Verkiezingen (Mariecke Kouwenberg).jpg
Corporate

Verkiesbare Saxion-studenten en -medewerkers

Leestijd Minuten

Morgen is het zover, dan mogen we weer massaal naar de stembus om te stemmen op de gemeentevertegenwoordigers. Voor de volgende Saxion-studenten en -medewerkers is dat éxtra bijzonder, want zij zijn namelijk verkiesbaar.

William Sanchez: ‘Nadenken over de toekomst? De toekomst is nu!’

“GroenLinks staat het dichtst bij mijzelf. Dat heeft met duurzaamheid te maken en dan vooral de sociale kant van duurzaamheid. Het moet voor iedereen toegankelijk zijn, vind ik. Ik ben van huis uit ontwikkelingseconoom en dat dekt eigenlijk precies waar GroenLinks voor staat.

William Sanchez.jpg

Ik ben lijsttrekker van GroenLinks Hof van Twente. Deze functie is voor mij een unieke kans om mijn studie en mijn levensovertuiging te combineren in de praktijk. GroenLinks is in Hof van Twente een hele kleine partij, op dit moment hebben we geen zetel in de raad. Mij is gevraagd mij verkiesbaar te stellen. De verkiezingscommissie kwam langs en na mijn presentatie hebben ze mij gevraagd om lijsttrekker te worden en daar kun je natuurlijk geen nee tegen zeggen.

Ik wil graag een brug slaan tussen de oude en de nieuwe garde. Ik wil laten zien dat er kansen zijn voor de jonge mensen bij ons, dat GroenLinks daar voor open staat, dat het kan en mag, misschien zelfs moet. Duurzaamheid is voor mij het belangrijkste verkiezingspunt. Dat je ziet dat wat je zelf doet rondom energiezuinigheid en duurzaam gedrag ook van invloed is, en dat punt loopt als een rode draad door alle thema’s heen.

De ambitie is dat Hof van Twente energieneutraal is in 2035. We zijn erg goed op weg maar hier planmatig mee omgaan: dat ontbreekt nog. Bijvoorbeeld het plaatsen van windmolens of zonneenergieparken. Maar ook een stukje bewustwording bij mensen, dat ze zonnepanelen kunnen plaatsen, minder vlees eten, zuiniger met water omgaan. Actief deelnemen en bewust zijn van het feit dat de keuzes die je maakt invloed hebben.

Studenten denken lang en veel na over de toekomst maar zij moeten zich realiseren dat die toekomst nu is. Ze kunnen nu óók een besluit nemen. Bijvoorbeeld door te laten zien dat zij geven om de dingen om zich heen en dat zij niet alleen nadenken over zichzelf maar ook over de plek waar ze wonen en studeren. Alles wat je doet heeft invloed, zelfs als je hier maar een jaar zou zijn.”

William Sanchez is projectcoördinator internationale projecten bij het International Office

Tjoek Korenromp: ‘Ik wil niet roepen vanaf de zijlijn’

“Ik heb me verkiesbaar gesteld omdat ik niet wil roepen vanaf de zijlijn, ik wil mijn handen uit de mouwen steken. Ik vind het belangrijk om in de maatschappij waarin je leeft niet alleen te nemen maar ook te geven. Ik vind dat ik als raadslid op een hele mooie manier een bijdrage kan leveren aan de samenleving. Vorig jaar was ik voorzitter van de jongerenafdeling en ben ik tijdens de landelijke verkiezingen campagneleider en persvoorlichter geweest in Salland (Deventer, Raalte en Olst-Wijhe). Nu word het tijd om me verder te ontwikkelen.

Tjoek Korenromp door Harold Teunissen .jpg

Ik sta als nummer 5 op de lijst van D66 in Deventer. D66 is voor mij dé partij die een goede balans vindt in het verzorgen van kansen voor iedereen, maar wel met als uitgangspunt dat iedereen zichzelf kan ontplooien. Het belangrijkste voor mij, deze verkiezingen, is dat jongeren meer inspraak krijgen in de politiek. Ik hoop dan ook dat ik zelf daar met een aantal plannen meer invloed op uit kan oefenen. Mijn uitgangspunt hierbij is dat we niet alleen óver, maar mét jongeren praten.

Alle jongeren moeten gaan stemmen en dus studenten ook. Ze hebben een eigenzinnige kijk op de wereld, een andere blik en frisse ideeën. Als zij gaan stemmen, dan zie je dat terug. Stel dat 80% van de stemmers boven de 40 is; dan krijgt de raad een totaal andere samenstelling dan wanneer jongeren gaan stemmen. En een andere samenstelling leid automatisch tot andere voorstellen en andere beleidsmaatregelen.

Wil je langer uitgaan in Deventer? Stem dan op een partij die dit ook belangrijk vindt. Ik wil bijvoorbeeld op zondag gewoon kunnen winkelen. Ik ben erg druk en ik vind het prettig als ik dingen kan doen wanneer het mij uitkomt. Dat zijn dingen waar de gemeenteraad over gaat. Als jongeren niet gaan stemmen, dan komen er andere mensen in de raad. Mensen die jongerenzaken niet zo belangrijk vinden. Ik wil studenten daarom vooral op het hart drukken te stemmen op jonge mensen!”

Tjoek Korenromp (28) doet de deeltijdstudie Small Business en Retail Management

Ivar Hageman: ‘Goed onderwijs is een noodzakelijke voorwaarde’

“Eigenlijk ben ik een wat a-typische VVD-er. Ik ben al lid sinds mei 2010, maar heb niet direct voor de partij gekozen vanwege immigratiebeleid, veiligheid of economie. Ik wil me binnen de VVD hard maken voor onderwerpen die progressief liberaal genoemd zouden kunnen worden: onderwijs, duurzaamheid, innovatie, vitaliteit en talentontwikkeling. Het wordt tijd dat we nieuwe, eigentijdse onderwerpen op de agenda zetten zoals het klimaat: we moeten samen komen tot meer beleid bovenop hetgeen is afgesproken in akkoorden en in Europees verband.

Ivar Hageman (Toma Tudor)

Ik sta op plek 19 van de VVD in Enschede. Dat betekent dat de kans dat ik na de verkiezingen daadwerkelijk in de raad kom klein is. Dat vind ik ook niet erg, ik wil hoe dan ook een bijdrage leveren aan onderwerpen die mijn belangstelling hebben en het steunen van mijn partij gaat voor mij niet over het wel of niet hebben van een zetel. Voor mijn toekomst heb ik ambities richting uiteindelijk landelijke  politiek.

Lokaal is voor mij het creëren van meer werkgelegenheid via onderwijs, wetenschap en startend ondernemerschap het belangrijkste punt voor de verkiezingen. In Enschede zijn ongeveer 10.000 mensen werkloos, dat is veel te veel. Om dit te verbeteren hebben we mooie kansen, waaronder de initiatieven op Saxion, locatie Ariënsplein. Daarnaast zie ik het Kennispark ook als een grote economische motor. We hebben een enorme potentie op de weg naar een internationaal competitieve en dynamische locatie.

Het duurzaam bestrijden van werkloosheid is voor mij onlosmakelijk verbonden met ons onderwijs. We leven in een erg snel veranderende wereld en we moeten dus nadenken over de manier waarop we mensen opleiden voor deze nieuwe wereld. We moeten veel kritischer kijken naar ons huidige aanbodgerichte onderwijssysteem en de noodzakelijke veranderingen. Leg meer verantwoordelijkheid bij de student, laat hen eigen keuzes maken en zelf initiatief nemen. Dat betekent dan wel dat docenten en bestuurders een andere rol moeten gaan vervullen. Alleen al om deze reden is het belangrijk dat ook studenten gaan stemmen. Het totale opkomstpercentage bij de vorige verkiezingen in 2014 was slechts 43% van de inwoners van de gemeente Enschede. De VVD is zeer ambitieus ten aanzien van de toekomst van Enschede: wat is er mooier dan zelf actief onderdeel uit te maken van deze toekomst?”

Ivar Hageman is docent en onderzoeker bij de International Business School

Enes Sariakçe: ‘Ik vertegenwoordig de inwoners van Enschede met trots’

“DENK is ontstaan doordat Selçuk Öztürk en Tunahan Kuzu uit de fractie van de PvdA zijn gezet. Zij zijn vervolgens begonnen met DENK en het manifest wat zij hiervoor opstelden, daar kon ik me direct mee identificeren. Jongeren met een migrantenachtergrond die twee keer vaker werkeloos zijn, vrouwen die minder betaald krijgen dan mannen in dezelfde functie, vrouwen die worden ontslagen vanwege een zwangerschap: dat is onrecht. Ik wilde niet langs de kant staan zeuren, ik wilde mijn mouwen opstropen en wat doen.

enes.jpg

Nadat DENK in 2015 werd opgericht ben ik lid geworden en naar een algemene ledenvergadering geweest. Dat resulteerde erin dat ik campagneleider werd in de regio Twente. Na de landelijke verkiezingen van 2016 bleek dat DENK in Enschede enorm goed had gescoord en toen zijn we met een kleine groep leden weer naar het hoofdkantoor gegaan, deze keer om aan te geven dat we graag een afdeling wilde opzetten in Enschede. We hebben de ongeveer 100 leden in Enschede stuk voor stuk gebeld en de conclusie was dat er voldoende draagvlak was om er mee door te gaan. Vervolgens werd ik ook nog eens gekozen tot lijsttrekker. Daar ben ik enorm trots op en ik vertegenwoordig met liefde alle mensen in Enschede.

En nu voeren we keihard campagne. Drie zetels is haalbaar maar we hopen op vier. Als ik langs de deuren ga, dan krijg ik veel positieve reacties. Dat komt misschien ook deels door mijn gespreksvaardigheden, die ik echt heb opgedaan tijdens mijn opleiding. Gisteren had ik een kennismaking met de NOS en van hen kreeg ik te horen dat ze een heel ander beeld van DENK kregen dan wanneer ze met Kuzu in gesprek zijn.

Het belangrijkste thema voor DENK is acceptatie. We strijden voor diversiteit en inclusiviteit. Een gezonde stad met gezonde mensen en betaalbare zorg. Aanpak van langdurige armoede. We vinden werken belangrijk maar we moeten ook gebruik kunnen maken van sociale voorzieningen wanneer dit niet lukt. Daarnaast is Enschede goed in het aantrekken van studenten, maar minder goed in het vasthouden ervan. Dat ligt deels aan werkgelegenheid, maar ook zéker aan cultuur. We moeten er voor zorgen dat het culturele aanbod voor studenten en jonge starters een reden is om in Enschede te blijven, want wat hebben we een mooie stad en een mooie regio!”

Enes Sariakçe (23) is vierdejaars student Sociaal Juridische Dienstverlening in Deventer

Anne van der Meer: ‘Ouderen moeten niet de toekomst voor jongeren bepalen’

“Ik mocht in 2002 voor het eerst stemmen. Vlak nadat ik dit had gedaan werd Pim Fortuyn vermoord en toen het kabinet met de LPF crashte, mochten we wéér naar de stembus. Ik heb toen besloten dat ik het één keer heel goed uit wilde zoeken en dan ook meteen lid zou worden van een partij. Dat werd GroenLinks, voornamelijk omdat duurzaamheid daar een belangrijke rol speelde. Klimaatverandering is het grootste probleem van onze tijd, dit moet aangepakt worden maar dat zag ik bij andere partijen onvoldoende terug. Dat is anno nu niet heel anders: we praten wel over duurzaamheid, maar de ambities om dit echt aan te pakken ontbreken.

Anne van der Meer door Sjanne de Haan.jpg

Ik sta op plek 8 van GroenLinks in Deventer en daarnaast ben ik campagneleider. Het doel is echt om groot te worden, persoonlijk heb ik niet zozeer de ambitie in de raad te komen. De zeven mensen voor mij op de lijst hebben zoveel meer ervaring. Ik hoop vooral dat alle linkse partijen weer eens in de coalitie komen en dat sociaal zijn en duurzaamheid in Deventer écht aangepakt kunnen worden. Daarnaast is voor mij persoonlijk cultureel erfgoed heel belangrijk en daar wil ik als raadsondersteuner de komende vier jaar aandacht voor vragen.

Op dit moment bepalen veel ouderen de toekomst van jongeren. Dat heb je kunnen zien bij de Brexit, waarbij heel veel jongeren tegen de Brexit waren, maar niet stemden. Ouderen wel en daardoor konden zij een vergaande stempel drukken op de toekomst van deze jongeren. Dat signaal werd opgepikt in Nederland: vorig jaar, tijdens de landelijke verkiezingen, gingen enorm veel jongeren naar de stembus. Ik hoop dat deze lijn zich doorzet naar de gemeenteraadsverkiezingen. Ze zijn zo belangrijk, deze verkiezingen. Huisvesting, openingstijden van kroegen, dat is allemaal gemeentewerk. Ga stemmen, anders gaat het misschien een andere kant op dan je zou willen!”

Anne van der Meer is sinds 2014 programmamaker voor Studium Generale

Gerelateerde artikelen

BL1.jpg Corporate

Saxion sluit bizar studiejaar op symbolische wijze

3 juli 2020
SaxionLive met lector blockchain Jan Veuger Corporate

SaxionLive: laatste kennissessie voor de zomer

22 juni 2020
SamenSaxion6 community Saxion Corporate

SamenSaxion #6