Basisschool de Uitvinding, copyright Frans Nikkels
Organisatie

Groep 9 - Voor een soepelere doorstroom van de basisschool naar het voortgezet onderwijs

Deze week is de 'Leerroute 10-14' bij basisschool de Uitvinding in Enschede gestart. Deze nieuwe leervorm wordt ook wel 10-14 school of tienercollege genoemd. Door de leerlingen zelf wordt het bestempeld als 'Groep 9'. Een logische naam, want in plaats van af te zwaaien na groep 8 en in het diepe te springen, maken ze op basis van persoonlijke leerdoelen een soepele overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.

Dorst, dorstlessers en waterdragers

In leerroute 10-14 worden de leerlingen iedere dinsdag intensief begeleid om hun persoonlijke doelen te behalen. Veelal kan dit dus gaan om het ontwikkelen van vaardigheden, zoals plannen, samenwerken en reflecteren, of het stimuleren van het gevoel van zelfvertrouwen. Jory Tolkamp, onderzoeker binnen het lectoraat Vernieuwisngsonderwijs, en Jeff de Ruyter (projectleider bij Programma Bètatechniek) hebben binnen de leerroute 10-14 'project Dorst' vormgegeven. Het project 'Dorst' biedt de perfecte oefenplaats voor deze doelen. In het project gaan de leerlingen aan de slag met het bedenken van een oplossing voor het watertekort. De aanpak van de LEGO Education Innovation Studio en bèta-burgerschap vormen samen de blauwdruk waar binnen de leeractiviteiten zijn gekozen. Aan het eind van het project presenteren de leerlingen hun gekozen oplossingen. 

Doorstroomprogramma van PO naar VO
"Met het doorstroomprogramma 'van PO naar VO'  beogen we om kortweg drie groepen leerlingen van een soepelere overgang naar het VO te voorzien. Het kan gaan om leerlingen die aan het einde van de basisschool extra uitdaging nodig hebben, leerlingen die behoefte hebben aan meer taal/rekentijd in een kleinere en veiligere setting om oplopende leerachterstanden te voorkomen en leerlingen die om sociaal emotionele redenen meer tijd nodig hebben.", aldus Jory Tolkamp, onderzoeker binnen het lectoraat Vernieuwisngsonderwijs.

Lees en zie meer

Copyright foto: Frans Nikkels

Gerelateerde artikelen

Subsidie TYF Organisatie

Met subsidie samen werken aan het bevorderen van zelfregulatie

15 juli 2019
don't try this at home Organisatie

Column: 21st century skills: don't try this at home

1 juli 2019
Zabukifestival Corporate

Zabuki Festival van start met thema 'Plastic'