Toelating

De informatie op deze pagina geldt voor het studiejaar 2020-2021. De toegangseisen kunnen onderhevig zijn aan veranderingen in overheidsbeleid en Saxion of University of Greenwich reguleringen.

Om toegelaten te worden tot de opleiding ben je in het bezit van:

  • Een bachelordiploma in de richting Facility- of Vastgoedmanagement, of een aanverwant gebied zoals de opleidingen Technische Bedrijfskunde, Bouwkunde, of Hotel Management, of een vergelijkbaar veld.
  • Engelse taalvaardigheid van TOEFL 550, IELTS 6.0 of vergelijkbaar (enkel van toepassing op NON-EU studenten)

Optioneel intakegesprek

Studenten die zich inschrijven voor de opleiding worden uitgenodigd voor een intakegesprek. Het intakegesprek richt zich op de match tussen jouw achtergrond en verwachtingen enerzijds, en de inhoud van de opleiding anderzijds.

Cursusgeld

Het cursusgeld voor deze opleiding bedraagt voor het studiejaar 2020-2021 € 9,950. Dit cursusgeld omvat niet de volgende kosten:

  • Een optionele module in 'Academic English Writing' € 150
  • Een studiereis naar University of Greenwich in London (exclusief vervoer en accommodatie) € 150
  • Literatuur (ongeveer) € 825
  • De extension fee (kosten voor verlenging) van € 2,500 (per verlengingsjaar) verschuldigd na de nominale duur van de opleiding.

* Voor Nederlandse studenten is er een mogelijkheid om in termijnen te betalen.

De huidige coronacrisis heeft een significante invloed op de gehele samenleving, waaronder het hoger onderwijs. Voor de doorstroom van de bachelor- naar de masteropleiding geldt in zijn algemeenheid dat voorkomen moet worden dat studenten studiejaar 20-21 niet kunnen starten met hun vervolgopleiding, omdat zij door de coronacrisis één of enkele onderdelen van hun bacheloropleiding niet voor 1 september hebben kunnen afronden.
 
Bij Saxion University of Applied Sciences kunnen studenten die bij de start van studiejaar 20-21 hun bacheloropleiding nog niet hebben afgerond voorwaardelijk worden toegelaten en als student worden ingeschreven. Om voor de voorwaardelijke inschrijving in aanmerking te komen, dient de aspirant-student een studieplan op te stellen en deze voorzien van een afrondingsadvies van de studieloopbaanbegeleider voor te leggen aan de course director/admission officer van de masteropleiding.  De coursedirector bepaalt op basis van de haalbaarheid van de combinatie van tegelijkertijd afronden van de bacheloropleiding en volgen van de masteropleiding, gedurende de periode september 2020- tot januari 2021, of de aspirant-student ingeschreven kan worden voor de masteropleiding. Deze voorwaardelijke toelating geldt tot 1 januari 2021. Indien het de student niet lukt om voor 1 januari 2021 aan de instroomeisen te voldoen (met andere woorden om de bacheloropleiding af te ronden voor 1 januari 2021), dient hij/zij alsnog de opleiding te verlaten en wordt hij/zij uitgeschreven voor deze masteropleiding. 

Neem voor de specifieke voorwaarden en/of een gesprek om te bekijken of het verstandig is om gebruik te maken van deze voorwaardelijke toelating contact op met de opleiding (course director / admission officer).

Meer informatie

Neem voor meer informatie over het programma, de toelatingseisen en toelatingsprocedures contact op met Saxion (HBS) Master Office.

Saxion (HBS) Master Office
T. +31 (0)88 - 019 6145 or +31 (0)6 - 4559 4396
(op werkdagen van 08:30 - 16:30)
E. a.m.h.krisman@saxion.nl

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Servicepoint. Servicepoint vind je in Deventer en Enschede en is op elke werkdag geopend. Alle (toekomstige) Saxion-studenten kunnen hier terecht, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.