Verduurzaming Overijsselse bedrijfshallen mogelijk volgens Saxion-onderzoek
Onderzoek

Verduurzaming Overijsselse bedrijfshallen mogelijk volgens Saxion-onderzoek

Vorige week presenteerde het lectoraat Sustainable Building Technology & Material de resultaten van een studie naar het energieneutraal maken van Overijsselse bedrijfshallen. In de provincie Overijssel staan zo’n 15.000 verouderde bedrijfspanden. 40 procent van het energieverbruik door bedrijven in Overijsel komt voor rekening van bedrijven die in verouderde hallen gevestigd zijn.

Christian Struck was als lector aan het onderzoek verbonden en vertelt: ‘De bijdrage van energiezuinige bedrijfshallen aan het bereiken van de maatschappelijke doelen is groot, maar vraagt om slimme renovatieconcepten. Daarbij worden bedrijfsvoering, gebouwschil, energieopwekking en distributie geïntegreerd’

Klimaatakkoord

De druk op de industrie stijgt. In het Klimaatakkoord staat voor deze sector een reductie van 13.4 Mton aan CO2 -emissies gedefinieerd. Dat is evenveel als wat de sectoren Mobiliteit, Landbouw & Landgebruik en Gebouwde Omgeving gezamenlijk volgens het akkoord moeten bereiken. Energiebesparing, bijvoorbeeld door het doelgerichte verwarmen van bedrijfshallen, kan hier voor een belangrijk deel aan bijdragen. Alleen al op dat gebied is een geschatte besparing van 2.4 Mton CO2 mogelijk.

Integrale benadering

Uit de presentatie, die plaatsvond in het Stadslab Almelo, bleek dat het technisch mogelijk is de verouderde hallen te verduurzamen. Toch stranden plannen vaak vanwege hoge kosten. Daarnaast kijken bedrijven liever niet naar isoleren van specifieke bouwdelen, maar naar een integrale aanpak voor het hele pand. Deze bredere benadering vraagt om samenwerking tussen bouw-, installatie- en isolatiebedrijven. Berthold van Benthem, aanwezig namens Techniek Nederland, lichtte toe dat die samenwerking er komt. Energiebesparing is voor bedrijven geen corebusiness en renovaties lopen vaak in de papieren. Bedrijven kunnen daar overigens ondersteuning bij krijgen van de Provincie Overijssel. Zowel met subsidies als met advies over het krijgen van externe financiering.

Kostenreductie en waardevermeerdering

Het renoveren en verduurzamen van bedrijfshallen mag een kostbare aangelegenheid zijn, maar de investering zorgt, los van milieuvoordelen, ook voor kostenreductie en een waardevermeerdering van de panden, zo luidde één van de conclusies.

Het lectoraat Sustainable Building Technology voerde het onderzoek gezamenlijk uit met het lectoraat Duurzame Energievoorziening, in opdracht van de Provincie Overijssel en in samenwerking met verschillende bedrijven.

Anne Hurenkamp

Anne Hurenkamp

Anne Hurenkamp is redacteur bij de Saxion Nieuwsredactie en als Informatiespecialist verbonden aan Saxion Bibliotheek. Schrijven doet ze heel graag. Vooral als het om een persoonlijk portret of over onderzoek gaat. In haar vrije tijd is Anne boekenliefhebber, bassist en Beatlesblogger.

Gerelateerde artikelen

Twente sociale diensten verbeteren werkwijze.jpeg Onderzoek

Niet meer graven in een schoenendoos: Twentse sociale diensten verbeteren werkwijze met Saxion-onderzoek

26 oktober 2021
Hellen en Geke Onderzoek

Slimme ademhalingstrainer voor kinderen genomineerd voor Klokhuis Wetenschapsprijs

19 oktober 2021
ScienceGuide: Mark Rutte wil de weerbaarheidsscan van Saxion overnemen Corporate

ScienceGuide: 'Mark Rutte wil de weerbaarheidsscan van Saxion overnemen'