College van Bestuur Saxion

College van Bestuur

Maak kennis met Anka Mulder, Ineke van Oldeniel en Timo Kos. Zij vormen ons College van Bestuur en besturen en vertegenwoordigen Saxion. De leden van het College van Bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar.

Anka Mulder

Voorzitter College van Bestuur

Anka Mulder is sinds 1 januari 2018 voorzitter van ons College van Bestuur. Ze heeft ‘strategie, onderzoek en valorisatie’ in haar portefeuille en Twente als aandachtsgebied. Anka studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze werkte een tijd in het buitenland en startte in 2003 bij de Technische Universiteit Delft. Daar is ze van 2013-2017 lid geweest van het College van Bestuur en was ze verantwoordelijk voor het onderwijs en de bedrijfsvoering.

Anka is een internationaal expert op het gebied van digitaal onderwijs. In binnen- en buitenland heeft Anka een groot netwerk en veel aanzien. Anka zit in veel besturen en is toezichthouder bij verschillende onderwijsinstellingen in binnen- en buitenland. In de regio is ze lid van de Twente Board en bestuurslid van de Stichting Twente Branding. Daarnaast is ze sinds december 2019 bestuurslid van de Vereniging Hogescholen.

Anka Mulder web.jpg

Ineke van Oldeniel

VICEVOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR

Ineke van Oldeniel is sinds april 2008 vicevoorzitter van het College van Bestuur. Ze heeft ‘bedrijfsvoering en interne organisatie’ in haar portefeuille en Apeldoorn als aandachtgebied. Na haar heao-opleiding aan de Christelijke Hogeschool Zwolle rondde Ineke in 1983 haar studie Nederlands Recht af aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na haar studie gaf ze enkele jaren les als docent binnen het hoger beroepsonderwijs. Ze heeft ruim 12 jaar gewerkt bij het huidige DUO, voorheen IBG. Daar heeft ze diverse directiefuncties vervuld, zoals directeur Studiefinanciering. Ook was Ineke ruim 6 jaar hoofddirecteur van CFI en 3 jaar van het Pensioenfonds.

Ineke is actief in diverse bestuurlijke functies. Ze is lid van de Politieonderwijsraad, lid Commissie Arbeidsvoorwaarden Vereniging Hogescholen, lid Werkgevers Onderhandelingsdelegatie cao t.b.v. het hbo en lid adviesraad Studentenhuisvesting Stichting DUWO. Daarnaast is ze voorzitter van het bestuur van Zestor, het arbeidsmarkt- en loopbaanfonds van het hbo. In de regio is ze actief als bestuurslid van de Economic Development Board Stedendriehoek en als vicevoorzitter van de raad van commissarissen bij Twence.

Ineke van Oldeniel web.jpg

Timo Kos

LID COLLEGE VAN BESTUUR

Timo Kos is sinds 1 januari 2020 lid van het College van Bestuur. Hij heeft ‘onderwijs en onderwijsondersteuning’ in zijn portefeuille en Deventer als aandachtsgebied. Timo studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie startte hij zijn loopbaan als organisatieadviseur bij Capgemini Consulting voor de adviesgroep onderwijs en arbeidsmarkt. In 2013 trad hij in dienst van de TU Delft waar hij o.a. directeur onderwijs en studentenzaken was.

Naast zijn functie aan de TU Delft was Timo ook als directeur innovatie verbonden aan LDE-CEL, het interuniversitaire en interdisciplinaire centrum voor onderwijskundig onderzoek en docentprofessionalisering van de Universiteit Leiden, Technische Universiteit Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast was hij programmamanager voor de Zone EdTech van het 'Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT' van het ministerie van OCW, SURF en alle hogescholen en universiteiten. Timo beschikt over een breed netwerk in onderwijsland en grote kennis en ervaring op het gebied van open en online onderwijs. 

Timo Kos web.jpg

Anka Mulder

Aandachtsgebieden

 • Strategie, Onderzoek en Valorisatie

Extern

 • Twente
 • Overijssel
 • Den Haag
 • Internationaal

Academies

 • Academie Creatieve Technologie
 • Academie Life Science, Engineering & Design
 • School of Business Building & Technology

Ineke van Oldeniel

Aandachtsgebieden

 • Bedrijfsvoering en Interne Organisatie

Extern

 • Apeldoorn
 • Gelderland

Academies

 • Academie Bestuur, Recht & Ruimte
 • Academie Gezondheidszorg
 • Academie Mens & Maatschappij
 • Academie Pedagogiek & Onderwijs

Timo Kos

Aandachtsgebieden

 • Onderwijs en onderwijsondersteuning

Extern

 • Deventer

Academies

 • Academie Mens & Arbeid
 • Financiën, Economie & Management
 • Hospitality Business School 
 • International Business School
 • Saxion Next
 • Saxion Parttime School
 • School of Commerce & Entrepreneurship

In het Saxion Strategisch Plan 2020 - 2024 is de koers van het bestuur uitgestippeld. Die legt de nadruk op het aanbieden van uitstekend onderwijs, het slagen van studenten en Saxion als een vitale organisatie. Wat ons anders maakt dan andere hogescholen, is de focus op Living Technology: wij zien techniek als een belangrijk onderdeel van ons werk en ons leven. Onze studenten maken daarom kennis met het succesvol toepassen van technologische ontwikkelingen in hun eigen vakgebied.

De taken en rechten van het College van Bestuur zijn vastgelegd in de wet, de statuten en het Bestuurs- en beheersreglement.

Anka Mulder

Externe taken uit hoofde van voorzitter College van Bestuur

Nevenfuncties

Ineke van Oldeniel

Externe taken uit hoofde van lid College van Bestuur

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Commissarissen Twence

Timo Kos

Externe taken uit hoofde van lid College van Bestuur

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht Stichting dEVENTer
 • Voorzitter Raad van Toezicht Khan Academy NL.

Ons College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het bestuur en toezicht is geregeld volgens de ‘Branchecode goed bestuur hogescholen’.
Ook verantwoordt het College van Bestuur de bestuurskosten conform de 'Regeling declaraties en bestuurskosten CvB-leden bekostigde Nederlandse hogescholen'.

Contact

Je kunt Anka Mulder, Ineke van Oldeniel en Timo Kos bereiken via het secretariaat. Bel 088 - 019 1628 of stuur een mail naar bestuurssecretariaat@saxion.nl.