Saxion stads campus
Corporate

Saxion stelt inkeerregeling vast inzake toetsfraude

Leestijd Minuten

Op 15 februari maakte Saxion bekend dat de hogeschool aangifte heeft gedaan van mogelijke toetsdiefstal en verkoop van toetsvragen aan studenten. Het College van Bestuur heeft in samenwerking met de examencommissies een inkeerregeling opgesteld.

De inkeerregeling is bedoeld voor studenten die door toetsdiefstal op onrechtmatige wijze gebruik hebben gemaakt van vooraf verkregen toetsvragen. Zij krijgen de kans om deze toetsen alsnog op rechtmatige wijze af te ronden.

De betrouwbaarheid van toetsen is van groot belang en over de waarde van een Saxiondiploma mag geen enkele twijfel bestaan. De mogelijke toetsdiefstal en verkoop ervan aan studenten kan die waarde ondermijnen en is zeer ernstig. Het is van belang om inzicht te krijgen in welke toetsvragen op een eerlijke wijze zijn gemaakt en met welke toetsen is gefraudeerd. 
 
Anka Mulder, voorzitter College van Bestuur: “Studenten moeten op een eerlijke manier hun diploma behalen, zodat over de waarde hiervan absoluut geen twijfel kan bestaan. Dit is erg belangrijk met het oog op hun toekomstige loopbaan. Met de inkeerregeling bieden wij studenten die vooraf inzage hebben gehad in toetsvragen nu de kans om deze toetsen alsnog rechtmatig te behalen. Wanneer een student geen gebruik maakt van de inkeerregeling, maar later uit onderzoek blijkt dat deze student vooraf verkregen toetsvragen heeft gebruikt, dan volgen er sancties waarvan de impact voor deze student zeer groot kan zijn.”

Onderzoek

Momenteel doen de politie en het Openbaar Ministerie (OM) nog onderzoek. Daarbij worden (digitale) sporen verder in beeld gebracht en geanalyseerd. Saxion doet daarnaast aanvullend intern onderzoek naar onder andere de meldingen die binnenkomen bij het meldpunt (meldpunt@saxion.nl). De inkeerregeling draagt bij aan het interne onderzoek om sneller de onderste steen boven te krijgen. Op basis van deze onderzoeken komt er zicht op de toetsvragen die vermoedelijk zijn verkocht aan studenten en wordt inzichtelijk voor welke studenten dit mogelijk gevolgen heeft. Hierbij is het belangrijk dat studenten die naar eer en geweten toetsen hebben gemaakt zo min mogelijk worden gedupeerd. Het grondig en zorgvuldig onderzoeken van deze situatie vraagt tijd. Saxion is zich ervan bewust dat dit voor onzekerheid kan zorgen bij studenten en medewerkers. We vinden dit vervelend en doen er alles aan om hen zo gauw mogelijkheid duidelijkheid te geven.

Gebruik maken van de inkeerregeling 

Gebruik maken van de inkeerregeling kan tot en met uiterlijk 15 april door dit formulier in te vullen. Voor vragen kan contact opgenomen worden via meldpunt@saxion.nl. De interne onderzoekscommissie zal de desbetreffende studenten persoonlijk uitnodigen voor een individueel hoorgesprek, waarbij studenten de melding toe kunnen lichten. Wanneer studenten zich melden voor de inkeerregeling wordt afgezien van sancties en moet de student (inkeerder) de toets opnieuw maken. Ook oud-studenten kunnen gebruik maken van deze regeling.

Als studenten geen of slechts gedeeltelijk gebruik maken van deze regeling en later blijkt dat behaalde toetsresultaten op onrechtmatige wijze tot stand zijn gekomen, dan legt de examencommissie een sanctie op die past bij de ernst van de fraude. Te denken valt aan een tijdelijke schorsing met studievertraging tot gevolg of zelfs uitschrijving van de opleiding.

Meldpunt

Voor vragen over de inkeerregeling kan contact worden opgenomen met het meldpunt via meldpunt@saxion.nl.

Gerelateerde artikelen

Lotte en Merlin en hun bedrijf Helemaal Content Saxion Centrum voor Ondernemerschap Organisatie

Studenten Lotte en Merlin zijn trotse eigenaresses van hun eigen bedrijf Helemaal Content: ‘Twijfels om je in te schrijven bij de KVK? Gewoon doen!’

20 maart 2023
IJsselaanzicht_-_naamsvermelding_Bart_Ros.jpg Corporate

Saxion-studenten actief in het Hanzejaar

20 maart 2023
Organisatie

Hospitality Business School bij de Apenheul voor NLdoet