Stadscampus Enschede
Organisatie

Saxion-adviseur Sander Annink krijgt award voor zijn landelijke rol in onderwijslogistiek

Anne Hurenkamp
Anne Hurenkamp Leestijd Minuten

Nietsvermoedend zat Sander Annink in de zaal als deelnemer van de jaarlijkse HOlink toen hij op het podium werd geroepen. Daar ontving hij een award voor zijn jarenlange bijdrage aan het stroomlijnen van landelijke onderwijsprocessen voor het hoger en wetenschappelijk onderwijs. “Als hbo-instellingen en universiteiten moeten we continu blijven afstemmen, ook met het Ministerie van OCW en DUO,” vertelt Sander.

We vinden Sander binnen Saxion bij het Keten Competence Center (KCC) dat onderdeel is van de Business Support Organisatie (BSO) van Saxion. Hij houdt zich er als adviseur bezig met de keten Onderwijslogistiek. Daarbij gaat het om alle processen die nodig zijn om het onderwijs binnen Saxion goed te laten verlopen. Inschrijving, roostering, toetsing, diplomering, uitschrijving: er speelt op de achtergrond heel wat in een onderwijsorganisatie. Van het moment dat de studenten over de drempel stappen tot de dag waarop ze Saxion met een diploma verlaten, draaien op de achtergrond de logistieke processen op volle toeren om dat allemaal mogelijk te maken.

“Als hogeschool zitten we natuurlijk niet op een eiland. We maken deel uit van het netwerk van alle hbo’s en universiteiten in Nederland. Omdat we al een aantal jaren werken met de bachelor-master-structuur, zijn alle processen rond het in- en uitschrijven van studenten in die bachelorfase bij hogescholen en universiteiten eigenlijk hetzelfde geworden. Universiteiten bieden uiteraard het mastertraject, maar ook dat verschil met hbo’s wordt kleiner. Bij ons en bij andere hogescholen zit het masteronderwijs in de lift. 

Als je kijkt naar die landelijke processen om studenten zo goed mogelijk te ondersteunen, dan moet je als hbo’s en universiteiten continu blijven afstemmen.

Sander Annink
Sander Annink

Als je kijkt naar die landelijke processen om studenten zo goed mogelijk te ondersteunen, dan moet je als hbo’s en universiteiten continu blijven afstemmen. Verandert een student in Groningen bij DUO iets aan z’n inschrijving en volgt hij een opleiding bij Saxion, dan heeft dat consequenties voor wat er in onze hogeschool in de systemen moet gebeuren. De recente implementatie van het vernieuwde landelijke Studielink-systeem is iets dat we in de volledige breedte met elkaar hebben voorbereid. Als er iets hapert, dan signaleren we dat bijvoorbeeld aan onze Studentenbalie en schakelen we direct op landelijk niveau terug in de keten om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. Ik vind het enorm leuk dat ik die signalerende en coördinerende functie mag vervullen.

Het vragenuurtje van de Tweede Kamer dat we allemaal kennen, is voor mij heel interessant om te volgen. Wat daar langskomt op onderwijsgebied, levert vaak vragen aan het hoger onderwijs op. Ook zie je regelmatig welke kant het beleid opgaat. Als ik naar dat vragenuurtje kijk, dan gaan bij mij de radertjes al draaien: welke invloed heeft deze beslissing op onze systemen, op onze landelijke samenwerking? De halvering van het collegegeld voor eerstejaarsstudenten had bijvoorbeeld de nodige impact.

Ik zit inmiddels een aantal jaren in een denktank van het Ministerie van OCW en in het HO Ketenoverleg met alle hoger onderwijsinstellingen. In de beleidsgroep over wet- en regelgeving bepalen we met elkaar hoe de strategische agenda van OCW de komende jaren van invloed is op de manier waarop wij onze onderwijsprocessen moeten ondersteunen. Het is goed om zo snel mogelijk landelijk in kaart te brengen wat er op ons afkomt. 

Het deeltijdonderwijs, waar Saxion zich met de Saxion Parttime School op richt, is bijvoorbeeld een ontwikkeling die ons qua onderwijslogistiek voor nieuwe, mooie uitdagingen stelt.

Sander Annink
Sander Annink

Het deeltijdonderwijs, waar Saxion zich met de Saxion Parttime School op richt, is bijvoorbeeld een ontwikkeling die ons qua onderwijslogistiek voor nieuwe, mooie uitdagingen stelt. Vergeleken met de reguliere vierjarige bacheloropleidingen, werken we voor “Een leven lang leren” meer modulair en met maatwerkonderwijs. Dat vraagt om aanpassingen in onze systemen en de manier waarop we die toekomstgerichte manier van onderwijs moeten ondersteunen.

Het was een eer om tijdens de conferentie de eerste HOlink-award namens Saxion in ontvangst te mogen nemen. Als we landelijk goed blijven samenwerken in de keten, kunnen wij niet alleen veel doen, maar vooral ook veel problemen voorkómen. Alles draait om een zo goed mogelijke ondersteuning van het onderwijs. Daar hebben we elkaar bij nodig

HOlink

Over de HOlink

De HOlink is een tweedaagse conferentie, georganiseerd door DUO en Stichting Studielink. Aan bod komen de nieuwste ontwikkelingen en ervaringen rondom onderwijsondersteuning en informatievoorziening voor studenten in de keten. Instellingen, onderwijskoepels, studentenorganisaties, OCW en Nuffic zijn nauw betrokken bij het programma.

Anne Hurenkamp

Anne Hurenkamp

Anne Hurenkamp is redacteur bij de Saxion Nieuwsredactie en als Informatiespecialist verbonden aan Saxion Bibliotheek. Schrijven doet ze heel graag. Vooral als het om een persoonlijk portret of over onderzoek gaat. In haar vrije tijd is Anne boekenliefhebber, bassist en Beatlesblogger.

Gerelateerde artikelen

Keklik Yucel-149.jpg Corporate

Keklik Yucel nieuwe directeur Academie Mens en Arbeid

29 maart 2021
Hans ten Brinke directeur Marketing Communicatie Saxion DMC (Toma Tudor) Corporate

Hans ten Brinke nieuwe directeur Marketing & Communicatie

29 juli 2020
BL1.jpg Corporate

Saxion sluit bizar studiejaar op symbolische wijze