REHVA HVAC World Congres voor de Europese installatiebranche (REHVA)
Organisatie

Een mooie rol voor Saxion op het congres voor de Europese installatiebranche 'CLIMA 2022: Eye on 2030' in Rotterdam.

In Rotterdam Ahoy vond tussen 22-25 mei de 14e editie van het driejaarlijkse REHVA HVAC World Congres voor de Europese installatiebranche (REHVA) plaats.

Het was de eerste keer in het bijna 40 jaar bestaan van het congres dat er een editie naar Nederland kwam. De organisatoren (TVVL, TU Eindhoven, REHVA en TU Delft) hebben dan ook veel geïnvesteerd om de bijeenkomst te laten slagen. Met de titel 'CLIMA 2022: Eye on 2030' focuste het vierdaagse congres zich op de thema's Energy, Digitization, Health & Comfort, Circularity en Learning & Education. Vooral de interactie tussen onderzoek en industrie kreeg veel aandacht. 

Uitdagingen in de energietransitie

De installatiebranche wordt gezien als één van de kopstukken van de energietransitie in Europa en Nederland. Het realiseren van de gestelde doelen in de energietransitie valt niet mee. Er zijn diverse factoren die de realisatie en versnelling van de transitieopgaven tegenwerken. De grootste uitdagingen? Het gebrek aan voldoende mensen met kennis, vaardigheden en ervaring, en de afstand tussen “hoofd” en “handen”, oftewel innovatie en uitvoering. Met haar partners zet Saxion zich al een paar jaar in om innovatie in het bedrijfsleven aan te jagen en om het tekort aan vakmensen te verminderen. Zo werken meerdere onderzoeksgroepen binnen Saxion aan innovatieve energieopwekkings- en opslagtechnologieën (Duurzame Energievoorziening) en aan tools en methodes om de prestatie van geïntegreerde gebouwsystemen te beoordelen en sturen (Sustainable Building Technology). Daarnaast ontwikkelen ze methodes waarmee vakkrachten in learning communities on the job opgeleid kunnen worden (Human Capital).

Aandacht voor onderzoek bij Saxion

Op het congres pakten onderzoekers en studenten van Saxion hun kans om hun onderzoeksresultaten te delen en in gesprek te gaan met internationale collega's en vertegenwoordigers van het werkveld. Zo was Saxion-lector Sustainable Building Technology Christian Struck als lid van het wetenschappelijk comité betrokken bij de programmering en uitvoering van het congres. Ook presenteerden onderzoekers van Saxion vier conference papers: digital twins for district heating, lessons learned from energy monitoring of dwellings, integration of air chemistry and building simulation models en learning communities for the energy transition.

Impact

Als Europese koepelorganisatie herkent REHVA het belang en de noodzaak van blijven leren in de sector. Daarom organiseerde REHVA tijdens het congres twee interactieve workshops. In de workshops werden de perspectieven en behoeftes uit het werkveld opgehaald en naast lopende onderzoeken gelegd. De uitkomsten worden verzameld en binnenkort door door Ivo Martinac, Laure Itard en Christian Struck in een whitepaper aan REHVA overhandigd Een bijzonder hoogtepunt was weggelegd voor het onderzoeksteam met onderzoekers van Saxion en de Universiteit Twente. Met hun paper “A first attempt in shaping learning communities for the energy transition” wonnen Margot van Rees, Mirte Disberg, Amber Kornet, Stephan Corporaal en Maaike Endedijk de Best Paper Award in de categorie Learning & Education. Samen met de whitepaper laat deze prijs de impact zien van de onderzoeksactiviteiten van Saxion. Daarnaast is het is een mooie erkenning van de kwaliteit van de resultaten die uit deze activiteiten voortkomen.

Gerelateerde artikelen

Headerafbeelding - Blond meisje met zwart VR bril Corporate

Saxion lanceert vernieuwde website voor onderwijs, onderzoek en ondernemerschap

01 mei 2018
Anka Mulder: ‘Saxion kan de beste hogeschool van Nederland worden’ Corporate

‘Saxion kan de beste hogeschool van Nederland worden’

24 april 2018
Functioneel hout Organisatie

Functioneel hout als toekomstbestendig bouwmateriaal: Saxion en Gooskens Hout intensiveren samenwerking met betrekking tot onderzoek en innovatie