College van Bestuur van Saxion met Jan Willem Meinsma, Anka Mulder en Timo Kos voor het gebouw in Deventer

Maak kennis met het bestuur van Saxion. Het College van Bestuur bestuurt en vertegenwoordigt Saxion. De Raad van Toezicht controleert of zij hun taken goed uitvoeren. Dankzij medezeggenschap heb je als student of medewerker het recht om mee te praten over de besluitvorming bij Saxion.