College van Bestuur - 2024

College van Bestuur

Maak kennis met Anka Mulder, Timo Kos en Jan van der Boon. Zij vormen ons College van Bestuur en besturen en vertegenwoordigen Saxion. De leden van het College van Bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar.

Anka Mulder

Voorzitter College van Bestuur

Anka Mulder is sinds 1 januari 2018 voorzitter van ons College van Bestuur. Ze heeft ‘strategie, onderzoek en valorisatie’ in haar portefeuille en Twente als aandachtsgebied. Anka studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze werkte een tijd in het buitenland en startte in 2003 bij de Technische Universiteit Delft. Daar is ze van 2013-2017 lid geweest van het College van Bestuur en was ze verantwoordelijk voor het onderwijs en de bedrijfsvoering.

Sinds 2019 zet Anka haar kennis van digitaal onderwijs in als bestuurder van de Vereniging van Hogescholen. Daar richt ze zich op de aandachtsgebieden: onderzoek, digitalisering en SDG’s. Ook is Anka lid van verschillende adviesraden en commissies, zoals Quantum Delta en de adviesraad ARC NL. En ze is actief in de regio als lid van de Twente Board en bestuurslid van de Stichting Twente Branding.

Anka Mulder

Timo Kos

LID COLLEGE VAN BESTUUR

Timo Kos is sinds 1 januari 2020 lid van het College van Bestuur. Hij heeft ‘onderwijs en onderwijsondersteuning’ in zijn portefeuille en Deventer als aandachtsgebied. Timo studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie startte hij zijn loopbaan als organisatieadviseur bij Capgemini Consulting voor de adviesgroep onderwijs en arbeidsmarkt. In 2013 trad hij in dienst van de TU Delft waar hij o.a. directeur onderwijs en studentenzaken was.

Naast zijn functie aan de TU Delft was Timo ook als directeur innovatie verbonden aan LDE-CEL, het interuniversitaire en interdisciplinaire centrum voor onderwijskundig onderzoek en docentprofessionalisering van de Universiteit Leiden, Technische Universiteit Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast was hij programmamanager voor de Zone EdTech van het 'Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT' van het ministerie van OCW, SURF en alle hogescholen en universiteiten. Timo beschikt over een breed netwerk in onderwijsland en grote kennis en ervaring op het gebied van open en online onderwijs. 

Timo Kos

Jan van der Boon

Interim-bestuurder

Jan van der Boon is sinds 1 januari 2024 interim-bestuurder bij Saxion. Hij heeft financiën en bedrijfsvoering in zijn portefeuille. Jan studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Leiden. In zijn loopbaan heeft hij ruime ervaring als bestuurder en toezichthouder in de publieke sector opgebouwd.

De afgelopen jaren is hij werkzaam geweest als waarnemend algemeen directeur van stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten. Daarvoor was hij in dienst bij Universiteit Leiden als directeur bedrijfsvoering. Hij vervult een aantal nevenfuncties, waaronder lid en voorzitter van de Rekenkamer van de gemeente Velsen, lid raad van toezicht stichting Lubec en lid bestuur stichting Boerhaave.

Jan van der Boon

NIEUWS VAN HET COLLEGE VAN BESTUUR

Anka Mulder

Portefeuille

 • Strategie
 • Onderzoek
 • Kennisveiligheid
 • Integrale veiligheid
 • Internationalisering
 • Woordvoering
 • Raad van toezicht
 • Centrale medezeggenschapsraad

Aandachtsgebieden

 • Strategie, onderzoek en valorisatie

Strategische lijn

 • Internationalisering voor de regio
 • Externe oriëntatie en profilering

Academies

Diensten

 • Dienst Bestuurzaken (exclusief Informatievoorziening)
 • Saxion Research and Graduate School

Extern

 • Apeldoorn 
 • Twente
 • Overijssel
 • Den Haag
 • Internationaal
 • Tech For Future

Timo Kos

Portefeuille

 • Onderwijs inclusief Leven Lang Ontwikkelen en onderwijsondersteuning
 • Informatievoorziening (IV) inclusief digitalisering onderwijs en ondersteuning onderzoek
 • Sustainable Development Goals (SDG's)
 • Sociale veiligheid

Strategische lijn

 • Saxion Onderwijsvisie en Onderwijsportofolio

Academies

Diensten

 • Dienst Bestuurszaken: Informatievoorziening (IV)
 • Onderwijs en Student Support

Extern

 • Deventer
 • Clean Tech Regio
 • TechYourFuture

Jan van der Boon

Aandachtsgebieden

 • Bedrijfsvoering
 • Interne organisatie
 • Ondernemerschap

In het Saxion Strategisch Plan 2020 - 2024 is de koers van het bestuur uitgestippeld. Die legt de nadruk op het aanbieden van uitstekend onderwijs, het slagen van studenten en Saxion als een vitale organisatie. Wat ons anders maakt dan andere hogescholen, is de focus op Living Technology: wij zien techniek als een belangrijk onderdeel van ons werk en ons leven. Onze studenten maken daarom kennis met het succesvol toepassen van technologische ontwikkelingen in hun eigen vakgebied.

De taken en rechten van het College van Bestuur zijn vastgelegd in de wet, de statuten en het Bestuurs- en beheersreglement.

Anka Mulder

Externe taken uit hoofde van voorzitter College van Bestuur

Nevenfuncties

Timo Kos

Externe taken uit hoofde van lid College van Bestuur

 • Lid Bestuurscommissie Onderwijs Vereniging Hogescholen
 • Lid bestuur Deventer Economisch Perspectief
 • Lid Bestuurscommissie Vitale Regio’s Vereniging Hogescholen
 • Lid ledenraad SURF namens Vereniging Hogescholen
 • Lid stuurgroep Npulse namens Vereniging Hogescholen
 • Lid bestuur stichting Deventer Economisch Perspectief
 • Lid Strategische Board Cleantech Regio
 • Plaatsvervangend lid Comité van Toezicht voor Operationeel Programma EFRO 2014-2020, regio Oost-Nederland

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht Stichting dEVENTer
 • Lid bestuur stichting Sportinnovator Twente (Sport Tech Centre Twente)

Jan van der Boon

Nevenfuncties

 • Lid en voorzitter Rekenkamer gemeente Velsen
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Lubec
 • Lid van het bestuur Stichting Boerhaave

Ons College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het bestuur en toezicht is geregeld volgens de ‘Branchecode goed bestuur hogescholen’.
Ook verantwoordt het College van Bestuur de bestuurskosten conform de 'Regeling declaraties en bestuurskosten CvB-leden bekostigde Nederlandse hogescholen'.

Contact

Je kunt Anka Mulder, Timo Kos en Jan van der Boon bereiken via het secretariaat. Bel 088 - 019 1628 of stuur een mail naar bestuurssecretariaat@saxion.nl.