Student op de trap glimlacht naar de fotograaf

Open avond: HBO-Rechten

Wil jij alles weten over de Saxion-deeltijdopleiding HBO-Rechten? Kom dan naar onze open avond voor deeltijdonderwijs en kom alles te weten over deze opleiding!

Zien we jou tijdens de open avond?

Ontdek alles over jouw favoriete deeltijdstudie

Veelgestelde vragen over deze opleiding

In onderstaande video vertellen wij hoe studeren in deeltijd bij Saxion er tijdens de coronacrisis uit ziet.

Hbo-juristen zijn in diverse functies en beroepsrollen werkzaam in organisaties met een juridisch primair proces en in organisaties met een niet-juridisch primair proces. Hierbij kun je denken aan de decentrale overheid, de centrale overheid, juridische dienstverlening en de rechterlijke macht. Maar ook profit en non-profit organisaties zoals het bedrijfsleven, het midden- en kleinbedrijf, branche- en belangenorganisaties.

Je kunt als hbo-jurist tal van functies uitoefenen. Zo kun je denken aan: (bestuurlijk) (juridisch) medewerker, compliance officer, functionaris gegevensbescherming, handhavingsjurist, (juridisch) (beleids)medewerker, (juridisch) (kwaliteits)medewerker, klachtbehandelaar/-onderzoeker, medewerker contractmanagement, medewerker juridisch management, paralegal, procesmedewerker toezicht en handhaving, teamleider juridische zaken, toezichthouder en nog veel meer!

Ook kun je, na het behalen van de propedeuse of na het behalen van de volledige Bachelor HBO-Rechten, doorstromen naar de universiteit om Rechtsgeleerdheid te studeren. Als je de ambitie hebt om je door te ontwikkelen naar een functie als advocaat, rechtswetenschapper, notaris of bijvoorbeeld officier van justitie, dan is de opleiding HBO-Rechten de juiste tussenstap.

De hbo-jurist is een breed opgeleide hbo-professional. Hij/zij onderscheidt zich van andere juridische professionals doordat hij/zij een stevige juridische kennisbasis combineert met goede communicatieve, organisatorische en digitale vaardigheden. Een hbo-jurist kan een bijdrage leveren aan klantvriendelijkheid, efficiëntie en effectiviteit van relevante juridische (bedrijfs)processen binnen organisaties en juridische dienstverlening. Een hbo-jurist is oplossingsgericht, ondernemend en beschikt over onderzoekend vermogen. Hij/zij is in staat om juridische diensten en producten (verder) te ontwikkelen.

 

Op mbo-niveau wordt de opleiding Juridisch administratief dienstverlener aangeboden. Daarbij gaat het vooral om juridisch administratieve beroepen waarbij ondersteunende administratieve werkzaamheden worden vervuld zoals het verrichten van dossierwerkzaamheden, het verzorgen van klantcontact en opstellen en invullen van standaarddocumenten. Het werk van een hbo-jurist gaat, zoals hierboven beschreven, een stap verder.

Rechtsgeleerdheid?

Afgestudeerden van de opleiding HBO-Rechten zijn breed opgeleide professionals, die zich onderscheiden met kwalificaties op het gebied van klantgerichte dienstverlening en het organiseren van juridische processen. Een afgestudeerde van de HBO-Rechtenopleiding is start bekwaam. Hij/zij heeft praktijkervaring opgedaan in het toepassen van beroepscompetenties en beschikt over generieke hbo-kwalificaties, zoals communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden en leervaardigheden. Hij/zij is proactief, oplossingsgericht, klantgericht en omgevingsgericht en heeft een ondernemende houding.

De bachelor Rechtsgeleerdheid is gericht op het aanleren van academische vaardigheden die nodig zijn om door te stromen naar een academische juridische masteropleiding (bijvoorbeeld de master Nederlands recht of de master Internationaal- en Europees recht). De wo-jurist richt zich op rechtsontwikkeling, in plaats van rechtstoepassing en is in staat om rechtsbronnen verder te helpen ontwikkelen. Competenties liggen vooral op het gebied van academische vaardigheden en het uitvoeren van rechtswetenschappelijk onderzoek. De hbo-jurist daarentegen richt zich op rechtstoepassing en onderscheidt zich door een praktijkgerichte benadering van het recht. Hij heeft een onderzoekende houding, kan kennis van anderen toepassen en zelf praktijkgericht onderzoek uitvoeren in het kader van beroepstaken of beroepsvraagstukken.

Het is mogelijk om vanuit de opleiding HBO-Rechten door te stromen naar de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid of een juridische masteropleiding.

Er zijn mogelijkheden om met een propedeuse HBO-Rechten door te stromen naar de bachelor Rechtsgeleerdheid (aangeboden door een universiteit). Soms gelden er aanvullende toelatingseisen, bijvoorbeeld dat je de propedeuse binnen één studiejaar moet hebben behaald of dat je een bepaald cijfergemiddelde moet hebben. Kijk voor meer informatie op de website van de onderwijsinstellingen die de bachelor Rechtsgeleerdheid aanbieden.

Het is mogelijk om met een bachelor HBO-Rechten door te stromen naar een juridische masteropleiding. Voorafgaand aan de toelating moet eerst een schakelprogramma (vaak een pre-master genoemd) worden gevolgd. Het programma en de toelatingseisen kunnen per masteropleiding verschillen. Kijk voor meer informatie op de website van de onderwijsinstellingen die juridische masteropleidingen aanbieden!

HBO-Rechten leidt breed op voor vele juridische beroepscontexten. Hbo-juristen zijn voornamelijk werkzaam binnen overheidsorganisaties, de juridische dienstverlening en het bedrijfsleven. De opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening richt zich vooral op dienstverlenende organisaties en instellingen in het sociale domein, bijvoorbeeld (semi-)overheidsorganisaties zoals gemeentelijke diensten, het juridisch loket, woningbouwverenigingen en reclassering of maatschappelijke organisaties die zich richten op dienstverlening aan groepen of individuen in een financieel, sociaal en/of anderszins kwetsbare positie, zoals adviesbureaus voor schulphulpverlening.

Het verschil zit voornamelijk in de beroepsrollen en functies in het werkveld en de daarvoor benodigde kennisbasis en competenties. De hbo-jurist beschikt over een diepe en brede juridische kennisbasis en competenties op het gebied van praktijkgericht juridisch onderzoek en communicatie. De sociaal juridische dienstverlener beschikt naast een juridische kennisbasis over een sociaal wettenschappelijke kennisbasis (zoals psychologische en maatschappelijke achtergronden van gedrag, kennis over omgaan met cliënten en organisaties) en competenties op het gebied van methodisch handelen en sociaaljuridisch praktijkgericht onderzoek.

Landing-OOA-focus.jpg

Open avond deeltijd

Meer informatie

Video's: studeren bij Saxion

Hulp nodig bij je studiekeuze?

Weet jij al in welke sector jouw interesse ligt maar nog niet goed welke opleiding of cursus bij jou past? Of weet jij al welke opleiding je aanspreekt, maar twijfel je of dit 100% is wat je wilt? Maak dan gebruik van ons oriëntatie gesprek of het Studieadvies op maat!

Heb je een vraag?

Neem dan contact op met het Saxion Informatie Centrum. We proberen jouw vragen direct te beantwoorden. Of we brengen jou in contact met iemand binnen Saxion die jou verder kan helpen.