Dalton Deventer

Dalton is onderdeel van de Academie voor Pedagogiek en Onderwijs (APO), de lerarenopleiding van Saxion. Binnen de academie is een team van opleidingsdocenten actief op het terrein van het daltononderwijs.

Wij zijn in onze begeleiding sterk gericht op het vergroten van de opbrengsten van het onderwijs. Rendement en effectiviteit zijn belangrijk. Dit betreft dan zowel leeropbrengsten als de voor dalton o zo belangrijke persoonlijkheidsontwikkeling.

We zijn er trots op dat we in nauw overleg met de school en ons team maatwerk kunnen leveren.

Dalton-certificaten

De Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) heeft een licentie verleend aan DaltonDeventer op basis waarvan alle cursussen voor alle bestaande certificaten verzorgd mogen worden: daltonleraar po en vo, daltonpedagogisch medewerker ko, daltoncoördinator en  daltonleidinggevende. Dit houdt in dat de NDV achter de inhoud van de cursussen staat en dat DaltonDeventer ook gerechtigd is cursussen te verzorgen die leiden tot het officiële daltoncertificaat. Er wordt met de NDV gewerkt aan een officiële certificering voor daltonvisiteurs.

De Academie voor Pedagogiek en Onderwijs is lid van de Nederlandse Dalton Vereniging en is 'member of Dalton International'.

Logo Dalton

Onderzoek Daltononderwijs

Het lectoraat Daltononderwijs en onderwijsvernieuwing van Saxion doet onderzoek op het gebied van daltononderwijs. Het gaat hierbij o.a. om de vraag wat het Daltononderwijs nu verder inhoudt en hoe effectief Daltononderwijs is. Deze thema’s komen ook terug in de scholingen van DaltonDeventer. 

Meer over het lectoraat
Kind aan tafel

  • ontwikkelen en verspreiden kennis van het daltononderwijs (zie ook www.focusopdalton.nl);
  • begeleiden leraren die werkzaam zijn in het daltononderwijs;
  • ondersteunen po- en vo-scholen in hun ontwikkeling tot (of als) daltonschool;
  • begeleiden samenwerkingsverbanden kinderopvang daltonschool naar dalton-IKC;
  • leiden dalton coördinatoren op en begeleiden coördinatorennetwerken;
  • scholen po- en vo-visiteurs van de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV);
  • verzorgen workshops in binnen- en buitenland; 
  • leiden studenten en leraren op voor het daltoncertificaat; 
  • organiseren het landelijk daltoncongres voor de NDV.

Opleiding voor het daltoncertificaat

In ons aanbod vindt u allereerst cursussen, die leiden tot het certificaat daltonleerkracht. Deze cursus wordt aangeboden voor complete teams, maar ook voor nieuwe docenten op daltonscholen, waarvan de meeste teamleden al een daltoncertificaat bezitten.

Leren van en met elkaar

Daltonscholen kunnen veel leren van elkaar en elkaar in hun ontwikkeling ondersteunen. Vanuit deze visie begeleiden we daltonregio’s in het opbouwen van een intervisienetwerk van daltoncoördinatoren. Ook bieden wij studietweedaagsen aan, waarin uitwisseling van good practices centraal staat.

Cursusaanbod

Daarnaast hebben we een cursusaanbod beschreven. Dit cursusaanbod is bedoeld om u een idee te geven van onze mogelijkheden. We hebben het beperkt gehouden, omdat we de ervaring hebben dat het vaak effectiever is om samen met een schoolteam een op maat geschreven scholings- en begeleidingsstraject te ontwikkelen. Dit op basis van bijvoorbeeld de visitatie-adviezen of een tussentijdse nulmeting.

Schoolontwikkeling en begeleiding

DaltonDeventer ondersteunt scholen graag bij hun verdere uitbouw van hun (dalton-) kwaliteit. Dit kan zowel in de vorm van het begeleiden van schoolontwikkeling via daltoncoördinator en/of directeur en natuurlijk ook in de vorm van een op maat gesneden cursus- of ontwikkelingstraject voor het hele team. Vaak blijkt een combinatie van beide onderdelen erg effectief.

René Berends, Saxion

Drs. Rene Berends

Daltonopleider/onderzoeker

088 - 019 3680 LinkedIn
Drs. Hilde-Marie van Slochteren

Drs. Hilde-Marie van Slochteren

Daltonopleider/daltonontwikkelaar

088 019 5230
Marrit_100x150.jpg

Drs. Marrit Demmer

Daltonopleider/daltonontwikkelaar

088 019 3319
Luuk Sanders

Luuk Sanders

Daltonopleider

088 019 3651
Wim Vermeulen

Drs. Wim Vermeulen

Daltonopleider/daltonontwikkelaar

088 019 3468
Hans+Wolthuis_100x150.jpg

Drs. Hans Wolthuis

Daltonopleider/daltonontwikkelaar

06 190 734 22

Inhoudelijke vragen

Voor meer informatie en inhoudelijk vooroverleg over een teamgerichte nascholing (die ook kan leiden tot certificering van teamleden), kunt u contact opnemen met:

Hans Wolthuis
T: 088 019 3085 | M: 06 190 734 22
E: h.j.a.m.wolthuis@saxion.nl

Praktische vragen

Voor meer praktische informatie over de cursus en aanmelding kunt u contact opnemen met:

Anita Schenkeveld, projectcoördinator Saxion APO bureau professionalisering
T: 088 019 3184 
E: m.j.h.schenkeveld@saxion.nl

Adres

Bezoekadres: Saxion, Handelskade 75, Deventer 
Postadres: Postbus 70.000, 7500 KB, Enschede

Aanmelden

Om u aan te melden voor een cursus of begeleidingstraject kunt u gebruik maken van het aanmeldingsformulier. Natuurlijk kunt u inschrijvingsformulieren (telefonisch of digitaal) aanvragen bij Anita Schenkeveld. Zij zal ook graag een eerste intake-afspraak met u regelen.

NDV-certificaten

DaltonDeventer beschikt over brede ervaring in het verzorgen van nascholing, begeleidings- en coachingstrajecten in het primair en voortgezet onderwijs.

De afgelopen jaren ontwikkelde DaltonDeventer in samenwerking met de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) scholingstrajecten voor het certificaat dalton pedagogisch medewerker en daltonlicentie kinderopvang, bso.

Potloden

Certificaten

Master Leren & Innoveren

Wil jij een master halen en je tegelijkertijd verder professionaliseren in daltononderwijs? Neem je graag het voortouw in het verbeteren van het daltononderwijs op jouw school? Schrijf je dan in voor de Master Leren en Innoveren Onderzoekende Onderwijsontwerper. Deze master heeft een speciale en unieke track daltononderwijs. De master leidt je op tot onderzoekende onderwijsontwerper. Ondertussen verruim je door middel van de mastertrack je daltonkennis en -vaardigheden.