Ruben staat graag stil bij de gedragingen van mensen

Ruben staat graag stil bij de gedragingen van andere mensen. Hij kan helemaal opgaan in de kleinste interacties tussen mensen.

Bij Toegepaste Psychologie kun je ontzettend veel leren over de interactie tussen mensen!

Ruben Schouten, student Toegepaste Psychologie Saxion
Ruben Schouten, Oud-student Toegepaste Psychologie

"Diagnostisch Onderzoek was mijn favoriete vak. Vooral bij het afnemen van testen bij echte mensen krijg je als student echt feeling met de realiteit.

Ik heb de hoofdstroom Gedrag en technologie gedaan. Tegenwoordig leven we in twee werelden: je hebt een online en een offline persona. Juist over de online persona is er nog niet heel veel bekend. Wat zijn de motieven van gebruikers online, waarom vertonen ze juist bepaald online gedrag wel en ander gedrag niet?
Ook worden we blootgesteld aan zo ontzettend veel data, terwijl we dat heel normaal vinden. In 2017 is er bijvoorbeeld al meer data gecreëerd dan in de afgelopen 5.000 jaar! Maar wat gebeurt er precies? Hoe worden we beïnvloed door deze data en technologie? Daar heb ik meer over geleerd tijdens mijn stage en het sluit goed aan op de hoofdstroom Gedrag en technologie."