Saxion Lectoraat Ontwikkeling Werklocaties en HMO verlengen samenwerking
Corporate

Saxion Lectoraat Ontwikkeling Werklocaties en HMO verlengen samenwerking

Leestijd Minuten

Op donderdag 23 januari ondertekenden Ineke van Oldeniel (vicevoorzitter CvB Saxion) en Han Wiendels (directeur HMO) bij hogeschool Saxion in Deventer de overeenkomst voor verlenging van de samenwerking tussen het lectoraat Ontwikkeling Werklocaties en de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO). Een feestelijk moment, want dit betekent dat Saxion in samenwerking met HMO mooie vervolgstappen kan gaan maken.

Opgeleverde producten
Het lectoraat ‘Ontwikkeling Werklocaties’ is in 2015 opgericht op initiatief van Saxion en HMO. In 2018 is het praktijkboek ‘Vraaggericht werken in Gebiedsontwikkeling’ opgeleverd. In dit boek analyseren onderzoekers van het lectoraat zeven praktijkvoorbeelden van herstructurering van bedrijventerreinen door HMO en benoemen de ‘lessons learned’. Verder ontwikkelde het lectoraat de Toolbox “Vraaggericht werken” voor optimalisatie van de gemeentelijke organisatie en gebiedsontwikkeling. En werkten zo’n 300 studenten van verschillende opleidingen van Saxion aan opdrachten voor, in of met het lectoraat.

De toekomst
Vraaggericht werken werkt. Maar de werkwijze vraagt om specifieke kennis en vaardigheden op verschillende vlakken. De praktijk leert dat het echt een andere manier van werken is, voor werkveld en onderwijs. Producten en diensten ontwikkelen over vraaggerichte gebiedsontwikkeling, is dan ook een belangrijke taak waar het lectoraat Ontwikkeling Werklocaties mee verder gaat.

Over de samenwerking tussen het lectoraat en HMO
HMO is in 2009 opgericht door de provincie Overijssel voor de herstructurering van bedrijventerreinen. Sinds 2016 is de opdracht van HMO verbreed tot het vitaliseren en toekomstbestendig maken van alle typen werklocaties. Onder ‘werklocaties’ worden stedelijke gebieden verstaan die gekenmerkt worden door economische dynamiek, zoals  bedrijventerreinen, kantoorlocaties en binnensteden.

Het lectoraat Ontwikkeling Werklocaties past in de ambities van hogeschool Saxion voor lectoraten: hechte samenwerking met het werkveld; ondernemend zijn; concrete bijdragen leveren aan oplossingen voor vraaggericht geformuleerde maatschappelijke opgaven. Het lectoraat richt zich op de totale verbeter- en innovatiecyclus voor een gebied, waarbinnen de vraaggerichte benadering een belangrijk middel is voor het ontwikkelen van haalbare en goede oplossingen voor alle stakeholders. Saxion ziet meerwaarde in het lectoraat doordat actuele maatschappelijke uitdagingen centraal worden gesteld: werklocaties, innovatie, duurzaamheid en werkgelegenheid. Daarnaast zoekt Saxion in de ontwikkeling en organisatie van haar onderwijs- en onderzoeksactiviteiten actief naar binding met overheden en marktpartijen. Dit sluit aan bij de ambities en doelstellingen van HMO inzake vraaggerichte gebiedsontwikkeling en de behoefte om haar kennis en praktijkervaring te delen met het werkveld en het onderwijs.

Gerelateerde artikelen

Over piekbelasting Earth Hour en het lectoraat Duurzame Energievoorziening Saxion Organisatie

Het lectoraat Ontwikkeling werklocaties werkt actief mee aan de energietransitie op bedrijventerreinen.

31 maart 2021
Headerafbeelding - Blond meisje met zwart VR bril Corporate

Saxion lanceert vernieuwde website voor onderwijs, onderzoek en ondernemerschap

01 mei 2018
Anka Mulder: ‘Saxion kan de beste hogeschool van Nederland worden’ Corporate

‘Saxion kan de beste hogeschool van Nederland worden’