Opleiding Fysiotherapie

Academie Gezondheidszorg

De Academie Gezondheidszorg (AGZ) van Saxion biedt onderwijs in de vakgebieden Verpleegkunde, Gezondheid en Technologie, Fysiotherapie en Podotherapie en doet via het lectoraat Smart Health, in samenwerking met ons werkveld, onderzoek naar gezondheidszorgvraagstukken. We zijn vernieuwend en ons onderzoek en onderwijs is van hoog niveau zodat we goed kunnen inspelen op ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de maatschappij.

Onderwijs en professionalisering

Als kennisorganisatie op het gebied van gezondheidszorg verzorgt de Academie Gezondheidszorg (AGZ) onderwijs op bachelor- en masterniveau en biedt daarnaast professionaliseringsmogelijkheden via Kennistransfer (bij- en nascholing).

Fysiotherapie
Enschede, voltijd

Physiotherapy (Engelstalig)
Enschede, voltijd

Podotherapie
Enschede, voltijd

Verpleegkunde (Hbo-V)
Enschede en Deventer, voltijd

Verpleegkunde (Hbo-V)
Enschede en Deventer, deeltijd

Verpleegkunde - Gezondheid & Technologie
Enschede en Deventer, voltijd

Aanvullende leerroute Verpleegkunde Gezondheid & Technologie
Operatieassistent en Anesthesiemedewerker (OKC)

Musculoskeletaal
Enschede, deeltijd

Advanced Nursing Practice
Enschede, deeltijd

Op zoek naar een scholing of training in uw vakgebied? Kennistransfer van de academie Gezondheidszorg heeft een gevarieerd aanbod van trainingen, cursussen en leergangen. De nascholingen zijn open voor individuele open inschrijving. Daarnaast bieden we op maat trainingen en cursussen aan:

Cursussen: 

Leergangen: 

Maatwerktrajecten (incompay): 

Vragen?

Neem contact op met de Saxion Kennistransfer Academie Gezondheidszorg: kennistransfer.agz@saxion.nl.

Studenten van onze opleiding Podotherapie hebben de Voet & Poli opgezet. Hier doen ze praktijkervaring op door gratis podotherapeutische zorg te verlenen. Een ervaren podotherapeut begeleidt hen daarbij. Voet & Poli is speciaal voor cliënten die niet genoeg geld hebben voor noodzakelijke voetzorg.

Ben jij afgestudeerd bij één van de opleidingen van de Academie Gezondheidszorg?

Sluit je dan aan bij ons alumninetwerk van afgestudeerde gezondheidsprofessionals.

Academie Gezondheidszorg

Onderzoek en advies

Onze lectoren, docent-onderzoekers en studenten voeren, in nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers, binnen het lectoraat Smart Health praktijkgericht onderzoek uit. 

Het lectoraat Smart Health richt zich op gezondheidsbevordering, preventie, gepersonaliseerde zorg en datagedreven zorg. Binnen Smart Health wordt gewerkt vanuit de visie van positieve gezondheid en slim gebruik van bestaande en nieuwe technologie om de kwaliteit van zorg te verbeteren. De interprofessionele samenwerking binnen het lectoraat stimuleert goede kennisdeling tussen verschillende domeinen binnen én buiten de gezondheidszorg. Hierbij staat de verbinding tussen onderzoek en onderwijs centraal. Naast deze impactagenda is er een lector Podotherapie.

Nieuws van deze academie

Praktijk en partners

We zijn trots op de goede samenwerking met bedrijven en organisaties binnen en buiten onze regio en internationaal. Door hun bijdrage in het onderwijs en/of door het aanbieden van praktijkervaringsplaatsen en opdrachten leiden we onze studenten samen en ín de praktijk op. Daarnaast zijn we actief in verschillende landelijke en regionale netwerken voor een actieve aansluiting met de domeinen Verpleegkunde, Podotherapie en Fysiotherapie.

We hebben met veel organisaties goede contacten en enkelen zijn officieel partner van onze academie. Organisaties zijn hierdoor intensief betrokken bij ons onderwijs door het ontwikkelen van praktijkopdrachten en het geven van gastlezingen, masterclasses, presentaties en het doen van onderzoek samen met ons lectoraat Smart Health.

Heeft uw organisatie ook interesse in een samenwerking met de Academie Gezondheidszorg neem dan contact met ons op via managementondersteuning.agz@saxion.nl.

Binnen het onderwijs doen onze studenten via business cases, stages en afstudeeropdrachten praktijkervaring op en leren zij praktische vraagstukken op te lossen die in de branches of bij organisaties spelen. Heeft u een praktijkvraag of een opdracht voor onze studenten? Neem dan contact op met ons stagebureau:

Als academie Gezondheidszorg vinden we het belangrijk aangesloten te zijn bij wat er in ons werkveld speelt en leeft. Daarom zijn we actief verbonden aan en betrokken bij de volgende netwerken uit de domeinen Verpleegkunde, Podotherapie en Fysiotherapie:

We zijn trots op de goede samenwerking met bedrijven en organisaties. Door hun bijdrage leiden we onze studenten samen en ín de praktijk op.

Academie Gezondheidszorg

Contact en vragen

Meer weten? Neem dan gerust contact met ons op!

Front Office Academie Gezondheidszorg
Tel: 088 - 019 9200
frontoffice.agz@saxion.nl 

Academie Gezondheidszorg

EVENTS VAN DEZE ACADEMIE