Wireless Sensortechnologie bij calamiteiten

Het lectoraat Ambient Intelligence heeft het twee jaar durende RAAK-project Wireless Sensortechnologie bij Calamiteiten uitgevoerd (juni 2010-juni 2012).

De doelstelling van het onderzoeksproject was om met behulp van wireless sensortechnologiete bij te dragen aan de detectie en bestrijding van calamiteiten. Aanvankelijk betrof de vraag brand in natuurgebieden. In samenspraak met brandweer en beveiligingsbedrijven is de focus uitgebreid naar bedrijfsterreinen en de verificatie van alarmen. Het Regionaal Platform Criminaliteitsbestrijding Twente, waarin bedrijven en publieke veiligheidsdiensten samenwerken, neemt deel in het initiatief. Een aantal vooraanstaande technologiebedrijven participeert om technologie afgestemd op de genoemde behoeften verder te ontwikkelen samen met het lectoraat Ambient Intelligtence van Saxion.

Het project Wireless Sensortechnologie bij Calamiteiten richtte zich op vier praktische vragen:

  1. Hoe kan detectie van (het begin van) een calamiteit worden verbeterd?
  2. Hoe kan een initieel alarm snel en het liefst zonder inzet van mensen worden geverifieerd?
  3. Hoe kan de aanwezigheid van mensen worden bepaald in (complexe) gebouwen of terreinen? Denk o.a. aan ontruimingen, crowd management en het volgen van veiligheidspersoneel in een (brandend) gebouw.
  4. Hoe kan digitale communicatie worden verbeterd? Hier spelen problemen van zeer diverse en niet op elkaar aansluitende communicatiefaciliteiten, het ontbreken van een infrastructuur, het reduceren van data om over beperkte bandbreedte toch de relevante informatie te communiceren en het snel opzetten van ad-hoc netwerken bij calamiteiten.

Ambities

De uitdaging was om met verschillende goedkope sensoren een goed beeld te  vormen van wat er speelt in een terrein en vooral wat betreft specifieke aspecten van de veiligheidssituatie. Duurdere sensoren leveren niet snel een grotere betrouwbaarheid. De indruk is dat er meer bereikt kan worden met data vanuit meerdere typen sensoren. De combinatie van die data (data- en sensorcorrelaties) kan een interpretatie mogelijk maken die leidt tot informatie waarvan de betrouwbaarheid veel hoger ligt dan bij data uit maar een type sensor. In dit project wilden we komen tot verschillende prototypes en tot praktische toetsing daarvan op basis van bestaande modellen van calamiteitbestrijding.

Het project Wireless Sensortechnologie is mede mogelijk gemaakt door RAAK-MKB-subsidie.

  • Bekijk de publicaties en presentaties van het project Wireless Sensortechnologie bij Calamiteiten.
  • Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Wouter Teeuw, lector Ambient Intelligence, w.b.teeuw@saxion.nl

Lees meer over het lectoraat Ambient Intelligence