Saxion Parttime School - flexibel onderwijs

De 21st century skills en kennis. Heb jij ze al in huis? Onze wereld verandert snel. Kun jij meeveranderen met de nieuwe ontwikkelingen die op je pad komen? Vernieuwen is het sleutelwoord, voor bedrijven én hun medewerkers.

“In Nederland wordt steeds langer gewerkt; een werkzaam leven van 45 jaren wordt heel gewoon. Geen enkele opleiding kan kennis voor 45 jaren overbrengen. Een leven lang leren is dus bittere noodzaak. De Saxion Parttime School verzorgt het onderwijs voor werkenden”

Anka Mulder
Anka Mulder (collegevoorzitter Saxion), bron: www.driestedenbusiness.nl

Modulair onderwijs

Flexibel, modulair en eigentijds hbo deeltijdonderwijs. Wat betekent dat nou eigenlijk?

  • Blended learning: mix van thuis, online én groepsgewijs op de hogeschool studeren.
  • Elke opleiding heeft twee startmomenten per jaar.
  • Modulen hebben vier startmomenten per jaar en worden op verschillende locaties aangeboden.
  • Versnel of vertraag zelf je studietempo, zoals jij dat wilt.
  • Volg één module of maak een modulenmix die past bij jouw opleidingsvraag. En mocht je de smaak te pakken hebben,  kun je modulen stapelen tot een hbo-diploma! Na 4 jaar (standaardroute) ontvang je een bachelor titel. Bij enkele  opleidingen is het mogelijk na 2 jaar een Associate degree te behalen.
flexibel-onderwijs-sps.jpeg

Jouw werkervaring telt!

Veel professionals hebben zich door de jaren heen ontwikkeld in hun werk. Vaak door opgedane werkervaring, soms ook door een of meerdere cursussen, of een niet afgemaakte hbo-opleiding. Waardevolle kennis of ervaring die soms een voorsprong in jouw (toekomstige) studietraject kan opleveren. Dit kan door het valideren van jouw werk- en leerervaring voorafgaande aan de opleiding. Met een studiecoach bespreek je de mogelijkheden voor validering.

Mogelijkheden voor validering
deeltijd opleidingsvideo's

Versnellen of vertragen

Je wilt je hbo-diploma behalen, maar het moet wel te combineren zijn met je werk en je privé-leven. De opleidingen zijn opgebouwd uit een logisch programma. Als je dit programma volgt dan behaal je in 4 jaar je hbo-diploma. Je volgt dan 3 modulen per periode van 10 weken. Je kunt er ook voor kiezen om 1 of 2 modulen per periode te volgen en daardoor langer over je opleiding te doen, zodat je meer tijd hebt voor andere activiteiten.

Je kunt je opleiding ook versnellen. Op basis van een module kun je inschatten of je de lessen wilt volgen of de module ‘leerwegonafhankelijk’ wilt volgen. Dit betekent dat je zelfstandig de online module bestudeert en een beroepsproduct maakt, zonder dat je de lessen volgt. Hierdoor kun je 4 of zelfs meer modulen per periode afronden, waardoor je je opleiding kunt versnellen.

Als je eerder een hbo-opleiding hebt gevolgd is het ook mogelijk om een vrijstellingsverzoek in te dienen bij de examencommissie. Hierdoor kun je vrijgesteld worden voor het volgen van één of meerdere modulen.

Besluit experiment flexibel hoger onderwijs

Als student volg je een studieprogramma dat gebaseerd is op een samenhangend geheel van eenheden van leeruitkomsten conform de richtlijnen in het ‘Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs’. Eén van de vereisten van dit besluit is dat er een onderwijsovereenkomst wordt afgesloten tussen jou (student) en de onderwijsinstelling. Voor meer informatie over het 'Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs' en de vereisten kijk je op de website van Rijksoverheid.