Onderwijs & Opleiden5.jpg
Deeltijd

Taalcoördinator

In de post-hbo opleiding tot taalcoördinator leer je hoe je een taalbeleidsplan voor de basisschool opstelt. De opleiding is gericht op het ontwikkelen van dit taalbeleidsplan, waarvoor je als taalcoördinator verantwoordelijk bent. In overleg met de directie en het team stel je dit taalbeleidsplan voor jouw basisschool op, voor de komende paar jaar. Tijdens deze opleiding werk je aan de drie rollen van de taalcoördinator: excellente taalleraar, gesprekspartner en begeleider en mede-eigenaar van taalbeleid.

Meld je nu aan

Selecteer je startdatum en stad naar keuze en kies 'aanmelden'.

Inschrijven voor deze cursus is momenteel niet mogelijk. Nieuwe data volgen.

Vragen over deze cursus?

 • Type

  Cursus

 • Start

  Volgt

 • Studiebelasting

  (reguliere route) 300 uren

 • Vakgebied

  Onderwijs & Opleiden

 • Duur

  18 maanden

 • Prijs

  € 2.700,00

 • Plaats

  Deventer

 • Lesdagen

  Maandagmiddag 14.45 - 18.00 uur

Wat kun je straks?

Na het volgen van de post-hbo opleiding tot taalcoördinator kun jij straks:

 • een centrale rol spelen bij het doorvoeren van vernieuwingen en verbeteringen op het gebied van taalonderwijs;
 • het taalbeleidsplan voor jouw basisschool schrijven (en daarna actualiseren) in samenwerking met de directie en de rest van het team.

Stel een taalbeleidsplan op voor komend jaar

Tijdens de opleiding stel je een taalbeleidsplan op. In het volgende schooljaar kun je hier direct mee aan de slag. De opleiding bereidt jou hier in inhoudelijke en praktische zin op voor.

Inhoud

Als taalcoördinator ben jij op jouw basisschool de centrale persoon bij het doorvoeren van vernieuwingen en verbeteringen op het gebied van taalonderwijs. Tijdens de opleiding moet je in de gelegenheid zijn om op je eigen basisschool diverse opdrachten uit te voeren, waaronder het maken van een analyse van het huidige taalonderwijs en het opstellen van een taalbeleidsplan.

Het grootste deel van de opleiding wordt gevuld met inhoudelijke bijeenkomsten, waarin we nieuwe inzichten op het gebied van taaldidactiek bespreken. Verder ga je je tijdens een aantal intervisiebijeenkomsten verdiepen in de verschillende rollen die het taalcoördinatorschap met zich meebrengt en bespreek je met je medestudenten de ervaringen die je als taalcoördinator opdoet.

Een opgeleide taalcoördinator speelt een voortrekkersrol bij (taal)beleid op mesoniveau. De taak als taalcoördinator past goed binnen de functiedifferentiatie in het kader van integraal personeelsbeleid (LB-functie).

Doel

De taalcoördinator heeft aan het einde van de opleiding specifieke competenties op het gebied van:

 • visie op taalonderwijs (taal, taalleren en taalonderwijs)
 • interactief taalonderwijs en een beredeneerd aanbod
 • taalbeleid
 • coaching en begeleiding

De intentie is om het taalbeleidsplan ook daadwerkelijk, na afloop van de opleiding, in het daaropvolgende schooljaar te implementeren.

Programma

De opleiding bestaat uit 15 bijeenkomsten en vindt plaats bij Saxion. De studiebelasting bedraagt 300 uur. Het minimum aantal deelnemers is 10 en het maximum 20.

Afronding

Certificering

Je ontvangt post-hbo-certificaat van Saxion mits de eindopdracht (het schrijven van een schoolspecifiek taalbeleidsplan en de presentatie daarvan) met een voldoende is afgerond.

Praktische informatie

Lesdagen en locaties

Locatie: Saxion Deventer

De bijeenkomsten zijn op maandagmiddag van 14.45 - 18.00 uur op de volgende data:

 • 02-10-2023 introductie
 • 06-11-2023
 • 11-12-2023
 • 08-01-2024
 • 05-02-2024
 • 04-03-2024
 • 08-04-2024
 • 13-05-2024
 • 17-06-2024

Schooljaar 2024-2025

 • 16-09-2024
 • 14-10-2024
 • 18-11-2024
 • 16-12-2024
 • 27-01-2025
 • 03-03-2025
 • 31-03-2025 diplomering

Kosten

€ 2.700,- p. p. inclusief intervisiebijeenkomsten.
Hierbij gaan we uit van minimaal 10 deelnemers.

Wil je gebruik maken van termijnbetaling? 

Termijnbetaling is over het algemeen mogelijk indien het cursusbedrag hoger is dan € 1.000. Hieraan zijn € 24 administratiekosten verbonden. Nadat je aanmelding is goedgekeurd ontvang je van ons een factuur met het verzoek om je cursusbedrag te betalen. Je kunt op dat moment zelf aangeven of je in termijnen wilt betalen of dat je het gehele bedrag in één keer betaalt. 

Toelating en aanmelden

Toelating

Deze opleiding is bedoeld voor leerkrachten, RT'ers en IB'ers in het primair onderwijs met interesse in de taalontwikkeling van kinderen, taal en taaldidactiek.

Aanmelden

Aanmelden doe je via de knop Aanmelden op deze pagina. Na aanmelding ontvang je bericht over de verdere procedure, plaatsing en wijze van betalen.

Voor algemene informatie kun je contact opnemen met:
Annet Vrolijken, projectcoördinatie Transfer
T: 06 20353748
E: a.m.t.vrolijken@saxion.nl