College van Bestuur - 2024

Maak kennis met het bestuur van Saxion. Het College van Bestuur bestuurt en vertegenwoordigt Saxion. De Raad van Toezicht controleert of zij hun taken goed uitvoeren. Dankzij medezeggenschap heb je als student of medewerker het recht om mee te praten over de besluitvorming bij Saxion.