William Sanchez
Corporate

William Sanchez nieuwe Diversity Officer: ‘Ga met elkaar in gesprek’

Tom Wassink
Tom Wassink Leestijd Minuten

Vanaf 1 januari is William Sanchez de nieuwe Diversity Officer binnen Saxion. Hij borduurt daarmee voort op het werk van Mees Wijnen, die het afgelopen jaar de functie bekleedde van adviseur Diversiteit en Inclusie. Ondanks het feit dat er al mooie stappen zijn gemaakt, liggen er binnen Saxion nog enkele mooie uitdagingen op dit gebied. “Aan mij de taak om verder te bouwen aan een prettige omgeving, waarin mensen kunnen laten zien wie ze zijn.”

Mees Wijnen begon in januari 2020 aan zijn rol als adviseur Diversiteit en Inclusie en kreeg de taak om alle losse initiatieven op het gebied van diversiteit en Inclusie zoveel mogelijk onder één paraplu te hangen. Vanuit die rol sprak hij de afgelopen maanden met Janco Bonnink, directeur Onderwijs en Student Support (OSS), Marijke Kamphuis, directeur HRM, en Arjan Zemann, directeur van de Academie Mens & Maatschappij, over hoe Saxion de organisatie van diversiteit en inclusie verder vorm kan geven. “En uit die gesprekken kwam uiteindelijk een voorstel voor een Diversity Office binnen OSS, met daarbij een Diversity Officer”, aldus Mees. 

Scholing

Maar dat is niet het enige dat hij, onder meer samen met Marco Strijks-Boedhoe en het Th!nk with Pride-platform, heeft gerealiseerd. Zo werden er afspraken gemaakt over scholing voor medewerkers op het gebied van diversiteit en inclusiviteit. “De meeste mensen hebben dan wel het idee dat ze nooit discrimineren, maar in de werkelijkheid is dat vaak, onbewust, anders. We zijn in gesprek met mensen die de afgelopen jaren al een training hebben verzorgd, om te kijken of zij hun deskundigheid kunnen delen met collega’s. Op termijn willen we die trainingen verder gaan ontwikkelen. Dit kunnen bijvoorbeeld maatwerktrainingen worden: waar hebben de docenten bijvoorbeeld zelf behoefte aan? Ook zijn we bezig met een eenduidig begrippenkader, zodat iedereen dezelfde taal gebruikt.”

Daarnaast wordt vanuit Students-4-Students van Nursel Akdeniz het project ‘Gelijke kansen voor iedereen?’ verder vormgegeven bij de academie Financien, Economie & Management (FEM). Students-4-Students werkt hierbij met een studentenplatform, dat opgezet werd samen met Universiteit Twente en ROC van Twente, voor studenten met een niet-westerse achtergrond. “Studenten ontwikkelen hier, samen met een projectleider, interventies op het gebied van diversiteit en inclusiviteit. Dit hebben we opgehangen aan de economiestudenten, omdat daar de grootste uitval is. Tot slot heeft Saxion het afgelopen jaar genderneutrale toiletten gerealiseerd."

Benaderd door buitenaf

Waar Saxion momenteel staat op het gebied van diversiteit en inclusiviteit? Dat durft hij niet te zeggen. “Maar,” vertelt hij, “we zijn de afgelopen maanden al een aantal keren benaderd door mensen van buitenaf, die de indruk hebben dat we bij Saxion heel ver zijn. Dus ergens doen we iets goed. Dat het onderwerp hier bewust op de agenda staat en we nu zelfs een Diversity Office krijgen, dat is blijkbaar niet bij alle hogescholen het geval. Die indruk krijg ik tenminste. Voor mijn gevoel zijn we echter net begonnen. We maken voorzichtige stappen, dat is belangrijk, maar nog lang niet iedereen realiseert zich dat je nog steeds vaak vooroordelen hebt, in allerlei situaties. En daar gaat dit over. Het vertrekpunt is dat we ons moeten realiseren dat het als docent heel ingewikkeld kan zijn om met multiculturele groepen te werken, zeker met onderwijs op afstand.”

Onze missie is vooral geslaagd als studenten het verschil zien. Niet in statistieken, maar dat ze het echt voelen.

William Sanchez, de nieuwe Diversity Officer van Saxion, over het doel van het Diversity Office

Mees is tevreden met wat er het afgelopen jaar gerealiseerd is. “Want ik had begin dit jaar niet het idee dat het allemaal ging lukken. Je hebt altijd een heel ambitieuze lijst met doelstellingen, maar we zijn een heel eind gekomen.” Wat hij zijn opvolger wil meegeven? “Blijf heel erg inzetten op samenwerking en het verbinden van mensen. Dat is een van de redenen dat we zover gekomen zijn: dat we mensen bij elkaar hebben weten te houden. Dat blijft heel belangrijk, maar dat lukt William ook wel, dat heb ik al gemerkt.”

Zichtbaar maken

William Sanchez kwam begin jaren tachtig vanuit zijn geboorteland de Filippijnen naar Amsterdam om te studeren. De afgelopen jaren werkte hij bij Saxion als projectleider veel samen met internationale partners, onder meer uit Vietnam. “Mijn hele loopbaan staat dus in het teken van wereldburgerschap en het bij elkaar brengen van verschillende werelden”, vertelt William, die het een eer vindt dat hij de titel van Diversity Officer mag dragen. “Maar het is ook een hele taak om Mees op te volgen. Het is niet niks wat hij heeft neergezet. Zoals hij net al zegt, is Saxion een van de voorlopers binnen de hbo-wereld. En ik moet zeggen dat ik dat kan beamen, als ik kijk naar het kleurrijke palet aan activiteiten dat toegankelijk is voor onze studenten, zoals Th!nk with Pride en het Students-4-Students-platform. We zijn stilletjes aan verder dan we denken.”

Toch valt er ook in het nieuwe jaar nog genoeg te doen op het gebied van diversiteit en inclusiviteit, beaamt hij. “Mijn taak is om dat wat Mees heeft opgezet effectief uit te voeren. En het ook zichtbaar te maken. Als je in Amsterdam rondloopt, voel je gewoon de internationale gemeenschap, maar loop je in Enschede of Deventer, dan zie je het alleen als je het wil zien. Aan mij de taak om verder te bouwen aan een prettige omgeving, waarin mensen kunnen laten zien wie ze zijn. Dat kan ook met kleine dingen op cultureel of sociaal vlak. Daarvoor wil ik ook vooral ideeën op gaan halen bij studentenverenigingen. Denk aan een filmfestival, muziek, dans of toneel. Want als je op het toneel staat – hoe eng het ook is – kun je jezelf laten zien. Het is een vorm van expressie. Het kan een veilige manier zijn om je boodschap over te brengen.”

Begint met respect

William kan niet wachten om te beginnen. Niet alleen omdat hij er zoveel zin in heeft, maar ook omdat hij het belangrijk vindt dat er nu een duidelijk aanspreekpunt is binnen Saxion. “Onze missie is vooral geslaagd als studenten het verschil zien. Niet in statistieken, maar dat ze het echt voelen. Ik wil een platform dat begaan is met mensen, met ambassadeurs waarvan mensen zeggen: ik zie mezelf, dat ben ik. Dan ben ik al heel blij."

Het belangrijkste vindt William dat mensen met elkaar in gesprek gaan. “Ik denk dat ik daarin als rolmodel kan fungeren. Het is niet zo ingewikkeld. We maken het soms groter dan het is. Het begint allemaal met respect en kijken wat iemand met zich meebrengt. We moeten samen vooruitkomen in de onderwijswereld en als je kijkt naar de veelkleurigheid aan studenten, moet je vertrekpunt niet zijn waar iemand vandaan komt, maar wat er in die mensen zit.”

Tom Wassink

Tom Wassink

Met een journalistieke én een marketingachtergrond is Tom Wassink als online redacteur bij de Dienst Marketing en Communicatie altijd op zoek naar een verhaal. In zijn vrije tijd houdt hij zich, zowel binnen als buiten de lijnen, vooral bezig met sport en dan in het bijzonder met voetbal.

Gerelateerde artikelen

SaxionTV

Get Space, Make Room: slotexpositie artist in residence Tessa Wiegerinck

08 februari 2024
nano-forensisch-lab-saxion-deventer.jpg SaxionTV

Nano-Forensisch Lab feestelijk geopend bij Saxion Deventer

06 februari 2024
Jan Willem Meinsma en Jantine Kriens (foto: Niki Polman) Corporate

‘Geloof in eigen kracht’ en ‘regionaal aanpakken’ centrale thema’s bij afscheid Saxion-bestuurder Jan Willem Meinsma