Jan Laan

"Wat we nu aan het doen zijn? Ik ben samen met andere studenten aan het werk aan ons Smart Solutions-project, een opdracht van het lectoraat Duurzame Energievoorziening met de titel Optimization of Energy Efficient LED drivers. ‘We’ dat zijn drie studenten Elektrotechniek: Jesse Knol, Wesley Phagoe en ikzelf en Thijs Teerlink, student Technische Natuurkunde. Aanvankelijk was het een opdracht van een start-upbedrijf dat een idee had over de aansturing van LED-lampen.

Onze onderzoeksresultaten kunnen straks bij bepaalde lessen ingezet worden.

Jan Laan

LED-lampen hebben een omvormer nodig om licht uit te kunnen zenden en dat start-upbedrijf had een conceptidee voor een zuinigere versie, die bovendien het netwerk minder zou belasten. Helaas verliep de samenwerking met die start-up door omstandigheden zo moeizaam, dat de samenwerking is stopgezet. Dat is jammer, maar we kunnen ons nog wel motiveren hoor! We hebben nu echt ons eigen project en werken gewoon verder met onze eigen ideeën, in plaats van dat we aangestuurd worden. En we rapporteren gewoon aan het lectoraat. De samenwerking in onze groep verloopt prima. De student Technische Natuurkunde doet vooral de metingen met het licht, zodat deze informatie doorgestuurd kan worden naar LabView. Het komt mooi uit dat zijn studie meer op onderzoek is gericht dan bij Elektrotechniek,dat meer praktisch van aard is.

Voor het project hebben we een concept gebouwd, dat ligt hier op tafel. Dit concept werkt op een lagere spanning dan de netspanning. Het was eigenlijk de bedoeling dat een volgende groep hieraan verder zou werken, maar door het stopzetten van de samenwerking met het bedrijf gaat dat niet door. Maar volgens onze begeleider kunnen onze resultaten straks wel bij bepaalde lessen ingezet worden."