Wiskunde vooraf bijspijkeren?

Wil jij een technische opleiding volgen bij hogeschool Saxion en heb je tijdens je vooropleiding weinig wiskunde gehad? Dan kun je bij Saxion de cursus Basisvaardigheden Wiskunde volgen. Hiermee ben je beter voorbereid op het hbo. 

Waar en wanneer?

De cursus start op 14 februari 2023 bij Saxion in Enschede.Tijdens 8 lessen op de dinsdagmiddag van 16-18 uur, werk je met een docent en medestudenten in kleine groepen aan wiskundevraagstukken. Cursusdata zijn: 14-21 februari, 7-14-21-28 maart en 4-11 april 2023.

Inhoud cursus

-  Instructielessen door Saxion
-  Praktische oefeningen met computerprogramma Möbius

Onderstaand overzicht geeft een globale indicatie van het programma:

Basis rekenen

Tweedegraads functies

Machten

Breukfuncties

Merkwaardige producten en ontbinden

Machtsfuncties en wortelfuncties

Breuken

Exponentiële en logaritmische functies

Formules en grafieken

Lineaire functies

Voor wie is de cursus

De cursus is bedoeld voor iedereen (leerlingen/studenten/bedrijfsleven) die een minimale wiskundige kennis bezit. Ook kun je deelnemen als je extra ondersteuning wilt voor wiskunde.

LET OP: De cursus is puur bedoeld als bijles. Na afloop ontvang je een certificaat. Het geeft geen recht op vrijstelling voor wiskunde.

Aanmelden en kosten

Je kunt je aanmelden voor deze cursus door een e-mail te sturen naar wiskunde@saxion.nl, onder vermelding van je naam, het factuuradres, je telefoonnummer en je opleiding. De deadline voor aanmelding is 8 februari 2023! De cursus gaat door bij minimaal 15 deelnemers. De kosten voor de cursus bedragen € 150,- (inclusief lesmateriaal).

Vragen?

Heb je nog vragen? Mail dan naar wiskunde@saxion.nl.