Fieldschool
Organisatie

Uitbreiding van de landelijke archeologie(bij)scholing door nieuwe samenwerking Post-academisch Scholingstraject Archeologie (PASTA) en Saxion

Leestijd Minuten

Uit een landelijk onderzoek naar behoefte aan (bij- en na)scholing voor bodemprofessionals is gebleken dat zowel het aanbod als de spreiding van bij- en nascholing beter moet. Post-academisch Scholingstraject Archeologie (PASTA) en Saxion hebben dit ter harte genomen en slaan de handen ineen.

Nascholingswensen voor archeologen

Aanleiding voor de samenwerking is het jaarplan van 2021, van het Centraal College voor Deskundigen (CCvD). Onder programmalijn 2, Kennis voor kunde en Kunde voor kennis valt de opdracht om inhoudelijke (praktijk)kennis te willen bevorderen bij mensen in het werkveld, door onder andere ook actief wensen over nascholing in beeld te brengen (Jaarplan Archeologie 2022).

In het onderzoek naar behoefte aan bij- en nascholing wordt in kaart gebracht welke specifieke nascholingsbehoefte er bestaat onder (geregistreerde) Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie- (KNA)-actoren. Ook brengt het onderzoek in kaart of het huidige én verwachte aanbod toereikend is. PASTA heeft ook een eigen inventarisatie gedaan.

Nog meer samenwerking in de toekomst

Saxion heeft deze opdracht aangenomen en Femke Tomas heeft dit onderzoek uitgevoerd en ook de uitvraag van PASTA meegenomen. Arlette van Wijhe, Teamleider opleiding Archeologie: “De markt is niet heel groot en zowel PASTA als Saxion hebben eigen specialismen. Laten we elkaar niet beconcurreren maar juist aanvullen.” Onlangs is er een intentieverklaring getekend waarin staat dat Saxion en PASTA verder gaan onderzoeken hoe ze nog meer kunnen samenwerken. Denk aan het uitwisselen van elkaars docenten, locaties delen en samen (nieuw) onderwijs ontwikkelen.

Gerelateerde artikelen

Word jij ook een civiele held? Organisatie

Word jij ook een Civiele held? Hogescholen slaan handen ineen voor gezamenlijke campagne

16 oktober 2023
Onderwijs

Afstudeerprijs-winnaars Timme en Rinze wijzen wegenbouwer de weg naar duurzame toekomst

09 oktober 2023
Bouwkunde deeltijd Koen Terink Onderwijs

‘Aan het einde van de rit kun je trots zijn op wat je allemaal voor elkaar hebt gekregen’