Projecten 'Duurzaam in ontwerp'

Hoe draag je met productontwikkeling en innovatie bij aan een duurzame samenleving? Het lectoraat Industrial Design focust daarbij op drie treden van de Ladder van Lansink: minimisation (kleinere ecologische voetafdruk door langere levensduur en minder grondstofverbruik), re-use en recycling. Ook reductie van energieverbruik is speelt een rol: energiezuinige producten of door beïnvloeding van gedrag.