Bodem en ondergrond - regenlaarzen in de aarde
Organisatie

Onderzoek naar ontwikkelen van verontreinigde locaties start

Leestijd Minuten

Saxion-lectoraat Sustainable Areas and Soil Transition (SAST) heeft een RAAK-publieksubsidie toegewezen gekregen voor onderzoek naar de ontwikkeling van verontreinigde terreinen. Doel van dit onderzoek: de terreinen laten bijdragen aan opgaven als klimaat, energie en verstedelijking.

Saxion voert het onderzoek uit samen met het lectoraat Gebiedsontwikkeling & Transitiemanagement van Hogeschool Rotterdam en met Wageningen University & Research. Er participeren ook bodemprofessionals en ontwikkelaars. Het onderzoek borduurt voort op eerder onderzoek van het lectoraat en vindt plaats in het kader van het landelijke Programma Afbouw Nazorg. 

Van nazorglocaties tot ontwikkelpotentieel

Veel locaties in Nederland kennen permanente bodemverontreinigingen. Dit is een erfenis van hun industrieel verleden. Deze verontreinigingen worden met zogenaamde ‘nazorgmaatregelen’, zoals damwanden, grondwateronttrekkingen en/of monitoring, op hun plaats gehouden. 

In Nederland neemt de ruimtedruk vanuit diverse opgaven toe: woningnood, duurzame energievoorziening en klimaatverandering vragen om ruimte, de regering zet hier fors op in. Verontreinigde locaties blijven vaak uit beeld als ontwikkellocatie voor deze opgaven. Ontwikkeling lukt vooral op locaties waar de (woning)vraag hoog is, zoals in hoogstedelijke gebieden. De overige locaties vormen een onvervuld potentieel voor deze opgaven. Zij kunnen naar verwachting substantieel bijdragen, maar deze potentie is nauwelijks in beeld. 

Concrete werkwijzen en methoden

Het onderzoek naar de ontwikkeling van deze terreinen speelt hierop in. Er worden concrete werkwijzen en methoden ontworpen om deze ontwikkeling te realiseren. Het onderzoek sluit aan bij bestuurlijke afspraken tussen het Rijk, de provincies en de gemeenten over de afbouw van deze nazorglocaties en draagt bij aan de verbinding tussen de werelden van bodemprofessionals en gebiedsontwikkelaars. Bij het onderzoek zijn de volgende partijen betrokken: Deltares, Bioclear Earth, provincie Zuid-Holland, Geofoxx, Witteveen+Bos, Rijkswaterstaat Bodem+, Bodembeheer Nederland, Stepforward, Hestia Living, Novaform, Stimuleringsfonds Volkshuisvesting en NextVastgoed

Ben je ontwikkelaar of initiatiefnemer en geïnteresseerd? Aansluiten kan nog steeds. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lianne te Winkel (l.tewinkel@saxion.nl).

Gerelateerde artikelen

Omgeving en data Organisatie

GROUNDED: Het onzichtbare toepasbaar maken

30 januari 2023
Saxion ontvangt ruim 2,1 miljoen euro voor zes SPRONG-samenwerkingsprojecten Onderzoek

Saxion ontvangt ruim 2,1 miljoen euro voor zes SPRONG-samenwerkingsprojecten

17 januari 2023
Bodem-en-ondergrond.jpg Organisatie

Hogeschool Saxion en Antea Group verdiepen samenwerking