Professionele ontwikkeling van leraren in zich(t)

Gedurende dit onderzoek kijken we naar de manier waarop leraren in het primair en voortgezet vernieuwingsonderwijs vormgeven aan hun professionele ontwikkeling. Hoe verklaart dit verschillen in effectief leraarschap en de cognitieve en niet-cognitieve prestaties van hun leerlingen?

Met behulp van mobiele ICT-applicaties verzamelen we over een lange tijd data. Zo brengen we verschillen in expertiseontwikkeling van leraren in kaart en analyseren we dit. Om te onderzoeken welke activiteiten leraren uitvoeren om vorm te geven aan hun professionele ontwikkeling, is het noodzakelijk gebruik te maken van innovatieve methoden die het mogelijk maken om leraren tijdens hun dagelijkse activiteiten te bevragen.

Leraar basisonderwijs voor een klas

We kijken specifiek naar de langdurige uitvoering van activiteiten die bedoeld zijn om de prestaties van zowel leerling als leraar te vergroten. Dit vraagt om een intensieve follow-up van de dagelijkse onderwijspraktijk. Om de grote hoeveelheden data te verzamelen worden mobiele toepassingen als smartphones en tablets gebruikt. Hiermee kunnen we veranderingen in de tijd, persoonsveranderingen en verschillen tussen personen analyseren. Door veranderingen in de tijd te modelleren kunnen generalisaties worden gemaakt.

Wat  ga je doen?

In de weken 47-48, 3-4, 12-13 en 24-25 houd je elke twee weken met behulp van de app (of desgewenst pc) een digitaal logboek bij over wat je doet aan professioneel leren. Dit doe je twee keer per dag: je kiest een moment tussen 08:00 uur - 18:00 uur en een moment tussen 18:00 uur - 08:00 uur.

Het invullen van het logboek duurt een paar minuten per keer.

In het digitale logboek worden vragen gesteld over de activiteiten die je hebt uitgevoerd en krijg je vragen over hoe je je voelt over je werk.

Daarnaast worden er geanonimiseerde citoscores van de LVS-toetsen voor rekenen/wiskunde van jouw leerlingen opgevraagd. Dit doen we om te kijken of er een verband is tussen het leren van leraren en de leerresultaten van hun leerlingen.

Aan het eind van het schooljaar evalueer je het gebruik van de app door het invullen van een digitale vragenlijst, wat ongeveer vijf minuten duurt.

Toelichting installatie en technisch gebruik van de app en het digitale logboek

Hier vind je een uitleg over hoe je de app installeert en over het technische gebruik van de app.
Hier vind je een toelichting op de vragen en antwoordopties van het digitale logboek.

Vragen of problemen?

Mocht je vragen hebben, naam dan contact op met Margreet Verduijn, via email of telefoon (06-55984537).

Patrick Sins, Saxion

Dr. Patrick Sins

Lector Vernieuwingsonderwijs

06 - 4661 4492 Dr. Patrick Sins (lector)