BatteryNL Richard van Leeuwen
Onderzoek

Saxion werkt in BatteryNL mee aan batterij van de toekomst

Willem Korenromp
Willem Korenromp Leestijd Minuten

Saxion helpt mee aan de ontwikkeling van een volgende generatie batterijen. Het project BatteryNL, een consortium met daarin verschillende universiteiten, hogescholen en partijen uit het bedrijfsleven kreeg onlangs een subsidie van 9,3 miljoen euro. Daarvan gaat 300.000 euro voor onderzoek naar Saxion.

BatteryNL is een project dat onderdeel uitmaakt van de Nationale Wetenschaps Agenda (NWA). Lector Duurzame Energievoorziening Richard van Leeuwen benadrukt het belang van het onderzoek. “Batterijen hebben een grote rol in de energietransitie. Kijk naar voertuigen die steeds vaker elektrisch rijden. Maar ook voor het in balans houden van het elektriciteitsnet hebben we grote batterijen nodig.”

Omdat batterijen een steeds grotere rol spelen, is het belangrijk dat Nederland zich ontwikkelt in de bijbehorende technologie. In BatteryNL wordt gewerkt aan de volgende generatie batterijen die veiliger zijn, hogere energiedichtheden hebben, een langere levensduur hebben en die ook nog eens in Nederland vervaardigd zijn. Van Leeuwen: “Een land als China is verder dan wij in batterijtechnologie. Europa wil echter minder afhankelijk worden. Daarom wil Nederland een eigen technology-tak opbouwen door een nieuwe generatie batterijen te ontwikkelen met Nederlandse partijen. De grondstoffen hebben we daar niet voor, die komen uit andere landen. Maar we kunnen hier wel onderzoek doen hoe die grondstoffen het best in worden gezet, zodat batterijen een nog hogere efficiency hebben en goed gerecycled kunnen worden. Bovendien is de verwachting voor de toekomst dat er veel werkgelegenheid in de batterijindustrie zit.”

Rol Saxion

De batterijen moeten dus nog ontwikkeld worden. Van Leeuwen verwacht dat het nog twee tot drie jaar gaat duren tot de eerste concepten klaar zijn. Tegen die tijd komt Saxion in beeld als partij die de batterijen in de praktijk gaat testen. “Samen met studenten en partners in de regio gaan we onderzoek doen. Bijvoorbeeld door de batterijen in fieldlab-situaties te testen. Er zijn projecten waarbij de batterijen op woning- of buurtniveau toegepast zouden kunnen worden. In dergelijk praktijkgericht onderzoek zijn wij als hbo-instelling sterk.”

Dat de batterijen pas over een paar jaar geleverd worden betekent niet dat Saxion nu nog geen bijdrage kan leveren aan het project. “Ook in de voorbereidende sfeer kunnen we een rol hebben”, zegt Van Leeuwen. “We kunnen praktijkgegevens aanleveren waar de ontwikkelaars rekening mee moeten houden. Bijvoorbeeld over de specificaties waaraan de batterijen moeten voldoen en de veiligheidseisen die gesteld worden.”

Cutting edge technology

Hoewel de rol van Saxion in BatteryNL relatief klein is, vindt Van Leeuwen het belangrijk dat de hogeschool deelneemt aan dergelijke projecten. “Dit is cutting edge technology waar praktijkonderzoek mee gedaan moet worden. Het is een groot nationaal onderzoeksproject. Dat wij meewerken geeft aan dat het hbo een plek heeft verworven in het netwerk van grote universiteiten en haar onderzoekspartners. Dat is voor ons heel belangrijk.”

Het onderzoek BatteryNL heeft een looptijd tot 2029. Een einddatum die nog ver weg ligt. “Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt”, zegt Van Leeuwen. “Maar in onderzoeksland heb je projecten als deze nodig, waarin veel partijen samenwerken om iets nieuws te ontwikkelen. Juist door die samenwerking ga je elkaar beïnvloeden. Het is mooi dat we daar een bijdrage aan kunnen leveren.”

Willem Korenromp

Willem Korenromp

Willem is freelance journalist en tekstschrijver. Regelmatig maakt hij mooie interviews en achtergrondverhalen voor Saxion. Daarbij heeft hij een voorliefde voor sport. Niet alleen om over te schrijven, maar ook om zelf te beoefenen.

Gerelateerde artikelen

warmtenetten in een woonwijk Onderzoek

Duurzame warmtenetten voor de gebouwde omgeving

19 mei 2020
Dag van de Duurzaamheid Saxion 2019 Corporate

Het is de Dag van de Duurzaamheid!

10 oktober 2019
Saxion ondertekent Amnesty manifest tegen seksueel geweld (Fotografie Dennis Moekotte) Corporate

Saxion ondertekent manifest Amnesty International tegen seksueel geweld