Kind met landkaart in handen

Saxion biedt beginnende en ervaren leerkrachten een uitgebreid aanbod op het gebied van Dalton. Denk hierbij aan alle daltoncertificaten en daltonscholing op maat. ‘No method, no system’ (Parkhurst).

Ons Dalton-aanbod

Professionalisering

Saxion is dé kennispartner op het gebied van daltononderwijs in de regio en daarbuiten. Saxion Dalton ondersteunt scholen graag bij het verder uitbouwen van hun (dalton-)kwaliteit. Dit kan zowel in de vorm van het begeleiden van schoolontwikkeling via de daltoncoördinator en/of directeur als in de vorm van een op maat gesneden cursus of ontwikkelingstraject voor het hele team. Vaak blijkt een combinatie van beide onderdelen erg effectief.

Bekijk de cursussen
Twee kinderen gehurkt met schrift

Kennisdeling en onderzoek

Het lectoraat Vernieuwingsonderwijs van Saxion doet onder andere onderzoek op het gebied van daltononderwijs. Het gaat hierbij o.a. om de vraag wat het daltononderwijs inhoudt en hoe effectief daltononderwijs is. Deze thema’s komen ook terug in de scholingen van Saxion Dalton.

Meer over kennisdeling en onderzoek
Man met kind op voorgrond

Nederlandse Dalton Vereniging

De Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) heeft een licentie verleend aan Saxion Dalton op basis waarvan de cursussen voor alle bestaande certificaten verzorgd mogen worden: daltonleraar PO, dalton onderwijsassistent, dalton pedagogisch medewerker, daltoncoördinator en dalton leidinggevende.

Lees meer over de NDV
kelly-sikkema-198975-unsplash.jpg

Contact

Heb je een inhoudelijke of praktische vraag? Bekijk met wie je contact kunt opnemen. Ook vind je hier alle relevante contactgegevens.

Bekijk de contactinformatie
Kind op schommel

Kennis is macht, kennis delen is kracht.

Dalton Team Saxion