Leeromgeving.jpg
Organisatie

Vooronderzoek nieuwe leeromgeving

Leestijd Minuten

Als vervolg op het project 'Ontwerp van de toekomstige leeromgeving' is in september 2019 het vervolgproject 'Vooronderzoek nieuwe leeromgeving' gestart. In dit project wordt n.a.v. de opgeleverde resultaten uit 2018 gekeken naar welke gewenste functionaliteiten nog niet worden afgedekt in het huidige applicatielandschap, waar O365 een rol kan spelen en voor welke specifieke functionaliteiten we eventueel een (nieuwe) applicatie moeten zoeken.

September - december 2019 Analyse applicatielandschap & Pilots O365

Vanaf 2019 valt het vervolgproject Vooronderzoek nieuwe leeromgeving onder het programma Digitale Omgeving. Van september tot en met december zijn de volgende stappen gezet: Het programma van eisen is aangevuld met nieuwe eisen/wensen vanuit het Saxion Onderwijs Model. Vervolgens is het huidige applicatielandschap op het programma van eisen geplot. Ook is er gekeken naar de huidige mogelijkheden van O365 binnen de leeromgeving. 

Vanuit deze analyse is een advies ontstaan waarin aangegeven is op welke gebieden we een duidelijke meerwaarde voor applicaties van O365 zien.

Door middel van pilots wordt dit advies getest in het onderwijs. De resultaten van deze pilots vormen de basis voor de wijze waarop O365 in het onderwijs wordt geïmplementeerd. 

Januari - juli 2020 Pilots O365 en integratie applicaties

We gaan aan de slag met de begeleiding van de pilots met de combinatie LMS en O365. Dit doen we onder andere bij het Smart Solutions Semester waar studenten, tutoren en de opdrachtgevers samenwerken. Daarnaast onderzoeken we binnen Saxion de mogelijkheden tot integratie van huidige systemen. Ook zijn we nauw betrokken bij de ontwikkelingen van het Saxion Onderwijs Model. 

Foto Marloes Klumpers

Marloes Klumpers

Onderwijskundige bij de academie Life Science, Engineering & Design.

06-23051379
Foto Ruud Koopmans

Ruud Koopmans

BSO/TLC - Functioneel beheer leeromgeving en video, Learning Analytics

0880191020
Foto Peter Heidemann

Peter Heidemann

TLC - Onderwijskundig Adviseur, M 365 in Onderwijs

06-12814233
Foto Niek Siero

Niek Siero

TLC - Onderwijskundig Adviseur, Blended Learning, DLO, Open Onderwijs

06-25080532
Foto Judith Zwerver

Judith Zwerver

Academies APO en AMM

06-23584347

Gerelateerde artikelen

wooclap - logo.png Organisatie

Wooclap: snel kennis of meningen peilen tijdens je les

31 januari 2023
Like of Cancel: waar kies jij voor? Studentenleven

Like of Cancel: wat kies jij?

04 november 2022
letsgo.jpg Organisatie

Kennismakingsspellen voor studentbinding