Spaarvarkentje

Voor onze hbo-opleidingen betaal je wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld is lager.

Je betaalt wettelijk collegegeld als je voldoet aan de eisen van het ministerie:

 1. Je hebt de Nederlandse nationaliteit of die van een ander EU-land, Noorwegen, Zwitserland, IJsland, Liechtenstein of Suriname.
  én
 2. Je hebt niet eerder (na 1991) een diploma in het hoger onderwijs behaald.
  Let op: heb je tijdens het studiejaar niet meer de vereiste nationaliteit? Dan kan Saxion alsnog instellingscollegegeld in rekening brengen.

Reguliere vragen

Ga je een bacheloropleiding, Associate degree (Ad) of masteropleiding doen?
Meer over collegegeldtarieven voor bachelors, Ad's en masters.

Ga je een technische opleiding doen? Dan kun je in aanmerking komen voor een beurs.
Meer over beursmogelijkheden.

Bij Saxion betaal je het collegegeld door jaarlijks je machtiging voor het incasseren van het collegegeld via Studielink af te geven. Deze machtiging is één studiejaar geldig.

Meer informatie over het betalen van collegegeld

Indien je een betaling wilt voldoen vermeld dan altijd je studentnummer in de betaling.

 • Bachelor, Associate degree en Master:
  NL54 RABO 0129 6240 63, BIC RABONL2U
 • Saxion NEXT:              
  NL86 RABO 0314 5434 14, BIC RABONL2U
 • Internationale Studenten:   
  NL35 RABO 0377 7114 11, BIC RABONL2U

Heb je een eerste inschrijving bij een hogeschool of universiteit en betaal je wettelijk collegegeld? Dan kun je bij Saxion vrijstelling krijgen van het collegegeld voor je tweede inschrijving.

Vraag een Bewijs Betaald Collegegeld aan bij de instelling waar je het collegegeld betaalt. Deze dient uiterlijk op de startdatum van je studie aangeleverd te zijn bij de Financiële Studentregistratie van Saxion.

Let op: In sommige gevallen is het mogelijk om dit rechtstreeks aan te vragen in Studielink. Is de optie niet zichtbaar in Studielink? Dan is het alleen mogelijk om dit aan te vragen bij de studentadministratie van je thuisinstelling.

Voorwaarden

Je kunt alleen met een origineel Bewijs Betaald Collegegeld bij Saxion betalen als je over dezelfde periode het wettelijk collegegeld bij een andere Nederlandse hogeschool of universiteit betaalt. Als het collegegeld bij de andere instelling lager is, dan betaal je het verschil aan Saxion.

Let op: voldoe je niet aan de voorwaarden? Dan betaal je voor je tweede inschrijving bij Saxion instellingscollegegeld.

Heb je je diploma behaald? Dan zijn er twee situaties waarin je voor de tweede opleiding wettelijk collegegeld betaalt:

 1. Als je na het behalen van je diploma voor de eerste keer een opleiding doet op het gebied van onderwijs of zorg.
 2. Als je twee opleidingen tegelijkertijd doet. Na het halen van je eerste opleiding mag je de tweede opleiding afmaken tegen instellingscollegegeld. Dit instellingscollegegeld wordt gelijk gesteld aan het wettelijk collegegeld.

  Let op: je mag je inschrijving voor de tweede opleiding niet onderbreken.