Anka Mulder
Corporate

Anka Mulder benoemd als lid van de adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI)

Leestijd Minuten

Saxion-voorzitter Anka Mulder is, evenals Vinod Subramaniam (voorzitter Universiteit Twente) en hartchirurg Jolanda Kluin, benoemd als nieuw lid van de adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI). Deze raad adviseert de Nederlandse regering over vraagstukken die multidisciplinair zijn en vaak een maatschappelijke uitdaging vormen. De ministerraad heeft afgelopen vrijdag jl. (18 november 2022) ingestemd met deze benoemingen op voorstel van minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hun benoeming gaat in per 1 december 2022 voor een periode van vier jaar.

Eppo Bruins, AWTI-voorzitter over de benoemingen:Ik ben blij dat we vandaag de benoeming van onze nieuwe raadsleden kunnen aankondigen. Daarmee is de AWTI weer compleet. Met deze drie uitzonderlijke mensen halen we opnieuw veel expertise en ervaring in huis. De drie nieuwe leden dragen bij aan de brede scope van de raad die nodig is om het veld van wetenschap, technologie en innovatie te overzien.” 
Anka Mulder vindt het een eer om bij te kunnen dragen aan deze raad en daarmee aan de achterliggende, veelal maatschappelijke, uitdagingen. “Ik kijk enorm uit naar de discussies met de andere leden van de AWTI. Van mijn kant wil ik mijn ervaring in het HBO en WO inbrengen naast het perspectief van het MKB en de regio.”

Wat doet de raad (AWTI)?

De raad bestaat uit tien deskundigen uit de wetenschappelijke wereld, het bedrijfsleven of maatschappelijke organisaties. Samen geven zij onafhankelijk advies over wetenschappelijke, technologische en innovatieve ontwikkelingen en het overheidsbeleid daarbij. De adviezen van de AWTI zijn gebaseerd op grondig onderzoek en ervaring uit de praktijk. Ze zijn erop gericht om de Nederlandse overheid makkelijker beleidskeuzes te kunnen laten maken waardoor wetenschap, technologie en innovatie voor de Nederlandse samenleving nog beter kunnen floreren. De AWTI valt formeel onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Economische Zaken en Klimaat.

Op welke thema’s geeft de raad advies?

De AWTI adviseert onze regering en het parlement over thema’s op het snijvlak van wetenschap, technologie en innovatie. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als ‘innovatief ondernemerschap’, ‘toepassingsgericht en praktijkgericht onderzoek’, of ‘wetenschap, technologie en maatschappij’. Dit gebeurt gevraagd en ongevraagd en de adviezen hebben een strategisch en internationaal gericht karakter en zijn onafhankelijk, doordacht en altijd gebaseerd op feiten.

Welke vragen beantwoordt de AWTI de komende tijd?

Eind dit jaar zal de AWTI nog met publicaties komen over kennisveiligheid (1 december) en de kwaliteit van wetenschap. Het advies over kennisveiligheid zal antwoord geven op de vraag hoe om te gaan met risico’s van internationale samenwerking in kennisontwikkeling en hoger onderwijs. De brief over de kwaliteit van wetenschap, die de AWTI op verzoek van de Tweede Kamer maakt, geeft antwoord op de vraag hoe de kwaliteit van wetenschap vastgesteld kan worden op een manier die recht doet aan de aard van de wetenschap, de verschillende typen wetenschappelijk onderzoek, de verschillende typen activiteiten en rollen die wetenschappers vervullen, de beoogde doelen en het gebruik van wetenschappelijke activiteiten. Begin volgend jaar beantwoordt de adviesraad de vraag hoe Nederland optimaal gebruik kan maken van het Europese WTI-beleid. Tenslotte komen ze voor de zomer met een advies over de vraag hoe Nederland het innovatiebeleid meer transitiegericht kan maken. De adviestrajecten die in 2023 van start gaan staan in het  AWTI-werkprogramma 2023.

Gerelateerde artikelen

Anka Mulder Corporate

Saxion blij met investeringen vanuit het kabinet: het belang van de regio wordt gezien

24 juni 2022
Jan Willem Meinsma Corporate

Jan Willem Meinsma benoemd tot lid College van Bestuur Saxion

10 februari 2022
Anka Mulder Corporate

Het nieuwe regeerakkoord biedt kansen en aanknopingspunten in een ingewikkelde tijd, zegt Saxion-collegevoorzitter Anka Mulder