Verpleegkunde studente.jpg
Onderzoek

Saxion en partners ontwikkelen scholingsmodule en platform rondom delier

Saxion heeft samen met haar partners MST, ROC van Twente, Universiteit Twente, Livio en gemeente Enschede een digitale scholingsmodule en een digitaal platform ontwikkeld rondom delier, acuut optredende verwardheid. Op deze manier hopen zij de kennis bij professionals en naasten te vergroten.

Een delier komt vaak voor bij ouderen en kan ontstaan na een operatie bij opname in een ziekenhuis, maar ook in een thuissituatie: bijvoorbeeld bij een blaas- of urineweginfectie. De gevolgen zijn ernstig, zoals langdurige vergeetachtigheid, het ontstaan van dementie en de patiënt kan zelfs overlijden. De impact ervan voor de patiënt zelf en zijn naasten is groot. In de praktijk blijkt de kennis bij zorgprofessionals en naasten over een delier niet altijd toereikend te zijn.

Kennis vergroten      

Saxion heeft daarom samen met haar partners een digitale scholingsmodule voor zorgprofessionals en een platform voor mantelzorgers en naasten ontwikkeld, om de kennis over delier te vergroten. Beide zijn een resultaat van een project dat gesubsidieerd wordt door ZonMw, dat gezondheidsonderzoek financiert.

Input van ervaringsdeskundigen en naasten

Bij de digitale, interactieve scholingsmodule staat de patiënt met zijn of haar wensen en behoeften centraal. De input is hoofdzakelijk geleverd door ervaringsdeskundigen en hun naasten. Op het digitale platform zijn concrete handvatten over vroege signalering, communicatie en zelf vitaal blijven te vinden. Ook de samenwerking en netwerkvorming tussen verschillende partijen – onderwijs- en zorginstellingen, ervaringsdeskundigen en naasten – maakt het project uniek.

Kijk voor meer informatie op de website: www.watdoejebijdelier.nl.

Gerelateerde artikelen

#SamenSaxion 5 Corporate

#SamenSaxion #5

29 mei 2020
Jan Jukema Bernadette Loohuis GROZzerdam Deventer fieldlab Onderzoek

'De zorg gaat kantelen: met dit Deventer Fieldlab onderzoeken we hoe'

26 mei 2020
Bijeenkomst bewoners wijk Velve-Lindenhof Organisatie

Onderzoek veiligheidsbeleving i.s.m. Gemeente Enschede