Studenten zitten samen

Veelgestelde vragen

Jaarlijks stappen tientallen studenten van de Universiteit Twente in, of direct aansluitend aan, hun eerste studiejaar over naar een studie voor hoger beroepsonderwijs. Vaak is dat een verstandige beslissing.

Helaas gaat daarbij vaak kostbare studiefinancieringstijd verloren. Soms omdat de overstap midden in het studiejaar plaatsvindt, soms ook omdat aan de universiteit behaalde studieresultaten niet 'meegenomen' kunnen worden naar de nieuwe studie.

Om de overstap zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben de Universiteit Twente en Saxion afspraken gemaakt. De opleiding kan je vertellen of dit ook voor de studie van jouw keuze geldt.

Meer informatie

Heb je vragen over doorstromen van de UT naar Saxion? Stuur dan een e-mail naar: doorstroom@saxion.nl. Je krijgt dan per omgaande antwoord of je krijgt de contactgegevens toegemaild van de overstapcoördinator van de gewenste Saxion opleiding zodat je een afspraak met hem of haar kunt maken.

Met het behalen van je bacheloropleiding heb je goede kansen op de arbeidsmarkt. Wil en kan je meer? Binnen hogeschool Saxion worden meerdere hbo-masterprogramma’s aangeboden, daarnaast werkt Saxion samen met Universiteit Twente om studenten de mogelijkheid te bieden om door te stromen naar een universitaire master

Je kan zowel tijdens als na het afronden van je bachelorsdiploma beginnen met de voorbereiding op de doorstroom naar een universitaire master. Wil je na je hbo-opleiding een universitaire master doen? Dan rond je bij Universiteit Twente eerst het pre masterprogramma af wat bij jouw master hoort. Saxion biedt ook de mogelijk om tijdens je Saxion-programma een doorstroomminor bij Universiteit Twente te volgen waardoor je tijdens je Saxion-tijd al (een gedeelte van) je premasterprogramma kan volgen. In veel gevallen kan je met het behalen van de doorstroomminor, na het afsluiten van je Saxion-opleiding, direct door met het masterprogramma van je keuze.

Het kiezen voor een doorstroomminor levert je een tijdswinst op, maar is ook financieel aantrekkelijk: tijdens de doorstroomminor volg je onderwijs bij Universiteit Twente zonder dat je hier extra collegegeld voor betaalt.