Digitaal onderwijs Saxion Parttime School (stock)
Organisatie

Blended Onderwijs in het nieuwe studiejaar

Leestijd Minuten

We staan aan de start van een nieuw studiejaar. Een studiejaar waarin er weer meer onderwijsactiviteiten op onze hogeschool kunnen plaatsvinden dan het laatste semester van het afgelopen studiejaar.

De start van zo’n nieuw studiejaar is altijd een goed moment om terug te blikken en vooruit te kijken. Zeker na de lange periode van volledig online onderwijs van voor de zomer, is dit een goed moment om de balans op te maken: welke ervaringen van de afgelopen periode willen we snel vergeten, wat kunnen we daarvan leren en wat willen we behouden en meenemen naar dit nieuwe studiejaar.

In de periode van maart tot en met juli 2020 heeft OSS onder zowel studenten als docenten het online onderwijs dat gegeven werd middels een enquête gemonitord. Hiervoor zijn er studenten- en docentenenquêtes geregisseerd, d.w.z. steekproefsgewijs uitgezet. Studenten zijn in 5 tranches en docenten in 3 tranches bevraagd. Een samenvatting van de resultaten is weergegeven in de infographic. Klik hier om de gehele infographic te openen en te bekijken. 

De enquêtes en rapportage zijn in samenwerking met OSS BK & OSS ICT&O tot stand gekomen.  

Screenshot 2020-08-25 at 12.01.38.png
Screenshot 2020-08-25 at 12.01.51.png
Foto Judith Zwerver

Judith Zwerver

Academies APO en AMM

06-23584347

Gerelateerde artikelen

Blended learning.jpg Organisatie

Eduxion en de toolkit 'Blended en online onderwijs'

25 september 2020
Welkom.jpg Organisatie

Nieuwe collega's TLC - Nanneke Bakkum, Marit van de Dijk, Karin Gerritsen-van Leeuwenkamp, Miriam Losse en Els Wegerif - stellen zich voor

15 september 2020
Welcome on board.jpg Organisatie

Nieuwe collega - Tim Dalhoeven stelt zich voor