geld-money
Organisatie

Lerarenbeurs anno 2021: wat verandert er en wat zijn de gevolgen?

maaike_vervoort.jpg
Maaike Vervoort Leestijd Minuten

Met alle onzekerheden van deze tijd, was het ook een tijdlang onzeker wat er zou gebeuren met de Lerarenbeurs. Inmiddels is er meer duidelijkheid over de toekenning en spelregels in 2021. In dit artikel vertelt Maaike Vervoort, course director van de master Leren en Innoveren - Teacher Leader, je alle ins & outs.

Wat is de Lerarenbeurs precies en voor wie is deze bedoeld?

Maaike: “De Lerarenbeurs is een subsidieregeling vanuit de overheid waarmee leraren een bachelor- of masteropleiding kunnen volgen. Hiermee wil OCW stimuleren dat leraren zich verder ontwikkelen. De Lerarenbeurs is bedoeld voor leraren met een onderwijsbevoegdheid en hbo-docenten met een bachelordiploma. Veel studenten van onze master Leren en Innoveren – Teacher Leader en van de master Educational Leadership maken hier gebruik van.”

Wat betekent dit voor potentiële studenten?

“Leraren die een masteropleiding willen volgen en voldoen aan de voorwaarden kunnen een Lerarenbeurs aanvragen. De Lerarenbeurs geeft een vergoeding voor het volledige collegegeld, studiekosten en reiskosten. En wat ook belangrijk is: de Lerarenbeurs bekostigt een vergoeding voor de werkgever om studieverlof te geven en een vervanger aan te stellen.”

En wat zijn de actuele ontwikkelingen dit jaar?

“Vorig jaar zijn veel aanvragen voor de Lerarenbeurs helaas niet toegekend. Dat kwam doordat de minister een deel van het budget voor de Lerarenbeurs heeft gebruikt voor het lerarentekort. We waren daar niet blij mee omdat zittende leraren op deze manier minder kansen krijgen om zich verder te ontwikkelen. De Vereniging Hogescholen heeft hierover Kamervragen gesteld. Dat heeft ertoe geleid dat in 2021 de aanvragen van 2020 die niet zijn toegekend, voorrang krijgen en dat er een verdeling over de onderwijssectoren is afgesproken. Maar er is gelukkig nog zo’n 8 miljoen beschikbaar voor nieuwe aanvragen. En natuurlijk speelde corona afgelopen jaar een rol. De Lerarenbeurs is een gift als je minimaal 15 ec per jaar haalt. Vanwege de lockdown hebben studenten van onderwijsmasters soms vertraging opgelopen. Gelukkig is er op dit moment een versoepeling en volstaat 5 ec per studiejaar. Maar we zien dat studenten van onze master normaal gesproken prima aan die minimale eis 15 ec per studiejaar komen; dat is de helft van de 30 ec die zij in één studiejaar van onze tweejarige deeltijdopleiding kunnen halen.”

In welke periode kan de Lerarenbeurs worden aangevraagd?

“Leraren die bijvoorbeeld willen starten met de master Leren en Innoveren – Teacher Leader of de master Educational Leadership kunnen een Lerarenbeurs aanvragen vanaf 1 april tot uiterlijk 15 mei. Het is belangrijk om dat zo snel mogelijk te doen, liefst meteen op 1 april. Wanneer de herhaalaanvragen (voor tweede- en derdejaars studenten) en de aanvragen van 2020 zijn toegekend, gaat toekenning namelijk in volgorde van aanmelding. Dus hoe eerder iemand een aanvraag indient, hoe groter de kans dat de Lerarenbeurs wordt toegekend. Nog een tip voor aanstaande studenten: je kunt alvast een werkgeversverklaring vragen zodat je de aanvraag vlot kunt indienen.”

Kijk voor meer informatie over de Lerarenbeurs op www.duo.nl/particulier/lerarenbeurs.

maaike_vervoort.jpg

Maaike Vervoort

Gerelateerde artikelen

verie Organisatie

Verie: 'De master leerde me draagvlak creëren'

21 juni 2021
brenda Organisatie

Brenda: 'Deze master geeft me veel nieuwe inzichten die direct toepasbaar zijn'

21 juni 2021
Mark_Schipper.png Organisatie

Collega Mark Schipper koos de master Leren & Innoveren – Teacher Leader