • Wouter Teeuw, Research Group Ambient Intelligence: Lunchlezing studieverenging Watt,  Saxion, Enschede, 24 november 2016.
 • Jan Laarhuis, Peter Ebben, Wilco Bonestroo, Evert Duipmans, Mike Ligthart, MoSeS workshop bij Experience Day Brandweer Twente, TRONED, Enschede, 29 juni 2016 (5x).
 • Hans Schaffers, Collaborative Enterprising Ecosystems and Business Models for Smart Manufacturing (Presentation and Session Chair), Industrial Technologies 2016: Creating a smart Europe, RAI Amsterdam, 23 June 2016.
 • Wouter Teeuw & Mike Ligthart, Social Robots, Panel and workshop at Symposium Man or Machine, Saxion, Deventer, 8 June 2016.
 • van Aggelen, A., de Boer, V., Groen, M., Meys, W., Reitsma, J., Bonestroo, W.J., Veenstra, M. (2016). Observe: Semantic Context-based Content Recommendation for Adaptive Public Screens, poster presented at ICT.OPEN March 2016, Amersfoort, The Netherlands.
 • Bonestroo, W.J. & Dorrestein, S. (2016) De risico's van de sensorsamenleving.Presentatie in een reeks bijeenkomsten  reeks van bijeenkomsten met als hoofdthema de impact van technologie op werk op 29 maart, CeeCee Spot, Enschede, Nederland.
 • Wilco J. Bonestroo, Henk G. Kortier, Ronald J.W.T. Tangelder, Marijke I. Timmermans, Gerard C.M. van Os, Richard M.H. Evering (2016). SaxShoe - Integrating IMU sensors into firefighters safety shoe, poster presented at Sense of Contact, 14 December 2016, Amsterdam, The Netherlands.

Nieuws van dit lectoraat

Evenementen van dit lectoraat

Het team

chris-baten.jpg

Ir. Chris Baten

Guest Professor ('t Roessingh R&D)

088 - 019 5740 linkedin
Foto Alex Chiumento.jpg

Alex Chiumento

Guest Professor (University of Twente)

06 5153 0723 linkedin
Afbeelding1.jpg

Ir. Bernard van Veelen

Company Professor (Thales)

06 - 5248 4530 linkedin
Javier Ferreira Gonzalez.jpg

Dr. Javier Ferreira Gonzalez

Associate Professor

06 - 5714 7783 linkedin
linssen-jeroen.jpg

Dr. Jeroen Linssen

Associate Professor

06 - 8278 4767 linkedin
DannyPlass_155x155.jpg

Dr. Danny Plass - Oude Bos

Associate professor

06 -1507 2877 linkedin website
Faizan Ahmed

Dr. Faizan Ahmed

Lecturer/Researcher

088 - 019 3370 linkedin
marcel beekveld.jpg

Ir. Marcel Beekveld

Lecturer/Researcher

088 - 0194283 linkedin
Eyuel Debebe Ayele, Lecturer/Researcher

Dr. Eyuel Debebe Ayele

Lecturer/Researcher

linkedin
Evert+Duipmans.jpg

MSc. Evert Duipmans

Lecturer/Researcher

06 - 1090 7857 linkedin
PeterEbben.jpg

Drs. Peter Ebben

Lecturer/Researcher

06 - 2017 7412 linkedin
tatiana

Dr. Tatiana Goering-Zaburnenko

Lecturer/Researcher

06 - 2011 3941 linkedin
Iris Heerlien 500x500.jpg

MSc. Iris Heerlien

Lecturer/Researcher

06 - 2381 3398
danique-hofstee.jpg

MSc. Danique Hofstee

Lecturer/Reseacher

06 - 2204 6253 linkedin
Miha Lavric

Dr. Miha Lavric

Lecturer/Researcher

06 - 8314 7016 linkedin
Foto onderzoeker Joanneke Meijer

Joanneke Meijer

Lecturer/Researcher MSc

06 - 3302 0453 linkedin
Alejandro Moreno.jpg

Dr. Alejandro Moreno, Ph.D.

Lecturer/Researcher

06 - 2275 5608 linkedin
Etto Salomons

Ir. Etto Salomons

Lecturer/Researcher

06 - 2249 0677 linkedin
fotoIrene.jpg

Ir. Irene Sijgers

Project Manager

06 - 2239 8939 linkedin
Bram Ton.jpg

MSc. Bram Ton

Lecturer/Researcher

06 - 4895 6169 linkedin
Jan.png

Ing. Jan W. Veltman

Project Manager

06 - 5346 8377 linkedin
0.jpg

Véronique de Vries - Horvath

Project supporter

088 - 019 3611 linkedin
Hans Schokker.jpg

Hans Schokker

Lecturer/Researcher MSc.

06 - 1363 0143 linkedin

Medewerker Organisatie Functie Bezoldigd  Datum
Wouter Teeuw Provincie Overijssel Statenlid Bezoldigd sept 2022 - maart 2023
Wouter Teeuw Stichting Stedenband Almelo-Ejmiatsin Voorzitter Onbezoldigd maart 2021 - heden
Bernard van Veelen Thales Nederland B.V. Senior Researcher & Programme Manager Bezoldigd januari 1996 - heden
Chris Baten 't Roessingh R&D Gastprofessor    
Danny Plass-Oude Bos Industrial reality hub President Onbezoldigd april 2022 - april 2025
Faizan Ahmed Universiteit Twente Docent Bezoldigd februari 2020 - heden
Alex Chiumento Universiteit Twente Assistent professor Bezoldigd Februari 2020 - heden
Evert Duipmans BNNVARA Radiomaker Bezoldigd mei 2020 - heden
Danique Hofstee Universiteit Twente PhD onderzoeker Onbezoldigd  
Bram Ton Universiteit Twente Gastonderzoeker Onbezoldigd  
Jan Veltman Commint Consultancy BV DGA Betaald