Saxion HealthTech in Society
Organisatie

Ambitieus programma van start rondom technologie, gezondheid en welzijn

Leestijd Minuten

Hogeschool Saxion en de Hanzehogeschool Groningen werken nauw samen aan het bevorderen van gezondheid en welzijn van mensen met een lagere sociaaleconomische status.

Het nieuwe onderzoeksprogramma ‘HealthTech in Society’ (SPRONG-groep) gaat aan de slag met het geschikt en toegankelijk maken van technologische innovaties voor mensen met een lagere sociaaleconomische status (SES). Doel hiervan is om de gezondheid en het welzijn van deze kwetsbare groep te bevorderen. Binnen het programma werken veel verschillende partijen samen, namelijk de Hanzehogeschool Groningen, hogeschool Saxion, mensen met een lagere SES, verschillende Centres of Expertise, MKB’s, zorg- en welzijnsorganisaties, kennisinstellingen en de overheid. Op donderdag 29 september komen alle samenwerkingspartijen uit het land bij elkaar voor de officiële, inhoudelijke en feestelijke kick-off van het programma.

Krachten bundelen

Jan Jukema, lector Gepersonaliseerde zorg bij Saxion, benadrukt het belang van het programma: “Een groeiende maatschappelijke tegenstelling dreigt waar het gaat om de verschillen in gezondheid en welbevinden tussen mensen met een lagere en een hogere sociaaleconomische status. Uit onderzoek blijkt dat mensen met een lagere SES minder lang in goede gezondheid leven dan mensen met een hogere SES. De inzet van ondersteunende technologie blijkt daarnaast lastiger. Met dit programma maken we technologische innovaties samen geschikt en toegankelijk voor mensen met een lagere sociaaleconomische status.”

Meerwaarde

Ook Hilbrand Oldenhuis, lector Personalised Digital Health bij de Hanzehogeschool, is enthousiast: ‘Met dit programma bundelen we onze krachten. Samen met de doelgroep zelf kunnen we een onderzoeks-omgeving creëren die bijdraagt aan écht waardevolle technologische innovaties binnen gezondheid en welzijn. Zo kunnen we samen hun gezondheid en welzijn bevorderen.’’ Karin Dijkstra, lector Gezondheidsbevordering in de leefomgeving bij Saxion, ziet een grote meerwaarde in de samenwerking met zowel ziekenhuizen en zorg- en welzijnsorganisaties als MKB’s. ‘’Met dit programma en de samenwerking tussen deze partners uit het domein van zorg en welzijn kunnen we urgente vraagstukken, bijvoorbeeld rondom het voorkomen van zorg, samen aanpakken.’’

Leergemeenschappen

Samen vormen de samenwerkingspartijen drie leergemeenschappen rondom het Voorkomen, Verplaatsen en Vervangen van zorg. Hierin dragen kennisinstellingen, burgers, overheid, ondernemers en professionals bij aan het vergroten van de gezondheid en het welzijn van kwetsbare burgers in hun omgeving én leren zij van elkaar. In deze leergemeenschappen wordt kennis uitgewisseld en wordt gewerkt aan innovaties die daadwerkelijk resulteren in de gewenste effecten, die maatschappelijke meerwaarde opleveren en die financieel en organisatorisch haalbaal zijn. Deze innovaties moeten burgers regie bieden op de eigen gezondheid en inzetbaar zijn in de eigen leefomgeving. Daarnaast moeten de innovaties bruikbaar en toegankelijk zijn voor zowel burgers met een lagere SES als voor gezondheidsprofessionals.

Samen aan de slag

Op een domein-overstijgende manier werken alle partijen binnen ‘HealthTech in Society’ samen. Op 29 september wordt het SPRONG-programma officieel afgetrapt en gaan de partijen aan de slag met de gezamenlijke doelen.

Het programma ‘HealthTech in Society heeft een looptijd van acht jaar, tot eind 2029, en wordt mede mogelijk gemaakt door Regieorgaan SIA. Voor meer informatie over het programma kunt u kijken op de website: https://www.healthtechinsociety.nl/.

Gerelateerde artikelen

Onderzoek naar lage rugpijn Organisatie

Promotieonderzoek naar inzetten technologie bij diagnose van lage rugpijn

24 november 2022
Lisanne Derksen, foto door Kuijer Photography Organisatie

Handreiking helpt podotherapeuten in de praktijk

23 november 2022
Inhoudelijke en feestelijke kick-off HealthTech in Society Organisatie

Inhoudelijke en feestelijke kick-off HealthTech in Society