Saxion-studenten aan het werk

Ontdek de dynamische wereld van digitalisering en waardecreatie

Ben jij een vernieuwer? Ben jij nieuwsgierig? Houd je je graag op de hoogte van de nieuwste digitale ontwikkelingen? Ben je benieuwd hoe je deze digitale ontwikkelingen succesvol zou kunnen toepassen? Dan is de minor ‘Digitaal innoveren’ je op je lijf geschreven. Onze wereld, of het nu op persoonlijk, zakelijk of sociaal vlak is, is volop in ontwikkeling. Onze wereld verandert in een rap tempo door nieuwe digitale technologieën zoals bijvoorbeeld Artificial Intelligence, digitale media zoals social media en de daaruit vloeiende beschikbaarheid van data en inzichten. Wij zien dit als een kans! Maar hoe kunnen we optimaal gebruik maken van deze vernieuwingen? Bij deze minor leer je dat succesvol Digital Innoveren verder gaat dan techniek. Inzicht in het implementeren van digitale veranderingen is cruciaal. Daarnaast zul je ook over ‘21th Century skills’ moeten bezitten.

Aanmelden als

Je kunt je inschrijven op de volgende mogelijkheden:

Saxion-student Niet-Saxion-student

Vragen over deze minor?

Ralf Kleijkers
 • Code

  M.1216

 • Periode

  februari, september

 • Type

  Voltijd

 • Taal

  Nederlands

 • Max aantal deelnemers

  20

 • Locatie

  Enschede

 • Minor Type

  A: Toegankelijk voor alle hbo-opleidingen, mits er geen overlap is met je huidige opleiding

 • Doelgroep

  Saxion-student, Niet-Saxion-student

Wat houdt deze minor in?

Tijdens deze minor ontwikkel je zowel de digital hard- en de digital soft-skills. Deze skills heb je nodig om als toekomstig professional succesvol digitale veranderingen te implementeren. Deze skills zijn hard nodig! We geven je tijdens de minor inzicht in de digitale technologieën zelf. Wat zijn nou deze technologieën, wat doen ze en hoe zou je ze kunnen toepassen? Waarom zijn deze technologieën zo kansrijk voor bedrijven en waarom juist nu?

We geven je inzicht in het veranderproces. De meeste technologische veranderprocessen mislukken, maar dat heeft zelden een technische oorzaak. Naast de techniek of technologie zijn andere zaken essentieel, zoals onder andere de (digitale) strategie en de organisatie. Welke impact hebben de veranderingen op de organisatie (medewerkers, cultuur), op de klanten? Met welke remschoenen moeten we rekening houden? Zijn er ook ethische aspecten die we moeten overdenken?

Je ontwikkelt je als digitale professional. Dit houdt in dat zowel digitale kennisontwikkeling als management skills worden belicht en uitgediept. Daarbij spelen de zogenaamde ‘21st Century skills’ een voorname rol. We krijgen hulp van experts uit het digitale werkveld. Dat maakt deze minor extra interessant. De kennis van het bedrijfsleven wordt gedeeld met jullie, de studenten.

Tijdens de minor werk je veel samen. Samen met andere studenten, docenten maar ook met MKB opdrachtgevers uit de regio. Samen met studenten met zeer verschillende achtergronden en competenties ga je werken aan projecten uit de dagelijkse MKB praktijk. Daardoor krijg je voortdurend nieuwe insights voor de uitdagingen die je tijdens deze minor mag verwachten.

In deze minor word je uitgedaagd om creatief te denken, niet in voor de hand liggende oplossingen, maar je leert oplossingen te bedenken waar nog niemand aan gedacht heeft. Je gaat zelf actief op zoek naar juiste kennis en modellen om een digitale probleemstelling te vertalen naar een oplossing die ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden in het bedrijfsleven. Denk bijvoorbeeld aan een kapper die afspraken wil spreiden door dynamische prijsbepaling. Hoe zie jij dat voor je? Of een hovenier die slimme tuinen wil aanleggen, waarbij de tuinen laten weten welk onderhoud er nodig is? Onmogelijk? Laat maar zien. Kortom jouw digitale innovaties gaan ertoe doen!

Natuurlijk wordt er planmatig gewerkt met inzet van onderzoek, strategische planning en het formuleren van doelstellingen met betrekking tot innovatie. Daarbij wordt rekening gehouden met de belangen van de relevante stakeholders. Jullie dragen zorg voor de uitvoering, controle en evaluatie en zorgen dat alle betrokkenen gezamenlijk de juiste acties ondernemen waardoor er toegevoegde waarde wordt gecreëerd, geleverd en/of behouden voor de gewenste doelgroep. Je creëert een echt ‘win-win situatie’.

Ben jij klaar voor jouw toekomst? Welke rol speelt digitale technologie daarin? Hoe kun je bijvoorbeeld Chat-GPT inzetten voor nieuwe business?

De minor is toegankelijk voor alle studenten die affiniteit hebben met digitale technologieën. Dit kan bijvoorbeeld Digital Marketing zijn, Artificial Intelligence,  Virtual of Augmented Reality, Blockchain, Big Data Analyse enz. Je hoeft de techniek niet te beheersen, de nadruk van deze minor ligt op het succesvol toepassen van de digitale technologie. Je bent nieuwsgierig naar nieuwe toepassingen en vindt het leuk om te experimenteren en oplossingsgericht te denken en handelen.

Als jij je dus wel eens afvraagt ‘Hoe kan ik nu echt succesvol (digitaal) innoveren?’, schrijf je dan in en stuur (een korte) motivatiebrief naar Ralf Kleijkers: r.w.g.kleijkers@saxion.nl. Om je te kunnen inschrijven volg je op dit moment een hbo-opleiding en heb jij je propedeuse behaald.

Kwartiel 1

Big 5 Technologieën (5 EC)
Eerst wordt de basis gelegd om innovatie te erkennen, herkennen en classificeren. De Big 5 is de leidende theorie en zal diep worden uitgelegd. Op basis van aangeleverde theorie wordt een basis gelegd voor de verdere minor. Om de theorie te toetsen krijg je een meerkeuzetoets.

Digital Innovation/Digital Strategy (5 EC)
Verschillende Smart businessmodellen worden door experts toegelicht. Experts op het gebied van Artificial Intelligence, Blockchain, Digital Marketing Automation, etc. Onderwerpen die aan bod komen, Smart Cities, Smart Farming, Industry 4.0, etc. Jullie maken elke week opdrachten op basis van de thema’s. Alle opdrachten samen moeten een voldoende zijn.

Digitale Innovatie praktijkopdracht (5 EC)
Op basis van actuele cases uit het MKB, die samen met het De Digitale Werkplaats worden geselecteerd. Er komt een Praktijk Wetenschappelijk Onderzoek (PWO). Op basis van een opdracht vanuit het bedrijfsleven moeten jullie de ijsberg ontdekken. De diepere vraag achter de vraag. Dankzij deze actieve manier van leren blijft kennis goed hangen én leer je vaardigheden die essentieel zijn voor werken in de 21e eeuw.

Kwartiel 2

In het tweede kwartiel worden de, in kwartiel 1 opgedane, kennis ervaringen en vaardigheden in praktijk gebracht.

Digital start up (5 EC)
Je gaat zelf aan de slag met een digitale vernieuwing, bijvoorbeeld Artificial Intelligence of Blockchain. Hoe kan je met de nieuwe technologie waarde creëren? Hoe kun je hier een bedrijf omheen bouwen? Hoe kun je bijvoorbeeld Chat-GPT inzetten voor nieuwe business?

Digitale Innovatie praktijkopdracht (5 EC)
Op basis van actuele cases uit het MKB, die samen met het De Digitale Werkplaats worden geselecteerd. Er komt een Praktijk Wetenschappelijk Onderzoek (PWO). Vanaf kwartiel 2 is het probleemgestuurd onderwijs (PGO) model de leidraad voor het praktijkgericht onderzoek.

Digital skills & ethische bewustwording (5 EC)
Je hebt de juiste vaardigheden nodig om als digital professional te kunnen maneuvreren. Je moet leiderschap kunnen tonen, maar ook kritisch- en oplossingsgericht kunnen denken. Daarnaast zul je ook moeten waken voor de remschoenen die iedere innovatie met zich mee kan brengen. Tot deze remschoenen behoren ook de ethische aandachtspunten.

Al met al een zeer leerzame tijd waarin je leert innoveren met gebruik van digitale middelen.

Meer over de studieopbouw?

Wil je meer informatie over de inhoud, vakken en toetsen van deze opleiding binnen de verschillende jaren? Klik op de knop en bekijk deze opleiding in de Saxion Studiegids voor gedetailleerde informatie.

Open de Studiegids