Vernieuwend Onderwijs

Wenselijk en effectief onderwijs: toen, nu en later

Het lectoraat vertaalt onderzoeksresultaten naar concrete oplossingen voor het onderwijs en draagt bij aan de kennis en het denken over onderwijsvernieuwingen.

Het Lectoraat Vernieuwend Onderwijs draagt bij aan de kennis en het denken over onderwijsvernieuwingen. Het gaat om: (1) Historische vernieuwingen, zoals in de traditie van Dalton, Montessori, Jenaplan en Freinet, (2) Hedendaagse vernieuwingen, rondom bijvoorbeeld burgerschapsonderwijs en digitale geletterdheid, en (3) Toekomstige vernieuwingen, die bijvoorbeeld nodig zijn vanwege het lerarentekort. 

Onze expertises

Traditioneel Vernieuwingsonderwijs

Met kennis over de traditie, ontwikkeling en effectiviteit van Dalton-, Montessori-, Jenaplan- en Freinetonderwijs dragen we bij aan goed onderwijs.

Future Learning Lab

In en met het Future Learning Lab ontwikkelen we en toetsen we kritisch ‘next practices’ in het onderwijs. 

Praktijkgericht onderwijsonderzoek

Door praktijkgericht onderwijsonderzoek werken we aan professionalisering, praktijkoplossingen, en visieontwikkeling. Zo komen theorie en praktijk samen voor onderwijsverbetering.

Symen van der Zee

Vragen?

Neem contact met ons op!

Symen van der Zee

Lector Vernieuwend Onderwijs
Bezoek onze pagina op LinkedIn

Nieuws over het lectoraat

Onze focus

Ons onderzoek gaat over de vorming van leerlingen, over de inrichting van onderwijs en professionalisering, en over onderwijstechnologie. Hierbij focussen we ons op de wenselijkheid en effectiviteit van onderwijsvernieuwingen.

Vorming

We willen de toekomstige generatie inleiden in onze cultuur, voorbereiden op een snel veranderende samenleving en ondersteunen in de ontwikkeling van de autonomie en het vermogen om zelf persoonlijke levenskeuzes te maken. Wat dit betekent voor het onderwijs? Dat onderzoeken wij vanuit historisch en wijsgerig perspectief en met het oog op effectiviteit.

Tuinieren.jpg

Inrichting van het onderwijs en professionalisering

Het groeiende lerarentekort en de hierdoor toenemende kansenongelijkheid schreeuwen om oplossingen. We onderzoeken hoe het onderwijs anders georganiseerd kan worden. Daarbij hebben we aandacht voor de professionalisering van leraren, met het oog op uitdagingen die een andere inrichting van het onderwijs met zich meebrengen.

Leerlingen staan om tafel heen en bekijken documenten

Onderwijstechnologie

Als lectoraat onderzoeken we de mogelijkheden en ook de mitsen en maren van onderwijstechnologie. We richten ons op de inzet ervan en het professionaliseren van (aanstaande) leraren op het gebied van ‘next practices’. We gaan na hoe onderwijstechnologie een waardevolle bijdrage kan leveren aan de vorming van leerlingen. 

Leerlingen gebruiken ipad in de klas

Het lectoraat vernieuwingsonderwijs heeft voor de Nederlandse Dalton Vereniging een belangrijke rol gespeeld in het slaan van de brug wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk. Het toegankelijk maken van verschillende onderzoeken in een reeks boeken en andere publicaties heeft de daltonpraktijk een boost gegeven. Met name de boeken Focus op Dalton en LEF.

Willem Wagenaar, voorzitter Nederlandse Dalton Vereniging

Hoe kunnen we samenwerken?

"Ben je actief met ontwikkeling, verbetering en vernieuwing van onderwijspraktijken en -technologieën? Onderzoek kan je kennis en expertise vergroten, nieuwe inzichten verwerven en mogelijk bijdragen aan positieve veranderingen in het onderwijs. Neem contact met ons op om eventuele samenwerkingsmogelijkheden te verkennen." (Symen van der Zee, lector Vernieuwend Onderwijs, s.vanderzee@saxion.nl)   

Laten we samen naar een oplossing zoeken

Bekijk de mogelijkheden

Onze partners

website website website website website website website website website Website website

Onze onderzoekers

Het lectoraat in de media

  • Ruimte om eigen idealen te vormen en na te streven, artikel, montessori.nl
  • Montessori en burgerschap balanceren tussen toerusten en ruimte geven, publicatie, montessori.nl
  • Perspectives on Montessori, artikel, montessori.nl
  • Dalton = LEF, column, dalton.nl
  • Hoe doen we het goede goed, nieuwsbericht, dalton.nl
  • Evidence based montessorionderwijs: doen wat werkt, artikel, montessori.nl
  • Daltoncafé schooljaar 2023-2023, nieuwsbericht, dalton.nl
  • Een lesje in burgerschap, column, dalton.nl

Samenwerking lectoraat, werkveld en onderwijs

Het lectoraat Vernieuwend Onderwijs heeft een nauwe samenwerking met de verenigingen van de traditionele vernieuwingsscholen (NDV, NMV, NJPV en Freinetbeweging). Ook zorgen we voor kennisdeling en samenwerking met de pabo en met bureau Transfer van de Academie Pedagogiek en Onderwijs.

We zijn ook nauw betrokken bij het cursusaanbod van de Academie Pedagogiek en Onderwijs. Met name op het gebied van Montessori, Dalton en onze onderzoeksthema's. 

Gerelateerde lectoraten