EPIC 1.jpg
Organisatie

Drie dagen EPIC

Leestijd Minuten

Van maandag 30 mei tot en met woensdag 01 juni vond in Rotterdam de Educational Pioneers en Innovators Conference (EPIC) plaats. Drie dagen vol keynotes, product demo’s van Ed-tech en presentaties. De organisatie was mede in handen van het Versnellingsplan en vele zone’s en werkgroepen gaven dan ook acte de présence.

Vanuit TLC bezochten Lonneke Brands en David Otten de conferentie mede in hun hoedanigheid als Versnellingsplanleden. Daarnaast waren ook diverse andere Saxion collega’s waaronder Caroline van de Molen (aanvoerder Human Capital), Tjark Huizinga (lid Flexibilisering), Amber Kornet (lectoraat Human Capital) en Sanne Krukkert (Trainee FastForeward) één of meerdere dagen van de partij. Onze eigen Anka Mulder verzorgde een keynote op de slotdag.

Na een opzwepende opening met lasers en de introductie van onze presentatrice voor de week (Emmelie Zipson) openden Arthur Mol (WUR) en Robbert Dijkgraaf (OC&W) de conferentie officieel. Opvallend was dat de minister ook een lans brak voor meer gezamenlijke optrekken tussen hoger onderwijs en mbo. Zeker in het kader van digitalisering en het opleiden voor de toekomst: “De regio’s met de meest uitgewerkte visies op onderwijs en arbeidsmarkt betrekken alle drie de onderwijstypen gelijktijdig”. Hierna volgde een keynote van Adam Finkelstein (McGill, Canada). Hij doet o.a. onderzoek naar hoe de fysieke inrichting van een ruimte het leren beïnvloed. Hiervoor is het Learning Space Rating System als tool ontwikkeld. Zeker in het kader van corona en de huidige zoektocht naar ‘de ideale blend’ is het belangrijk om rekening te houden met de sociale organisatie en integratie rondom online onderwijs. Deze middag presenteerde Amber Kornet de poster van het zone-onderzoek naar Hybride leeromgevingen. Na een dag vol sessies en een afsluitende paneldiscussie was het alweer tijd voor het avondeten bij Van der Valk-Blijdorp. Voor de geïnteresseerden: de hele Saxiontafel ging voor vis.

Ook op dag 2 opende EPIC met een keynote, dit maal van Dirk van Damme (Boston, OECD). Hij nam ons mee door de verhouding Digitale Transformatie en onderwijs. Opvallend gegeven was dat men de eerste jaren (2012-2017) veelal naïef-optimistisch is geweest t.a.v. innovatie en disruptie. Vanaf 2017 is het hoger onderwijs meer gaan inzetten op beleid, pedagogiek, en skills van studenten en docenten. Daarnaast zette hij de digitale transformatie tegenover het heersende post-WO2 onderwijsparadigma (zie afbeelding). De wijze waarop universiteiten lang hebben opgeleid paste goed bij de kunde en werkwijzen van universiteiten zelf; maar soms minder bij de arbeidsmarkt.

EPIC 2.2.jpg

Dag 2 was overigens gedoopt tot “Ed-tech Tuesday”. Naast productpresentaties in de centrale hal en tijdens de sessie was er een paneldiscussie over innovatie, onderwijstechnologie en de rol van het bedrijfsleven in het onderwijs. Interessante vraagstukken hieromtrent passeerden de revue:

  • Mag je enkel nog in zee gaan met ed-tech bedrijven als ze bereid zijn een systeem te ontwikkelen wat compatible is met andere systemen in je organisatie? (‘interoperability’)
  • Grote bedrijven proberen vooral hun eigen ecosysteem te ontwikkelen en in stand te houden (‘intraoperability’). Wat betekent dit voor de digitale soevereiniteit binnen publieke onderwijsinstellingen?
  • We leren door het maken van fouten. Zouden bedrijven deze vrijheid ook mogen krijgen? Bijvoorbeeld door meer niet-geoormerkte aanbestedingen of lang(er) lopende contracten?

Zowel Dirk van Damme als Fashida Zafar (EUR, panellid) merkten deze dag op dat er van werkelijke disruptie door digitalisering of innovatie vrijwel nooit sprake is. “Van online communicatie, ed-tech en MOOCs is allemaal gezegd dat dit het einde zou zijn van educatie en dat universiteiten zoals we die kenden er over 20 jaar niet meer zouden zijn. Het is allemaal beweerd en niets daarvan kwam uit”. We moeten dus ook niet te bang zijn voor (radicale) vernieuwing. Deze betekenen in de praktijk vaak niet wat men vooraf denkt te kunnen voorspellen. De dag eindigde met een presentatie van Roger Dassen (CEO ASML) over het bedrijf en hun kijk op innovatie en de arbeidsmarkt. In het restaurant was het vandaag diversiteitsdinsdag: vlees, vis, veganistisch, extra patat, het stond allemaal op het menu.

De derde en laatste dag was een belangrijke dag voor de zone Human Capital, dit was immers de ochtend van hun presentatie. Brenda Vos en Sanne Krukkert presenteerden hier De Digitale Competentiepeiler (DCP). Een tool waarmee opleidingen hun curriculum naast het Framework Digital Competences for Citizens (DigComp) van de Europese Commissie kunnen houden. Ze kunnen hiermee checken aan welke competenties er al wordt gewerkt én welke als eerste aandacht behoeven om de studenten meer up-to-date te krijgen t.a.v. digitalisering. De competentiepeiler wordt eind dit kalenderjaar verwacht.

Nadat Anka Mulder de conferentie afsloot door te vertellen over het belang van leven lang leren, het Versnellingsplan en haar eigen motivaties hierbij betrokken te zijn, was het alweer tijd om naar huis te gaan. Maar niet voor we nog even de belangrijkste overkoepelende thematiek als uitsmijter meegeven: “It is impossible to teach students everything right now. Today. Because we don’t know. (--) This means that learning will continue, regularly or continuously: Lifelong development on digital competences”. Na een laatste warme lunch zochten we onze respectievelijke auto, bus of trein weer op was het tijd om huiswaarts te keren. Drie dagen; acht sessies; drie paneldiscussies; 5 keynotes; één hal vol bedrijf- en ed-tech stands en vooral een heleboel indrukken verder.

EPIC 3.3.jpg

Bijgevoegd hieronder een aantal interessante sessies over onderzoeksvaardigheden, Learning Analytics, Open Education, taalbeleid en toetsing.

Nexis

Onderzoeksvaardigheden

LexisNexis is een database/zoektool die -per onderwerp of domein- trends uit geschreven media in kaart brengt. Het gaat hierbij om meer dan 4.000 licenties voor toegang tot nieuwsbronnen. Hoewel men ook werkt aan cijfermatige data projecten is de primaire inzet tekst-based (gebaseerd op language processing). Saxion is klant en heeft dus de beschikking over deze tool.  

 

From SIS to Data-Driven Insights

Learning Analytics

Een belangrijk probleem is dat Studentvolgsystemen veel data verzamelen maar dat deze data niet persé geschikt is om er analyses op te kunnen draaien. De presentatie gaf de weg aan die o.m. de VU bewandelt bij om van Data naar Data Asset (een dataset klaar voor analyse) te komen.

 

Quicksan: Maturity of Open Educational Practises

Open Education

Een QuickScan ontwikkeld door de zone Open Leermaterialen van het Versnellingsplan. Deze geeft inzicht in hoeverre de organisatie al gebruik maakt van OER; en wat de visie hierop is. Er wordt gekeken naar zowel afdelingsniveau als institutioneel niveau. De quickscan wordt komende maanden definitief.  

 

Poster: Wenh Eyerv Word Merttas

Taalbeleid

Project van de Universiteit Maastricht wat zich focust op taalbeleid en inclusie. Een belangrijk proces tijdens studeren is informatieverwerking middels taalverwerking. Wat als dit, om diverse redenen, minder goed lukt? Project focust ook op de technischere kant: hoe leermaterialen beter aan te leveren of in te richten.

 

Assessment as Learning

Toetsing

Presentatie vanuit de werkgroep digitaal toetsen op afstand. Hoe kunnen we toetsen meer zien als integraal onderdeel van het leerproces en minder als stress verhogend element of teaching-to-the-test doelpaal. Presentatie laat 5 manieren zien om naar toetsen/feedback te kijken en presenteert 5 (mogelijke) richtingen voor de toekomst.

 

MyScore: Avatar-Based Teaching

Blended Learning

MyScore is een VR-omgeving van een soort online campus. Momenteel wordt deze omgeving ingezet voor o.a. het op afstand aanleren van procedurele handelingen en praktijkvaardigheden. Denk bijv. aan bouw- of constructiehandelingen. De lerende hoeft hiervoor niet meer standaard naar (vaak omvangrijke) praktijklabs maar kunnen deze trainingen instellings- of bedrijfsoverstijgend volgen.

David Otten.jpg

David Otten

TLC - Learning Designer, Data Analyse en Digitale Transformatie

06-21648715

Gerelateerde artikelen

wooclap - logo.png Organisatie

Wooclap: snel kennis of meningen peilen tijdens je les

31 januari 2023
Like of Cancel: waar kies jij voor? Studentenleven

Like of Cancel: wat kies jij?

04 november 2022
letsgo.jpg Organisatie

Kennismakingsspellen voor studentbinding