Afbeelding toekomstige leeromgeving
Organisatie

Project: Ontwerp van de toekomstige leeromgeving

Leestijd Minuten

Het project Ontwerp van de toekomstige leeromgeving is in 2017 gestart met als doel om te onderzoeken of we met de huidige digitale leeromgeving nog voldoen aan de behoeften van Saxion studenten en medewerkers en of deze het onderwijs van de toekomst voldoende faciliteert.

Dit onderzoek heeft als opbrengst: een duidelijk beeld van de eisen en wensen t.a.v. de toekomstige digitale leeromgeving en kan als gevolg hebben dat we aanpassingen doorvoeren in de huidige leeromgeving, dat we een aantal kleine applicaties toevoegen aan de leeromgeving en/of dat er een aanbesteding van onze huidige digitale leeromgeving volgt. Hieronder geven we een beeld van het project in 2017 en 2018. 

 

September 2017 – februari 2018 Visie

Een Saxionbrede groep van deskundigen is onder leiding van Wilfred Rubens aan de slag gegaan met de visievorming voor de toekomstige digitale leeromgeving. Terwijl de groep druk bezig was met deze ontwikkeling was er parallel een andere ontwikkeling binnen Saxion gaande, namelijk de ontwikkeling van het Raamwerk Onderwijs van de toekomst. De uitkomsten van beide ontwikkelingen zijn samengevoegd. Dit betekent dat de visie op de leeromgeving verweven zit in de visie op het onderwijs binnen Saxion. 

 

Januari 2018 – maart 2018 Onderzoek

Het onderzoeksgedeelte van het project bestond uit 3 onderdelen 

Analyse huidig gebruik: Met behulp van de statistieken uit de huidige leeromgeving is er een analyse gemaakt (dashboard Power BI) van het huidige gebruik. Dit dashboard zal de komende jaren worden aangevuld met recente data zodat we het gebruik van de leeromgeving in beeld houden.  

Consultatie onderwijsinstellingen: Door het hele jaar heen hebben we veel contact gehad met andere hogescholen en universiteiten. Het was fijn om te merken dat er veel gedeeld worden tussen de instellingen. We hebben ook deelgenomen aan de learning community van SURF waarbij we veel naslag en inspiratie hebben opgedaan.  

Enquête onder gebruikers: In het voorjaar van 2018 is er binnen Saxion een enquête uitgezet onder de gebruikers van de digitale leeromgeving. Studenten en medewerkers van twaalf academies hebben hun mening gegeven over hoe de toekomstige digitale leeromgeving eruit moet komen te zien. De enquête bestond uit zowel gesloten als open vragen.

De resultaten van de enquête zijn gebruikt om enkele verdiepende sessies te organiseren. Daarnaast zijn de resultaten bij een aantal academies geanalyseerd, besproken en zijn vervolgacties geformuleerd. 

 

April – oktober 2018 Sessies

Binnen Saxion zijn er 3 rondes met in totaal 18 sessies georganiseerd met ca. 60 deelnemers. Voor deze sessies konden studenten, docenten en ondersteuners zich vrijwillig inschrijven. Tijdens de sessies werd er in gegaan op

  • Ronde 1: Valideren en verder uitdiepen van de enquêteresultaten
  • Ronde 2: Uitwerken van verschillende onderwijsprocessen en de rol van leeromgeving hierin
  • Ronde 3: Valideren en aanvullen van het concept programma van eisen

Zowel het kwantitatieve deel (enquête) van het onderzoek als het kwalitatieve deel (sessies) hebben gezamenlijk input opgeleverd voor de beschrijving van scenario’s en het opstellen van een programma van eisen.

De uitkomsten van de enquête en de sessies zijn door ons gepresenteerd op de Onderwijsdagen 2018. Bekijk hieronder de presentatie.

September – november 2018 Scenario’s

Op basis van de input uit de enquête en de sessies zijn er acht persona’s en onderwijsscenario’s geformuleerd. Een persona is een beschrijving van een fictieve student (bijvoorbeeld een deeltijdstudent, student die stage loopt etc). Daaraan gekoppeld is telkens een onderwijsscenario beschreven waarbij telkens in relatie tot de digitale leeromgeving kritische punten beschreven zijn. Dit geheel heeft samen met de enquête en de sessies input opgeleverd voor het programma van eisen.

Bekijk hieronder een impressie van een onderwijsscenario.. 

OTL Scenario.png

Oktober – december 2018 Programma van eisen

Alle input uit de bovenstaande activiteiten leiden uiteindelijk naar een programma van eisen. Oftewel een lijst met wensen en eisen van de gebruikers uit het onderwijs voor de toekomstige digitale leeromgeving. Dit programma van eisen is nog niet compleet, het is namelijk alleen vanuit het onderwijs bekeken. Daarnaast is er nog geen prioritering toegevoegd aan de lijst. Vervolgacties staan op de planning voor het kalenderjaar 2019.

Projectteam 2017 - 2018

Foto Marloes Klumpers

Marloes Klumpers

Onderwijskundige bij de academie Life Science, Engineering & Design.

06-23051379
Foto Judith Zwerver

Judith Zwerver

Academies APO en AMM

06-23584347
Foto Niek Siero

Niek Siero

TLC - Onderwijskundig Adviseur, Blended Learning, DLO, Open Onderwijs

06-25080532
Foto Peter Heidemann

Peter Heidemann

TLC - Onderwijskundig Adviseur, M 365 in Onderwijs

06-12814233
Foto Ruud Koopmans

Ruud Koopmans

BSO/TLC - Functioneel beheer leeromgeving en video, Learning Analytics

0880191020
Foto Leonie van Vossen

Leonie van Vossen

TLC - Onderwijskundig Adviseur, Toetsing en professionalisering

06-82685501
Foto Lonneke Brands

Lonneke Brands

TLC - Onderwijskundig Adviseur, Human capital, digitale competenties, leeromgevingen op het snijvlak van onderwijs en praktijk

06-23293260

Gerelateerde artikelen

wooclap - logo.png Organisatie

Wooclap: snel kennis of meningen peilen tijdens je les

31 januari 2023
Like of Cancel: waar kies jij voor? Studentenleven

Like of Cancel: wat kies jij?

04 november 2022
letsgo.jpg Organisatie

Kennismakingsspellen voor studentbinding