College van Bestuur van Saxion

College van Bestuur

Maak kennis met Anka Mulder, Timo Kos en Jan Willem Meinsma. Zij vormen ons College van Bestuur en besturen en vertegenwoordigen Saxion. De leden van het College van Bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar.

Anka Mulder

Voorzitter College van Bestuur

Anka Mulder is sinds 1 januari 2018 voorzitter van ons College van Bestuur. Ze heeft ‘strategie, onderzoek en valorisatie’ in haar portefeuille en Twente als aandachtsgebied. Anka studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze werkte een tijd in het buitenland en startte in 2003 bij de Technische Universiteit Delft. Daar is ze van 2013-2017 lid geweest van het College van Bestuur en was ze verantwoordelijk voor het onderwijs en de bedrijfsvoering.

Sinds 2019 zet Anka haar kennis van digitaal onderwijs in als bestuurder van de Vereniging van Hogescholen. Daar richt ze zich op de aandachtsgebieden: onderzoek, digitalisering en SDG’s. Ook is Anka lid van verschillende adviesraden en commissies, zoals Quantum Delta en de adviesraad ARC NL. En ze is actief in de regio als lid van de Twente Board en bestuurslid van de Stichting Twente Branding.

Anka Mulder web.jpg

Timo Kos

LID COLLEGE VAN BESTUUR

Timo Kos is sinds 1 januari 2020 lid van het College van Bestuur. Hij heeft ‘onderwijs en onderwijsondersteuning’ in zijn portefeuille en Deventer als aandachtsgebied. Timo studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie startte hij zijn loopbaan als organisatieadviseur bij Capgemini Consulting voor de adviesgroep onderwijs en arbeidsmarkt. In 2013 trad hij in dienst van de TU Delft waar hij o.a. directeur onderwijs en studentenzaken was.

Naast zijn functie aan de TU Delft was Timo ook als directeur innovatie verbonden aan LDE-CEL, het interuniversitaire en interdisciplinaire centrum voor onderwijskundig onderzoek en docentprofessionalisering van de Universiteit Leiden, Technische Universiteit Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast was hij programmamanager voor de Zone EdTech van het 'Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT' van het ministerie van OCW, SURF en alle hogescholen en universiteiten. Timo beschikt over een breed netwerk in onderwijsland en grote kennis en ervaring op het gebied van open en online onderwijs. 

Timo Kos web.jpg

Jan Willem Meinsma

Lid cOLLEGE VAN BESTUUR

Bedrijfskundige Jan Willem Meinsma werkte in meerdere sectoren, zoals bij Philips, KEMA en Bartiméus gehandicaptenzorg. Rond zijn 45e is hij terecht gekomen in het onderwijs. Hij was onder andere directeur Financiën en Control van Universiteit Utrecht en bestuurder van Hogeschool Windesheim.

Bij Windesheim was hij verantwoordelijk voor de opbouw en uitbouw van Windesheim Flevoland. De laatste jaren bij Windesheim is hij ook mede verantwoordelijk geweest voor de onderwijsvernieuwing. In de afgelopen jaren heeft hij onderwijsvernieuwingen mogen beoordelen.

Jan Willem is maatschappelijk actief als toezichthouder en verbinder van ideeën en mensen. Hij is al jaren lid van de adviesraad van Expertise Centrum Inclusief Onderwijs voorheen handicap en studie) en momenteel lid van het algemeen bestuur van Stichting Present Nederland, die de aandacht voor elkaar in Nederland probeert te ondersteunen en van het Foundersoverleg NoveIT.

Jan Willem Meinsma

Anka Mulder

Aandachtsgebieden

 • Strategie, Onderzoek en Valorisatie

Extern

 • Twente
 • Overijssel
 • Den Haag
 • Internationaal
 • TechYourFuture

Academies

Timo Kos

Aandachtsgebieden

Extern

 • Deventer
 • Regio Stedendriehoek
 • TechYourFuture

Academies

Jan Willem Meinsma

Aandachtsgebieden

 • Bedrijfsvoering, interne organisatie en ondernemerschap

Extern

 • Apeldoorn
 • Gelderland

Academies 

In het Saxion Strategisch Plan 2020 - 2024 is de koers van het bestuur uitgestippeld. Die legt de nadruk op het aanbieden van uitstekend onderwijs, het slagen van studenten en Saxion als een vitale organisatie. Wat ons anders maakt dan andere hogescholen, is de focus op Living Technology: wij zien techniek als een belangrijk onderdeel van ons werk en ons leven. Onze studenten maken daarom kennis met het succesvol toepassen van technologische ontwikkelingen in hun eigen vakgebied.

De taken en rechten van het College van Bestuur zijn vastgelegd in de wet, de statuten en het Bestuurs- en beheersreglement.

Anka Mulder

Externe taken uit hoofde van voorzitter College van Bestuur

Nevenfuncties

Timo Kos

Externe taken uit hoofde van lid College van Bestuur

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht Stichting dEVENTer
 • Voorzitter Raad van Toezicht Khan Academy NL.

Jan Willem Meinsma 

Externe taken uit hoofde van voorzitter College van Bestuur

 • Foundersberaad
 • Bestuurlijke Werkgroep Valorisatie van de VH

Nevenfuncties

Ons College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het bestuur en toezicht is geregeld volgens de ‘Branchecode goed bestuur hogescholen’.
Ook verantwoordt het College van Bestuur de bestuurskosten conform de 'Regeling declaraties en bestuurskosten CvB-leden bekostigde Nederlandse hogescholen'.

Contact

Je kunt Anka Mulder, Timo Kos en Jan Willem Meinsma bereiken via het secretariaat. Bel 088 - 019 1628 of stuur een mail naar bestuurssecretariaat@saxion.nl.

NIEUWS VAN HET COLLEGE VAN BESTUUR