Lectoraat Smart Health richt zich op gezondheidsbevordering en gepersonaliseerde zorg die wordt ondersteund door technologische en datagedreven oplossingen.

Hiermee levert het lectoraat een bijdrage aan het mogelijk maken van passende zorg, het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen en de ontwikkeling van toekomstbestendige zorgprofessionals.

Onze expertises

Gezondheidsbevordering en gepersonaliseerde zorg

We werken aan gezondheidsbevordering in de leefomgeving, gezondheidsbevordering in de zorg en aan gepersonaliseerde zorg.

Ondersteuning door technologische en datagedreven oplossingen

We onderzoeken hoe technologie en datagedreven oplossingen kunnen bijdragen aan gezondheidsbevordering en gepersonaliseerde zorg én hoe gezondheidsprofessionals deze technologie kunnen inzetten.

Toekomstbestendige zorgprofessionals

Met behulp van onderzoek naar en implementatie van technologische en datagedreven oplossingen dragen we bij aan toekomstbestendige zorgprofessionals.

Vragen?

Neem contact met ons op!

Ondersteuning Smart Health

Onze focus

Met praktijkgericht onderzoek, op het snijvlak van gezondheid en welzijn, richt Smart Health zich op de ontwikkeling en demonstratie van technologie in een praktijkomgeving. Dit doen we sámen met burgers, cliënten, patiënten en professionals uit de praktijk.

Gezondheidsbevordering in de leefomgeving

Door het versterken van mensen in een kwetsbare positie, met aandacht voor hun fysieke en sociale omgeving, streven we naar gezondheidsbevordering in de leefomgeving. We richten ons op leefstijl, mentale gezondheid, eenzaamheid, stress en veerkracht. Het thema opereert op het snijvlak van gezondheid, welzijn en het ruimtelijk domein en wordt ondersteund door datagedreven handelen.

Lees meer
Elementen van gezonde levensstijl zoals fietsen, lopen, appel, natuur

Gezondheidsbevordering in de zorg

We werken aan gezondheidsbevordering door het versterken van leiderschap bij zorgprofessionals voor het ondersteunen van sport en beweging bij cliënten. Het thema richt zich op de interactie tussen de zorgprofessional en de cliënt en op interprofessionele samenwerking. Hierbij wordt gebruik gemaakt van datagedreven beslisondersteuning en wordt rekening gehouden met de complexiteit van gedragsverandering.

Lees meer
Man zet pinnen op benen van een persoon

Gepersonaliseerde zorg

Door het versterken van de samenwerking tussen professionals en burgers werken we aan gepersonaliseerde zorg voor thuiswonende cliënten die leven met een chronische aandoening. We richten ons op welzijn, goede gezondheid, de kwaliteit van sterven en het verminderen van ongelijkheid. Data wordt ingezet voor de ondersteuning van de interactie tussen cliënten en zorgprofessionals. Dit alles binnen de context van schaarste van professionals en mantelzorgers.

Lees meer
Personen zitten aan tafel en maken handgebaren

Betrokken aandachtsgebieden

Het aandachtsgebied Podotherapie levert een herkenbare bijdrage aan het opleiden van podotherapeuten en aan de ontwikkeling van het werkveld. Samen werken we aan innovatie en aan de onderbouwing van het podotherapeutisch handelen. De focus ligt hierbij op preventie en gepersonaliseerde zorg vanuit een interdisciplinaire context, met inzet van technologie als rode draad.

Lees meer
Jouw toekomst podotherapie.jpg

De gezondheidszorg van nu is niet meer primair het voorkomen van ziekten. Mensen willen gezond blijven en mee blijven doen in de samenleving. De mens zelf moet centraal komen te staan en niet de ziekte. Om dit te bewerkstelligen en bij te dragen aan een positieve samenleving moet er meer aandacht geschonken worden aan gezondheidsbevordering en eigen regie bij de patiënt. Oftewel: van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag.

Lees meer
positieve gezondheid header.jpg

nieuws van het lectoraat

Met Smart Health lopen we voorop bij de ontwikkelingen binnen de zorg.

Jan Jukema, lector Gepersonaliseerde zorg binnen Smart Health

Hoe kunnen we samenwerken?

Wij werken samen met praktijkpartners, bedrijven, maatschappelijke organisaties binnen het domein zorg, welzijn en gemeente, met studenten en burgers. Gezamenlijk zetten we projecten op en voeren deze uit. Wil je samen met ons een onderzoeksproject starten? Neem contact op om onze doelen, onderzoeksideeën en financieringsmogelijkheden samen te verkennen.

Het delen en uitwisselen van kennis is belangrijk. Ligt de focus van jouw organisatie of bedrijf op één van onze onderzoeksthema’s? We werken graag samen om onze kennis te verspreiden tijdens een conferentie of bijeenkomst.

Samen met onze partners zorgen we voor de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van onderzoek, producten of diensten voor de beroepspraktijk, het onderwijs en de wetenschap. We stemmen graag af over samenwerking.

Laten we samen naar een oplossing zoeken

Samenwerkingsvormen en kwaliteitswaarborging

Onze partners

website website website ROC van Twente website website website website website

Onze onderzoekers

Profielfoto Karin Dijkstra

Karin Dijkstra

Lector Gezondheidsbevordering in de Leefomgeving

Profielfoto van jan jukema

Jan Jukema

Lector Gepersonaliseerde zorg

geen foto beschikbaar

Gitte Kloek

Lector Gezondheid en Bewegen

Sandra van Hogen-Koster

Sandra van Hogen-Koster

Lector Positieve gezondheid, leefstijl en leiderschap

Marloes Tenten

Marloes Tenten - Diepenmaat

Lector Podotherapie

André Bieleman saxion.jpg

André Bieleman

Associate lector Gezondheidsbevordering in de zorg

Myrna Pelgrum Keurhorst

Dr. Myrna Pelgrum-Keurhorst

Associate lector Gepersonaliseerde Zorg

Noortje Rijken

Noortje Rijken

Associate lector Datagedreven handelen in de gezondheidsbevordering

Gerda van den Berg

Gerda van den Berg

Docent/onderzoeker

Marsha Bisschop

Marsha Bisschop

Hoofddocent/thema-expert onderzoek

Digna van de Bovenkamp-de Kam.jpeg

Digna van de Bovenkamp - De Kam

Docent/onderzoeker

Femke Dijkstra

Femke Dijkstra

Docent/onderzoeker

Monique Filart

Monique Filart

Hoofddocent/thema-expert onderzoek

Miranda Hanskamp

Miranda Hanskamp

Medewerker onderwijs en onderzoek

Wout Hemmer.jpeg

Wout Hemmer

Docent/onderzoeker

Danique Hofstee

Danique Hofstee MSc

Docent/PhD-kandidaat

Profielfoto Elke ter Huurne

Elke ter Huurne

Hoofddocent/onderzoeker

Profielfoto Lucienne Jonker

Lucienne Jonker

Projectondersteuner

Yvonne Kerkhof

Yvonne Kerkhof

Post-doc onderzoeker

Nicole Ketelaar profielfoto.jpg

Nicole Ketelaar

Programmamanager HealthTech in Society

1619083915464-_1_.jpg

Sara Laurijssen

Thema-expert onderzoek

Profielfoto Joyce Liebrand - Schurink

Joyce Liebrand - Schurink

Hoofddocent/thema-expert onderzoek

Judith Matser.jpeg

Judith Matser

Managementassistent

Helen Meijrink werd docent verpleegkunde bij Saxion

Helen Meijrink

Lecturer

Annet Olde Wolsink

Annet Olde Wolsink

Hoofddocent/onderzoeker

geen foto beschikbaar

Davy Paap

Thema-expert onderzoek

Marlies Pepers

Marlies Pepers

Docent/thema-expert onderzoek

Suzanne Rosink

Suzanne Rosink

Projectondersteuner

Sarah Ros-Philipsen.jpeg

Sarah Ros-Philipsen

Hoofddocent/onderzoeker en Professional Doctorate (PD)-kandidaat Gezondheid & Welzijn

Marianne Six-Dijkstra

Marianne Six-Dijkstra

Docent/onderzoeker

Sonja van der Sluis

Sonja van der Sluis

Docent/onderzoeker

Rudi Steenbruggen

Rudi Steenbruggen

Hoofddocent/ thema-expert-onderzoek

Femke van Stratum

Femke van Stratum

Communicatieadviseur

Marèll Talsma.jpeg

Marèll Talsma

Docent/junior onderzoeker

Ilse Tempelman.png

Ilse Tempelman

Teamleider Onderzoek en Transfer

Ingrid van Zuilekom

Ingrid van Zuilekom

Hoofddocent/thema-expert onderzoek

Samenwerking lectoraat, werkveld en onderwijs

Met en vanuit onderzoek draagt het lectoraat bij aan een actueel curriculum en het versterken van het onderzoekend vermogen van docenten én studenten. Het onderwijs is daarnaast opdrachtgever voor onderzoeksvragen.

Gerelateerde lectoraten