Weerbaarheidsscan Saxion

Weerbaarheidsscan

Met de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 in het vizier ontwikkelde Saxion met samenwerkingspartners twee tools die gemeenten helpen bij de selectie en screening van bestuurders. De weerbaarheidscheck is er voor politieke partijen en kandidaat-raadsleden, terwijl de weerbaarheidsscan zich richt op politieke ambtsdragers (burgemeester, wethouders en gemeentesecretaris). Beide instrumenten geven inzicht in de mate waarin het netwerk van politici en bestuurders een potentieel risico vormt op ondermijning en integriteitskwesties.

Contact

Wil je meer informatie over de weerbaarheidsscan? Neem dan contact met ons op!

Het team

Willeke Slingerland

Mr. dr. Willeke Slingerland

Lector Weerbare Democratie

Willeke Slingerland (lector) linkedin
Michel Linnenbank_2022.jpg

Michel Linnenbank MSc

Docent/onderzoeker Bestuurskunde/Governance

06 - 2261 8472