wooclap - logo.png
Organisatie

Wooclap: snel kennis of meningen peilen tijdens je les

Leestijd Minuten

Wooclap is een tool om snel de kennis of mening van studenten te peilen door ze één of meer vragen te stellen die ze eenvoudig via hun telefoon, tablet of laptop kunnen beantwoorden. Vanaf 1 februari kan iedereen binnen Saxion gebruikmaken van Wooclap zonder extra kosten voor de academie of dienst.

Wooclap is vergelijkbaar met Mentimeter en Kahoot en wordt door meerdere hogescholen en universiteiten succesvol gebruikt in het onderwijs. Saxion heeft een overeenkomst voor kwartiel 3 en 4, waarna er geëvalueerd wordt. Bij positieve bevindingen wordt er een Saxion-breed contract aangegaan voor langere termijn.

Docenten hebben een account nodig om via Wooclap vragen te stellen aan studenten. Studenten kunnen deelnemen door naar wooclap.com te gaan en daar een code in te voeren. Ook kan er vanuit Blackboard een directe koppeling worden gemaakt met Wooclap. Studenten hoeven dan geen code in te voeren.
Studenten kunnen zelf ook vragen opstellen met Wooclap (op dezelfde manier als docenten), bijvoorbeeld als zij zelf een (deel van een) les, workshop of ander soort sessie organiseren.

Contract met Mentimeter loopt af

Het contract met de vergelijkbare tool Mentimeter loopt tot 13 februari en wordt niet verlengd. Bestaande Mentimeter-accounts worden omgezet naar gratis accounts, waardoor het werk behouden blijft, maar de functionaliteit wordt beperkt.

voorbeeld van resultatenscherm in Wooclap

voorbeeld van een beantwoorde vraag in Wooclap

Toegang tot Wooclap voor Saxiondocenten

  1. Ga naar www.wooclap.com en klik op Sign Up.
  2. Klik op 'Sign up with your institution' en kies 'Saxion University of Applied Sciences'.
  3. Nadat je inlogt met je Saxion-gegevens word je automatisch doorgestuurd naar Wooclap.

Wooclap gebruiken

Beginnen: Evenementen handmatig of via Blackboard aanmaken

Om te kunnen beginnen heb je een 'evenement' nodig in je account. Deze kun je handmatig toevoegen via de knop Nieuw Evenement in Wooclap, of door een Wooclap-item toe te voegen in een blackboardomgeving. Dat gaat via 'Inhoud bouwen' > Wooclap, of via Inhoud bouwen > Item en dan via de + van de editor een Wooclap-onderdeel toevoegen.
In beide gevallen wordt er automatisch een evenement voor die cursusomgeving toegevoegd aan je account.

Een evenement kun je zó instellen dat studenten het kunnen aangeven als ze het niet begrijpen, dat ze zelf vragen kunnen stellen via het berichtenscherm en dat anderen hun vraag, opmerking of afbeelding in dat berichtenscherm kunnen liken.

Veel verschillende vraagtypen, polls en een whiteboard

In een evenement maak je losse vragen aan die je op elk gewenst moment kunt activeren ('weergeven'), zodat studenten ze via hun telefoon, tablet of laptop kunnen beantwoorden.

Er zijn veel verschillende vraagtypen, waaronder meerkeuzevragen, invulvragen, rangschikken, matchen, polls, prioritering aangeven, zoek-een-nummer, woordwolken, labels plaatsen bij afbeeldingen.

Ook kun je een whiteboard klaarzetten voor studenten waarop zijn antwoorden of reacties kunnen plaatsen via post-its.

Losse vragen, een presentatie met vragen en vragenlijsten gebruiken

Aan je 'evenement' kun je niet alleen losse vragen koppelen, maar ook complete vragenlijsten, met dezelfde variatie aan vraagtypen. Deze vragenlijsten kun je ook open laten staan nadat de les is afgelopen.

Zo kun je studenten zowel voor, tijdens als na een les een korte test laten maken.

Als je studenten die test via Blackboard laat openen kun je de resultaten terug laten komen in het Grade Center. Dit doe je door in de Blackboardomgeving een Wooclap-item toe te voegen via 'Inhoud Bouwen'. In dat item zet je bij het onderdeel 'Cijfer geven' de optie 'Evaluatie inschakelen' op 'Ja' en vul je de bijbehorende velden in.

Bovendien is het mogelijk om een presentatie toe te voegen (ppt, pdf, keynote of google slides) en de vragen in je evenement tussen de slides te plaatsen. Stel daarbij ook in of je de resultaten van studenten wel of niet direct op het scherm wilt tonen.

Didactische tips en voorbeelden van formatieve werkvormen

Om je les effectiever te maken is het belangrijk om erachter te komen wat studenten al weten en wat ze nog nodig hebben. Met andere woorden: je moet het 'denken' van studenten boven water krijgen (Kneyber et al, 2022). Door een tool zoals Wooclap te gebruiken kun je de antwoorden van álle studenten verzamelen en op basis van de antwoorden kijken wat dit betekent voor je les, voor de voorbereidingsopdrachten, de helderheid van je instructies, etc.  

Met Wooclap kun je bijvoorbeeld losse vragen stellen, een diagnostische vraag of een vraag om voorkennis te testen en/of te activeren, of je gebruikt een vragenlijst om studenten te laten oefenen met het ophalen van kennis ('retrieval practice'), of om de voortgang van studenten te bepalen, of je laat ze vragen beantwoorden om erachter te komen wat ze van je les begrepen hebben. Een aantal voorbeelden:

Exit-ticket: Geef studenten aan het eind van de les enkele minuten om drie vragen te beantwoorden, bijvoorbeeld door drie kolommen te maken met het brainstorm-vraagtype die je als volgt noemt: 3 dingen die je geleerd hebt; 2 dingen die je nog wilt leren; 1 vraag die je de volgende keer beantwoord wilt hebben. Andere mogelijke vragen: noem één ding dat je vandaag hebt geleerd. Wat vond je vandaag het lastigst? Waarom? Had je vandaag een 'Aha-moment'? Beschrijf deze.
De antwoorden geven je informatie over wat je in het vervolg van de module nog moet bespreken.

example of an exit ticket with brainstorm question

voorbeeld van een exit-ticket met de brainstormvraag

Entree-ticket / Vragen naar voorkennis: Stel direct aan het begin van de les enkele vragen over de leerstof die ze hebben voorbereid om vast te stellen of ze het hebben doorgenomen en wat ze ervan hebben begrepen. Je kunt ook vragen stellen over hun voorkennis, enerzijds om te kijken wat ze al weten, anderzijds om het voor studenten gemakkelijker te maken om nieuwe kennis te koppelen aan kennis die ze al hadden. Dat kan direct aan het begin van de les, of bij de inleiding van het nieuwe onderwerp dat je wilt bespreken.

Retrieval practice, oftewel oefenen met het ophalen van informatie uit het geheugen, vaak door een reeks van vragen te stellen, is een zeer effectieve leerstrategie. Het is ook bekend dat studenten het zelf minder leuk vinden. Zij herlezen liever de leerstof of maken samenvattingen. Voor hun gevoel is dat effectiever, maar het is bewezen dat het effectiever is om regelmatig de benodigde kennis uit het geheugen op te halen (Nunes & Karpicke, 2015), ook als bij de summatieve beoordeling een hele andere soort toets gebruikt wordt manier gaat.

Diagnostische vragen: Gebruik dit soort vragen om te bepalen welke denkfouten je studenten nog maken. Dit kun je bepalen door de antwoordalternatieven van je vraag zó te formuleren dat je aan de antwoorden van studenten kunt zien welke denkfout ze maken. Per soort fout kun je aan de studenten een vervolgopdracht of -uitleg geven. 

Bronnen:

  1. Kneyber, R., Sluijsmans, D., Devid, V., & Wilde López, B. (2022). Formatief handelen: van instrument naar ontwerp. Phronese.
  2. Nunes, L.D. & Karpicke, J.D. (2015). Retrieval-based learning: research at the interface between cognitive science and education. In Emerging Trends in the Social and Behavioral Sciences. Wiley, pp. 1–16.

Vragen?

Heb je vragen of loop je tegen problemen aan, neem dan contact op met Diana van den Dool - gebruiksbeheer Wooclap.

Voor vragen over het didactisch gebruik van deze tool kun je terecht bij de TLC learning designer / adviseur van jouw academie.

Mascha van de Weer1.jpg

Mascha van de Weer

TLC - Learning Designer, Blended learning en Toetsing

06 -1055 9251

Gerelateerde artikelen

Blendy lancering afbeelding.jpeg Organisatie

Lancering nieuwe versie van Blendy: dé website voor interactieve werkvormen

07 maart 2023
Like of Cancel: waar kies jij voor? Studentenleven

Like of Cancel: wat kies jij?

04 november 2022
letsgo.jpg Organisatie

Kennismakingsspellen voor studentbinding