Sarah Coombs
Onderzoek

‘Als we zeggen dat hbo-onderzoek impact heeft, moeten we dat ook aan kunnen tonen’

Leestijd Minuten

Een scientomatrician is ze straks, na het afronden van haar promotietraject. Sarah Coombs (40) is Adviseur Research Support bij Saxion. Vanuit Saxion Bibliotheek én in het samenwerkingsverband Saxion Research Services. Sarah doet onderzoek naar een nieuw instrument dat de maatschappelijke impact van onderzoek in het hbo moet evalueren: ‘Daar is nu geen ultieme tool voor beschikbaar.’

Een scientomatrician ben je straks. Dat klinkt bijna als sci-fi. Leg eens uit.

Sarah (lachend): ‘Een scientomatrician houdt zich bezig met de wetenschap van metrics. Metrics kun je uitleggen als het analyseren en evalueren van onderzoek en de maatschappelijke impact die dat onderzoek heeft. Het framework dat ik maak, is dus een tool waarmee we die maatschappelijke impact van dat onderzoek ook echt kunnen evalueren: wat draagt hbo-onderzoek bij aan de maatschappij?’ 

Wat ben je precies aan het ontwikkelen?

‘Ik ontwikkel een model dat uit verschillende onderdelen bestaat. Bijvoorbeeld uit Altmetrics. Die zeggen iets over hoe vaak een onderzoek op Twitter langskomt. Of hoe vaak we een onderzoeker citeren. Voor een hbo-onderzoeker is het product dat zijn of haar onderzoek oplevert heel belangrijk. De tool die ik ontwikkel, brengt straks ook in kaart of dat product echt gebruikt wordt. Als een onderzoeker bijvoorbeeld bepaald beleid ontwikkelt, dan heeft dat beleid alleen maatschappelijke impact als het ook echt geïmplementeerd wordt. Dat zijn allemaal factoren die iets zeggen over de impact van hbo-onderzoek.’

En daaruit kunnen we conclusies trekken over wat we als maatschappij aan hbo-onderzoek hebben?

‘Ja. hbo-onderzoek is er bij uitstek op gericht om direct antwoord te geven op maatschappelijke vraagstukken. Denk daarbij aan het ontwikkelen van technische oplossingen in de zorg, zoals een operatierobot om steeds preciezer te ondersteunen bij hele complexe ingrepen. Of het steeds energiezuiniger bouwen en wonen. Er zijn zoveel maatschappelijke vraagstukken waarvoor we met oplossingen moeten komen. Daar is onderzoek voor nodig. Een vervolgstap is dat we grip willen krijgen op de impact van dat onderzoek. Met andere woorden: doen we het ook echt ergens voor in het hbo? Als we zéggen dat hbo-onderzoek impact heeft, dan moeten we dat ook kunnen aantonen.’

Ik ben een onderzoeksfan en ik wil heel graag mijn bijdrage leveren om het hbo een stap verder te brengen.

Sarah Coombs
Sarah Coombs

Waar staat het hbo nu?

‘Nederland is momenteel een hotspot, als het gaat om metrics. Leiden, waar ik mijn onderzoek doe, is een internationaal knooppunt op dit gebied. Daar is veel aandacht voor het hele evaluatieproces rond onderzoek. Er zijn wel instrumenten die de impact van onderzoek op verschillende niveaus kunnen evalueren, maar helaas vooral kwantitatief of voor fundamenteel onderzoek. Dat zegt ons alleen iets over de hoeveelheid onderzoek die er gedaan is. Niets over de inhoudelijke impact die het op de maatschappij heeft.’

Jij gaat dus een stap verder?

‘Ja. Er is op dit moment geen complete tool beschikbaar die voor het hele hbo de inhoudelijke impact van onderzoek kan meten. Vanuit Saxion Bibliotheek zitten we al jaren in een aantal samenwerkingsverbanden. Denk aan de Vereniging Hogescholen en aan Liber, waarin we een actieve rol vervullen. Ook in de Werkgroep Research Impact van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek. Als Saxion zitten we ook in RINN. Dat is het Research Intelligence Network Netherlands. Allemaal om ervoor te zorgen dat onderzoek binnen het hbo óók in beeld blijft, naast alles dat zich in de universitaire wereld afspeelt. Ik ben een onderzoeksfan en ik wil op deze manier heel graag mijn bijdrage leveren om het hbo een stap verder te brengen. Mijn onderzoek vraagt enorm om het stroomlijnen van procedures en het vergelijken van tools die nu al beschikbaar zijn.’

Wanneer horen we meer van je?

‘Ik zit nu in mijn pre phD-fase. Deze maand hoop ik daarvoor mijn diploma te halen. Daarna start de hoofdfase van het onderzoek. Als alles goed verloopt, kan ik in 2021 mijn onderzoek afronden en het nieuwe evaluatiemodel aan het hbo aanbieden. Dat komt dan mooi overeen met de ambitie van de Vereniging Hogescholen om tegen die tijd de impact van hbo-onderzoek ook echt met een tool te kunnen evalueren. Ondertussen werken we hier bij Saxion volop aan het faciliteren van onderzoek en de praktische ondersteuning daarvan. Het is geweldig om te zien dat we met de Saxion Research & Graduate School én Saxion Research Services op stoom komen.’ 

Door Anne Hurenkamp

Anne Hurenkamp is Informatiespecialist en Accountmanager voor Saxion Bibliotheek. Ze is tevens verbonden aan Saxion Research Services. Schrijven doet ze heel graag, vooral over onderzoek. Anne is vaste gastredacteur van de Saxion Nieuwsredactie. In haar vrije tijd publiceert ze elke week een column over The Beatles.

Gerelateerde artikelen

Jan Jukema (foto Thomas Busschers) Onderzoek

‘We hebben dit alleen kunnen bereiken door als hbo-instellingen écht samen te werken’

31 januari 2023
Sarah Coombs is SURF Research Support Champion 2022.jpg foto via SURF Onderzoek

Sarah Coombs is SURF Research Support Champion 2022: 'Haar kracht is dat ze het werk van de onderzoeker begrijpt'

11 mei 2022
Themamiddag research support voor hogescholen bij Saxion Onderzoek

Saxion vertelt over onderzoeksondersteuning en RDM tijdens SIA-congres