Lector Steven Dorrestijn in het Saxion-gebouw

Sociale & Economische innovatiemethoden

Innovatie is niet alleen een kwestie van technologie, maar bij innovatie draait het ook om methodologie. Een goede methodologie vraagt vaak zelf ook om innovatieve stappen.

Het zwaartepunt Sociale en economische innovatiemethoden of Key enabling methodologies richt zich op sociale en economische innovatie die ondersteunend is voor onderzoek en innovatie. Thema’s van projecten binnen het zwaartepunt zijn transitie, impact en participatie. Bij impact denken we ook aan de acceptatie, doorwerking, en bedoelde en onbedoelde effecten van innovaties. Bij participatie denken we aan inspraak, eigen regie, mens-techniekinteractie en inclusiviteit.


Lectoren

Een lector is een gepromoveerde onderzoeker die praktijkgericht onderzoek verricht. Daarnaast leidt een lector de onderzoeksgroep, ook wel het 'lectoraat', waarbinnen dit onderzoek wordt uitgevoerd. Meer weten over de expertises van een lector? Klik op de naam om zijn of haar profiel te lezen.

Nieuws over maatschappelijke innovatie

Vragen voor onze lectoren

Rozanne Harleman.jpg

Rozanne Harleman

Persvoorlichter (ma t/m vrij)

06 - 8362 4197