Koffie Barista - artikel Niek.jpg
Organisatie

Je vak halen door koffie te verkopen – De FinFun game bij International Business

Leestijd Minuten

In studiejaar 2018-2019 is het eerste jaar van de nieuwe International Business opleiding van start gegaan. Hieraan voorafgaand was er een herontwikkeltraject waarin docenten nieuw onderwijs hebben ontworpen dat passend is bij de uitganspunten van de nieuwe opleiding. Dit was een mooie gelegenheid voor docent Hidde Bulten om zijn module samen met collega’s in een nieuw jasje te steken.

Voor de module Finance & Accounting kreeg Hidde al snel het idee een game te ontwikkelen. Hij polste dit idee bij zijn collega’s en die waren ook enthousiast. Wel waren er wat vraagtekens wat betreft de stappen die doorlopen moesten worden om deze game te ontwikkelen en uiteindelijk in te zetten in het onderwijs. Zij zijn vervolgens maar gewoon op onderzoek uitgegaan… en niet zonder succes!

Ik had al veel ideeën over de vorm en inhoud van de game…
Hidde: “We zijn begonnen met zoeken naar andere academies die een game hebben ontwikkeld in hun onderwijs om naar hun ervaringen te vragen. Hierna zijn we in gesprek gegaan met een externe partij, ik had al veel ideeën over de vorm en inhoud van de game en wilde graag eens met hen sparren. Zij waren enthousiast over het idee en wilden de samenwerking graag aangaan. We hebben vervolgens al een aantal schetsen gemaakt en ideeën op papier gezet.”

Welke stappen heb je doorlopen in de rest van het ontwikkelproces?
“Na een positief overleg met de externe partij zijn we eerst in onderhandeling gegaan over een aantal randvoorwaarden. Hier heeft de afdeling inkoop van Saxion ons in ondersteund. We ontvingen een voorstel dat we hebben besproken in een MT. Ook zij waren enthousiast over het idee en we kregen alle support om dit door te zetten.’’

Afbeelding game

Hierna begon voor ons het leuke werk…
“Het regelen van alle randvoorwaardelijke zaken kan best wat tijd in beslag nemen. Mijn tip voor collega’s die met hetzelfde idee spelen is dan ook om goed te informeren bij andere academies en bijvoorbeeld ook eens een kijkje te nemen in al afgesloten contracten. Nadat dit geregeld was begon voor ons het leuke werk: het ontwikkelen en testen van de game. Het is een leuke uitdaging om te zorgen dat je leerdoelen worden behaald en om tegelijkertijd een spannende game neer te zetten. Studenten starten met een Baristakar en zijn vanaf dat moment verantwoordelijk voor de in- en verkoop van koffie. Maar er komt meer bij kijken. Zo heeft de kar natuurlijk ook onderhoud nodig en hebben studenten meerdere malen de keuze om bij evenementen aan te sluiten om koffie te verkopen. Naast deze keuzemogelijkheden zijn er ook factoren waar ze weinig invloed op hebben, zo kan het maar zo zijn dat je in de stromende regen staat met je kar en daardoor weinig verkoopt.”

Voor het testen van de game is de hulp ingeschakeld van een aantal enthousiaste studenten. IBMS studenten Mike (19) en Tygo (18) volgden vorig jaar beiden het vak in het oude jasje en delen nu hun ervaring over de nieuwe game. Beiden gaven aan dat de game erg motiverend is. Dit omdat, anders dan in een boek, iedere oefenopgave van begin tot eind met elkaar verbonden is. Een keuze die je nu maakt heeft invloed op het vervolg van de game. Tevens creëert de game een erg realistisch beeld van wat dit vak in het dagelijks leven kan betekenen. Toch zien zij ook nog wel een rol voor het theorieboek.

“Het spelen van de game is best competitief, je wilt zoveel mogelijk winst behalen met de verkoop. Om de game goed te kunnen spelen kan het boek helpen door de opgaven goed te oefenen en de onderliggende theorie te begrijpen. Door het boek te raadplegen kun je de game beter spelen.”

Tygo, 2e jaars student IBMS

Mike: “Andersom werkt het volgens mij ook goed, als je ziet dat je bepaalde onderdelen in de game slecht hebt gemaakt kun je het boek raadplegen zodat je het uiteindelijk wel begrijpt en ook de eindtoets goed kunt maken.”
Docent Hidde voegt toe dat er ook een aantal vakinhouden zijn die niet in de game aan bod komen. Deze worden behandeld in de workshops, waarvoor ook een voorbereiding wordt gevraagd. Deze voorbereiding vindt deels plaats buiten de game, maar helpt wel om de opgaven in de game goed te maken. Daarnaast wordt in de game precies bijgehouden welke keuzes de studenten maken en hoe ze de oefenopgaven maken. Hier kan in de workshops weer op worden aangesloten.

Studenten ronden het vak uiteindelijk af met een kennistoets, maar er zijn al ideeën waarin een extra level in de game als een onderdeel van de toets terug kan komen. De beste Barista maakt kans op een leuke prijs!

Niek Siero.jpg

Niek Siero

TLC - Onderwijskundig Adviseur - SCE en SFIB. Expertise: Blended learning, DLO en Open onderwijs

Gerelateerde artikelen

Microfoon - bron: florantevaldez, Pixabay Organisatie

Ervaringen met podcasts in het onderwijs

20 oktober 2023
Ontwikkeltools.jpg Organisatie

Tools en methodiek voor het ontwerpen en ontwikkelen van onderwijs

21 juni 2023
Blendy lancering afbeelding.jpeg Organisatie

Lancering nieuwe versie van Blendy: dé website voor interactieve werkvormen