Ontwerpen voor zorgverleners

Zorgverlening in de thuiszorg verloopt niet altijd optimaal: professionele thuiszorgverleners en mantelzorgers hebben vaak problemen met het gebruik van ondersteunende hulpmiddelen en de afstemming van zorgtaken tussen diverse zorgverleners verloopt moeizaam. Bij het ontwikkelen van innovaties voor de thuiszorg ligt de focus veelal op de patiënt, terwijl de rol van de zorgverlener vaak cruciaal is. Er is echter weinig kennis over de zorgverlener beschikbaar, waardoor deze doelgroep ‘vergeten’ wordt. Door onderzoek te verrichten naar deze doelgroep (samenstelling, wensen, mogelijkheden) kan het mkb hiermee al in het ontwerpproces rekening houden.
De centrale onderzoeksvraag binnen dit project luidt:

Hoe kan de mkb'er of productontwerper nieuwe producten ontwikkelen die beter aansluiten bij de wensen en gedachtewereld van de zorgverlener?

Werkpakketten Ontwerpen voor Zorgverleners

Het project bestaat uit vier verschillende werkpakketten waarin meerdere onderzoeken worden uitgevoerd.

Het Saxion Kenniscentrum Design en Technologie werkt in dit onderzoek samen met:

èn het regionale bedrijfsleven.

'Ontwerpen voor zorgverleners' heeft een looptijd van twee jaar.

Meer informatie

Voor meer informatie over het project Ontwerpen voor zorgverleners kunt u het beste contact opnemen met mevrouw Karin van Beurden, lector Product Design, k.m.m.vanbeurden@saxion.nl, of mevrouw Karin Voortman-Overbeek, projectleider, 
k.overbeek@saxion.nl.

Het onderzoeksproject Ontwerpen voor zorgverleners is een activiteit van het Saxion-lectoraat Industrial Design en het lectoraat Product Design en Engineering van de Hogeschool Utrecht.