Spaarvarkentje

Voor onze hbo-opleidingen betaal je wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld is lager.

Je betaalt wettelijk collegegeld als je voldoet aan de eisen van het ministerie:

 1. Je hebt de Nederlandse nationaliteit of die van een ander EU-land, Noorwegen, Zwitserland, IJsland, Liechtenstein of Suriname.
  én
 2. Je hebt niet eerder (na 1991) een diploma in het hoger onderwijs behaald.
  Let op: heb je tijdens het studiejaar niet meer de vereiste nationaliteit? Dan kan Saxion alsnog instellingscollegegeld in rekening brengen.

Reguliere vragen

Ga je een bacheloropleiding, Associate degree (Ad) of masteropleiding doen?
Meer over collegegeldtarieven voor bachelors, Ad's en masters.

Ga je een technische opleiding doen? Dan kun je in aanmerking komen voor een Sanderinkbeurs.
Meer over de Sanderinkbeurs.

Bij Saxion betaal je het collegegeld door jaarlijks je machtiging voor het incasseren van het collegegeld via Studielink af te geven. Deze machtiging is één studiejaar geldig.

Meer informatie over het betalen van collegegeld

Indien je een betaling wilt voldoen vermeld dan altijd je studentnummer in de betaling.

 • Bachelor, Associate degree en Master:
  NL54 RABO 0129 6240 63, BIC RABONL2U
 • Saxion NEXT:              
  NL86 RABO 0314 5434 14, BIC RABONL2U
 • Internationale Studenten:   
  NL35 RABO 0377 7114 11, BIC RABONL2U

Vanaf studiejaar 2018-2019 wordt het wettelijk collegegeld voor eerstejaarsstudenten gehalveerd. Dit geldt als je voor het eerst begint met een bacheloropleiding of Associate degree opleiding.

Meer over de halvering van het collegegeld

Heb je een eerste inschrijving bij een hogeschool of universiteit en betaal je wettelijk collegegeld? Dan kun je bij Saxion kosteloos een tweede inschrijving doen. Lever bij de Studentregistratie dan een origineel Bewijs Betaald Collegegeld in van de hogeschool of universiteit waar je collegegeld betaalt.

Let op: voldoe je niet aan de voorwaarden? Dan betaal je voor je tweede inschrijving bij Saxion instellingscollegegeld.

Heb je je diploma behaald? Dan zijn er twee situaties waarin je voor de tweede opleiding wettelijk collegegeld betaalt:

 1. Als je na het behalen van je diploma voor de eerste keer een opleiding doet op het gebied van onderwijs of zorg.
 2. Als je twee opleidingen tegelijkertijd doet. Na het halen van je eerste opleiding mag je de tweede opleiding afmaken tegen instellingscollegegeld. Dit instellingscollegegeld wordt gelijk gesteld aan het wettelijk collegegeld.

  Let op: je mag je inschrijving voor de tweede opleiding niet onderbreken.