Stroomgoot (naast foto 2).jpg

Civiele Techniek Lab

In het Civiele Techniek Lab werken we met verschillende modeldemonstraties om de koppeling te kunnen maken met de theorie in praktijksituaties. Technische vakken zoals vloeistofmechanica en waterbouwkunde worden naast theoretische colleges ook gedoceerd aan de hand van practica in het speciale lab van de opleiding Civiele Techniek. Zo helpen wij studenten beter inzicht te krijgen in civieltechnische maatschappelijke vraagstukken.

Als civiel ingenieur in opleiding leer je natuurkundige berekeningen en processen kennen op het gebied van water, grond en constructies (bruggen/sluizen/dammen). Een groot deel van deze kennis neem je op in hoorcolleges, boeken en projecten. Een ander groot deel van deze kennis neem je op in practica die uitgevoerd worden in het nieuwe civiele technisch laboratorium van Saxion. Hier zie je de theorie van je colleges terug in praktijkvoorbeelden.

Het laboratorium bevat een breed scala aan apparatuur dat beschikbaar is voor experimenten en het doen van onderzoek. Je vindt er bijvoorbeeld een stroomgoot, rivier simulator, rainfall hydrographs, buizenmodel en andere waterproeven

Als student ben je van harte welkom om het lab te bezoeken. Ook kun je deelnemen aan projecten waarbij onderzoek verricht moet worden voor civiel technische vraagstukken binnen je opleiding, minor, Smart Solutions Semester of afstudeerproject.

Opstellingen & apparaten in het Saxion Civiele Techniek Lab

De opleiding Civiele Techniek beschikt over een vijf meter lange stroomgoot waar waterbouwkundige constructies onderzocht en getest worden. Voorbeelden van waterbouwkundige constructies (modellen) waar wij proeven mee verrichten zijn dammen, sluizen en stuwen. Ook is het mogelijk om de ruwheid en helling van de bodem aan te passen om een rivier of kanaal na te bootsen. Tenslotte bevat de stroomgoot een golvengenerator waarmee het gedrag van waterbouwkundige constructies in combinatie met zeegolven en windgolven gedemonstreerd kan worden. 

Proefopstelling voor rivieren
De riviersimulator heeft als functie om de vorming en kenmerken van rivieren te demonstreren en simuleren. De proefopstelling wordt gebruikt voor lessen in geomorfologie en kan ook geavanceerde concepten demonstreren voor onderzoeksdoeleinden in de vloeistofmechanica, rivierkunde en waterbouwkunde.

Onderzoek energieverliezen in buisleidingen

Het buizenmodel demonstreert energieverliezen die optreden in buisleidingen. Bij het ontwerpen van buissystemen is het belangrijk om te weten waar energieverliezen optreden, om zo tot een duurzaam ontwerp te komen. Minder energieverliezen betekent namelijk minder (krachtiger) pompen. 

Buizenmodel.jpg

Onderzoek klimaatverandering met Rainfall Hydorgraphs

De proefopstelling ‘rainfall hydrographs’ is bedoeld om op kleine schaal enkele van de fysische processen te demonstreren die in de hydrologie worden aangetroffen. Met deze proef kan onderzoek gedaan worden naar de toenemende zware buien die nationaal en internationaal steeds vaker voorkomen door klimaatverandering.

Rainfall-hydrographs-Foto-0.jpg

Stroming over stuwen:

Demonstratie en proef met verschillende vormen stuwen. Aan de hand van stuwen worden onder andere debieten van rivieren en kanalen gemeten. Hoe dat in de praktijk gebeurt, wordt met behulp van deze proef gedemonstreerd.

Bernoulli apparaat

Het demonstreren van de wet van Bernoulli met behulp van een venturimeter. Aan de venturimeter (de buis die van breed naar smal gaat) zijn slangetjes bevestigd die de stijghoogte per locatie meten. Met een venturimeter kun je onder andere de snelheid van het water door de buis bepalen.

Bernoulli Apparaat

Hydrostatische krachten

Deze proef demonstreert hoe hydrostatische krachten werken op een oppervlak in water. Ook wordt het moment principe (kracht maal arm) van mechanica gedemonstreerd. Eén van de activiteiten van dit experiment is de actielijn van de hydrostatische stuwkracht bepalen die op het rechthoekige vlak werkt.

Hydrostatische krachten

Osberne Reynalds apparaat

Deze proef demonstreert het experiment met betrekking tot de aard van laminaire en turbulente stroming uitgevoerd door de beroemde natuurkundige en ingenieur Osborne Reynolds. In deze proef wordt de toestand van de vloeistofstroom geobserveerd. Gekeken wordt of laminaire, transitionele of turbulente stroming plaatsvindt met behulp van kleurstoffen.

Osberne Reynalds apparaat

Meer weten over het Saxion Civiele Techniek Lab? Neem contact met ons op!

Contact

Gerelateerde opleidingen